Pebble_Watch_fp.jpg

Crowdfunding kent geen grenzen

10/02/2013 20:051 reactie2373


In de vorige blog van Marnix Lankhorst over crowdfunding werd de Pebble Watch aangehaald als een goede campagne. Het innovatieve horloge is in het geheel gefund vanuit geld van de crowd. Een kleine 69.000 gadgetliefhebbers doneerden in totaal 10 miljoen dollar, terwijl de ondernemers in eerste instantie naar een ton investering zochten. Wat maakt de ‘Pebble Watch’-case zo bijzonder? Het geld? Niet direct, maar vooral het beperken van risico’s en het ontvangen van extra informatie kan interessant zijn voor sport (gerelateerde) organisaties in Nederland.

De reden is dat deze en vele andere crowdfunding-campagnes namelijk het traditionele bedrijfsvoeringproces omdraaien. Waar bij een traditioneel bedrijfsvoeringproces eerst een product door een ondernemer geproduceerd wordt en later verkocht, daar is het proces bij crowdfunding juist omgekeerd: eerst verkopen en dan pas produceren.

Hiermee beperk je risico’s enorm in, want stel je maar eens voor: je kunt als sporter nagaan of je medaillekansen hebt, voordat je jezelf vier jaar lang onderwerpt aan de Olympische trainingsdiscipline. Of je weet als sponsor van tevoren dat een schare enthousiaste fans achter een sportteam schuil gaan, voordat je een contract aangaat. De gemoeide risico’s zijn dan aanzienlijk kleiner geworden.

Risicobeperking is daarnaast niet de enige pre van crowdfunding. Zo verkreeg het bedrijf achter de Pebble watch ook onder andere zicht op een realistische prijs, een uitgebreide testpanel om het product te finetunen en zeer veel ambassadeurs voor verdere marketing en verkoop.

Crowdfunding slaat bruggen en verbindt
Wij verwachten dat crowdfunding dit ook zal bewerkstelligen bij de traditionele financieringvormen van de sport: subsidie, sponsoring en fondsen. In de gesprekken die wij hebben met initiatiefnemers om een project te crowdfunden, worden voorzichtig relaties gemaakt tussen sponsors en de crowd. Sponsoring kan een bijdrage leveren aan de waardecreatie en tegenprestaties die nodig zijn om de crowd te verleiden tot een bijdrage. Hierbij kan je denken aan gadgets, prototypen of een kijkje in de keuken tijdens het testen van producten. Ook kan de sponsor zich associëren met de crowdfunding campagne en de sportemotie in het presentatiefilmpje van een initiatiefnemer. Ons inzien is het belang van de sponsor duidelijk; met crowdfunding kunnen fans en (nieuwe) doelgroepen bereikt en geactiveerd worden.

Hoe zit het dan met subsidiëring en fondsenverstrekking? Is daar ook een versterkende verbinding met crowdfunding te maken? Het afgelopen jaar ben ik bij een aantal aanvragen voor de sportimpuls betrokken geweest om nieuw sportaanbod lokaal te implementeren. In tegenstelling tot andere subsidieregelingen financiert het Rijk bij de Sportimpuls 100% van de gehonoreerde aanvragen. Uit de eerste tranche is gebleken dat de ingediende projecten volgens VWS kunnen winnen aan vraaggerichtheid. Een politiek correcte manier om aan te geven dat veel projecten – met een door het Rijk gefinancierd sportaanbod - proberen een behoefte te creëren in plaats van aan te sluiten bij de vraag.

Waar kan crowdfunding nu een rol spelen? Grotendeels om de kanteling van aanbod- naar vraaggerichte sportinnovatie in gang te zetten. Stel dat de sportimpuls alleen uitgekeerd zou worden indien de innovator 50% via een crowdfunding campagne weet te werven. Onze overheid 1) weet dan dat er zeker sprake is van vraaggericht aanbod en 2) is in staat de overheidsuitgave te halveren danwel de impuls te verdubbelen tot 20 miljoen euro. Als je weet dat van de eerste tranche slechts 170 van de 900 projecten zijn gehonoreerd is de laatste optie geen overbodige luxe.

Bovenstaande voorbeelden geven nogmaals aan welke mogelijkheden crowdfunding biedt en dat het volop in ontwikkeling is. Crowdfunding is niet alleen een financieringsinstrument, maar een instrument dat door de rechtstreekse relatie met het publiek multifunctioneel inzetbaar is. Crowdfunding dwingt je om in direct contact te staan en optimaal gebruik te maken van kwaliteiten van de crowd. Hoe je optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van de crowd, zonder overmoedig te worden, is het onderwerp van onze volgende blog over crowdfunding. Of hebben jullie onderwerpen of vragen, die wij de volgende keer kunnen bespreken?

Geplaatst in Crowdfunding, Innovatie

Hans van Egdom

Hans van Egdom is eigenaar van Van Egdom Consultancy, een bureau dat zich specialiseert in advies en projectmanagement met sport in de hoofdrol. Werkend vanuit de ambitie om de sport te versterken en te professionaliseren zoekt Van Egdom...
Naar profiel »

Christel

Begin april lanceert CroFun haar crowdfunding platform waarbij er speciaal een categorie werd opgenomen op sportverenigingen meet te kunnen ondersteun.  Crowdfunding via CroFun is meer dan geld ophalen, het is ook een sociaal gebeuren.
Volg de lancering via http://www.facebook.com/crofun

reactie geplaatst op 10/03/2013 om 00:41 uur

Reageren

Log-in om in het vervolg (nog) sneller te kunnen reageren.

Welke kleur heeft gras?