Olympisch_Vuur_fp.png

Verrassende timing bij bekendmaking Amsterdam als naamgevende stad

20/06/2012 12:540 reacties2047


Vandaag is officieel bevestigd dat Amsterdam als naamgevende stad zal optreden bij een mogelijke kandidatuur voor de organisatie van de Spelen in Nederland. Rotterdam zal fungeren als partnerstad. Een verrassende timing gezien de recentelijke politieke en maatschappelijke discussie rondom de mogelijke kandidatuur. Een aantal maanden geleden overleefde Minister Schippers een motie van wantrouwen over de Spelen en werd er noodgedwongen een pauze/radiostilte ingelast. Het onderstaande persbericht gaf hierover geen uitsluitsel. De uitwerking van het onderzoek naar de geschikte keuzestad is hier te bekijken.

Amsterdam en Rotterdam gaan samen met de rest van Nederland optreden bij een mogelijke kandidatuur voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland. Amsterdam wordt hierbij de naamgevende stad, met Rotterdam als partnerstad. De Council van Olympisch Vuur 2028 steunde dit plan unaniem.

In 2016 wordt besloten of Nederland zich al dan niet gaat voorbereiden op een kandidatuur voor de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland. Om hierover in 2016 een gedegen keuze te kunnen maken, is er vorig jaar onder meer voorbereidend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden met betrekking tot de Olympische Hoofdstructuur. Hoofdconclusie van dit onderzoek is dat Nederland de Spelen kán organiseren. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig in heel Nederland. Het grote voordeel van deze benodigde betrokkenheid is dat daarmee heel Nederland de kans krijgt te profiteren van de Spelen.

In vervolg op deze studie is in de Council van Olympisch Vuur besloten dat Amsterdam en Rotterdam, als follow-up van dit onderzoek, met medewerking van de ministeries van VWS en I&M nader onderzoek zouden doen naar de keuze van de naamgevende stad.

Amsterdam en Rotterdam hebben op grond van onder andere dit onderzoek afgesproken dat Amsterdam als naamstad en Rotterdam als partnerstad gezamenlijk optreden bij de mogelijke kandidatuur voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028. Dit zal gebeuren met nauwe betrokkenheid van Utrecht, Den Haag en de rest van Nederland.

De komende periode gaan Amsterdam en Rotterdam onder begeleiding van NOC*NSF en Olympisch Vuur een eerste uitwerking maken over hoe binnen de door het Internationaal Olympisch Comité gegeven kaders aan deze samenwerking vorm gegeven kan worden. De Council van Olympisch Vuur 2028 steunt deze lijn unaniem.

In de Council is herbevestigd dat de focus tot 2016 ligt op het in beweging krijgen van jong en oud in Nederland. Dit willen we bereiken door de verbindende kracht van sport en de inspiratie van de Spelen te benutten voor een land met een sportieve en vitale samenleving, economische impact en excellente prestaties.

Wethouder Eric van der Burg 

Het is heel goed dat er nu een besluit is gevallen en dat we het niet door hebben geschoven naar 2016. Het is één van de belangrijkste mijlpalen op weg naar een eventueel bid voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. Nu kunnen we volle kracht vooruit met de Nederlandse Olympische ambitie. Ik ben trots dat het eventuele bid onder de vlag van Amsterdam wordt uitgebracht. Het is ook goed dat Rotterdam partnerstad wordt. Het kan niet in één stad. Daarvoor zijn de Spelen te groot en Amsterdam te klein. De kracht ligt in de samenwerking. Wij gaan nationale Spelen organiseren.”

Sportwethouder Antoinette Laan

Geen enkele stad in Nederland kan de Olympische en Paralympische Spelen alleen organiseren. Willen we als Nederland een kans maken op de organisatie dan zullen de grote steden de krachten moeten bundelen. De samenwerking met Amsterdam levert voor beide steden uiteindelijk het meeste op.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF

Erg goed dat Amsterdam en Rotterdam samen willen werken zodat we in 2016 een goed besluit te kunnen nemen over het mogelijk uitbrengen van een bid op de Olympische en Paralympische Spelen. Met Amsterdam als naamstad en Rotterdam als partnerstad kunnen we de kracht van beide steden inzetten om tot een goed besluit te komen.

Camiel Eurlings, voorzitter Olympisch Vuur 2028 

Het doel van Olympisch Vuur 2028 is om vanuit gezamenlijkheid, als een team, te werken aan een vitale en sportieve samenleving en een krachtige economie. Met als inspiratie de Olympische en Paralympische Spelen in ons land. Daar zijn topprestaties voor nodig. Alleen als we schouder aan schouder staan, zijn we tot dergelijke grote dingen in staat. Het feit dat Amsterdam en Rotterdam samen een plan presenteren en daarin de samenwerking vinden met de rest van Nederland is illustratief voor de intensieve samenwerking en een prachtig resultaat. Het sportiever en sterker maken van Nederland met mogelijke Spelen als wenkend perspectief is van nationaal belang. Hier schouder aan schouder voor gaan en elkaars sterke kanten maximaal benutten is het beste uitgangspunt voor succes.

 

foto: Olympisch-Vuur.nl

Geplaatst in Nieuws, Olympische Spelen

Wijnand van der Waal

Na 5 super gave jaren bij Sportnext was het tijd voor een nieuwe stap: Marketing & Communicatie bij Golazo Sports Nederland. Jaarlijks ben ik betrokken bij (inter)nationale topevenementen waaronder NN CPC Loop Den Haag, NN Marathon...
Naar profiel »

Reageren

Log-in om in het vervolg (nog) sneller te kunnen reageren.

Welke kleur heeft gras?