Nu of nooit; aanhaken bij digitale ontwikkelingen is een must!

Dit voorjaar startte het eerste opleidingsprogrammaDigitale marketingstrategieën voor sportorganisaties. In de vijfdaagse opleiding kwamen alle facetten naar voren hoe sportorganisaties -zoals rechtenhouders, bonden, topclubs, sportsponsors en evenementen- hun business model kunnen uitbouwen naar nieuwe verdienmodellen. Juist de toenemende digitalisering biedt (nieuwe) kansen voor sportorganisaties. De deelnemers kregen inzicht in hoe ze de digitale wereld moeten 'interpreteren', maar vooral ook hoe deze ontwikkeling toegepast kan worden om de financiële waarde van de eigen sportorganisatie verder uit te bouwen. De reacties van alle vijftien deelnemers waren na afloop laaiend enthousiast, waardoor de vijfdaagse opleiding een vervolg krijgt op 9 december (en de inschrijving inmiddels loopt). We spraken met Peter Sprenger, samen met Ger Hofstee en het platform Sport & Strategie initiatiefnemer van de opleiding, over de kansen van fanbase marketing in de sport.  


De tweede editie van het opleidingsprogramma ‘Digitale marketingstrategieën voor sportorganisaties’ start op 9 december 2015. 


Peter, vanwaar het initiatief tot deze opleiding?

De wereld is fundamenteel veranderd onder invloed van digitalisering en technologie. Ieder bedrijf of sector heeft ermee te maken. Het doorgronden daarvan is een strategische kerntaak van iedere organisatie om mee te komen in de markt en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Het omgekeerde geldt ook, wie stil gaat zitten loopt tegen nieuwe - vaak veel snellere - concurrenten op. Voorbeelden te over van nieuwe concurrenten zoals Uber of Airbnb. Marketing, media en technologie zijn over elkaar heen komen te liggen in de digitale wereld. Het is voor iedere topmanager en marketeer ontzettend belangrijk te begrijpen hoe dat is gaan werken in onze maatschappij.

Waarom is dit juist voor sport zo belangrijk?

Voor sportorganisaties ontstaat er de komende drie jaar een unieke kans om al die investeringen uit het verleden te kapitaliseren. De sport heeft immers twee natuurlijke voordelen. Ten eerste is er een achterban die eigenlijk al een community vormt. Die community's zijn de basis in een wereld waarin marketing activiteiten steeds meer digitaal plaats vinden. Juist in die digitale wereld speelt trusteen hele grote rol en sportorganisaties hebben dat vertrouwen van hun achterban. In de tweede plaats beschikt sport over content, waar andere organisaties daar vaak nog mee moeten beginnen. Sterke content – denk aan evenementen, kennis en informatie – is één van de belangrijkste voorwaarden om een digitaal business model succesvol te maken. Van een achterstand in een snel ontwikkelende marketingwereld kunnen sportorganisaties een voorsprong gaan nemen.

Welke elementen komen aan de orde in de opleiding?

Eén van de belangrijkste thema’s is wat data betekenen in de digitale wereld. Data vormen de kern van de strategische ontwikkeling van ieder bedrijf, dus ook voor organisaties met een maatschappelijke rol. Het goed omgaan met data betekent dat je je service niveau kan ontwikkelen richting je leden en je fans. De deelnemers aan de opleiding leren hoe ze data kunnen gebruiken om hun marketingprocessen te versterken en daarmee een sterkere binding met leden en fans te realiseren. Data staan direct in relatie tot productontwikkeling, klantenbinding en het versterken van je merk. Daar ligt de winst. De deelnemers leren vooral het kaf van het koren te scheiden, want data zijn een ingewikkeld vak en er wordt veel onzin over verkocht.

“Van een achterstand in een snel ontwikkelende marketingwereld kunnen sportorganisaties een voorsprong gaan nemen” - Peter Sprenger

Tegelijk is het geen rocketscience meer als je er met de juiste bril naar leert kijken. Het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om de data, maar om de toepasbaarheid daarvan. Met als doel om de binding met je klanten, fans of volgers te versterken. Fanbase marketing is hier het juiste woord voor. De investeringen om dit te realiseren zijn totaal gewijzigd afgelopen jaren door de voortschrijdende software ontwikkeling. De kosten van de technologie zijn dramatisch gedaald. We leren de deelnemers welke oplossingen er zijn in de voortgaande integratie tussen marketing en IT. Een ander thema dat nadrukkelijk terugkomt is hoe je een businesscase opstelt zodat je in staat bent nieuwe verdienmodellen in beeld te krijgen en deze goed financieel te onderbouwen. Dat is immers een noodzaak om ook de investeringen te rechtvaardigen die gevraagd worden als je naar de toekomst kijkt. Ook de rol van branding en het versterken van de waarde van je merk komt nadrukkelijk naar voren in relatie tot eerder genoemde ontwikkelingen.

Hoe kijk je terug op het eerste vijfdaagse opleidingsprogramma in het voorjaar?

Het is een programma vol energie geweest met een fantastische groep mensen. De intensiteit van het programma is zeer hoog. Er was een enorme drive van de groep om te leren en vooral ook van elkaar te leren. De stijl van het onderwijs is interactief en mensen kunnen eigen ervaringen inbrengen. De groepsvorming wordt ook versterkt, omdat gezamenlijk een aantal probleemstellingen opgelost moet worden. Parallel wordt er in groepen van vier mensen een masterpiece gemaakt die direct bruikbaar is als modelaanpak voor de eigen organisatie. Het was goed om te zien dat clubs als Feyenoord vertegenwoordigd waren, maar ook sportbonden zoals de KNHS, de Atletiekunie en de Nederlandse Volleybal Bond. Daarnaast was de aanwezigheid van topprofessionals van sportmarketingbureaus en vooraanstaande sportinstituten erg positief.

Wat is het ambitieniveau van de opleiding?

De lat ligt hoog in die vijf dagen voor zowel de deelnemers als de docenten. We werken met de beste docenten op alle terreinen zoals Toon Gerbrands, Ger Hofstee en Bas van den Beld. Maar ook topmensen uit de praktijk zoals Bob van Oosterhout en Peter Rovers geven nieuwe en innovatieve inzichten mee aan de groep. Uiteindelijk kent het programma een bedrijfskundig-wetenschappelijk fundament zodat het ook echt leidt tot duurzaam strategisch inzicht voor de deelnemer aan de opleiding. Veel kennis die wordt overgedragen is gebaseerd op de meest recente inzichten van Amerikaanse topuniversiteiten als Harvard en Stanford. We zijn bewust afgelopen vijf jaar veel in de VS geweest voor dit onderwerp, vooral ook om de snelheid van de marketing software ontwikkeling goed te beoordelen. Dus als investering voor de deelnemer aan de opleiding durf ik wel te zeggen dat het something for life is.

Wat doen deelnemers ermee in de praktijk?

“Concreet zijn er al hele nieuw business cases in ontwikkeling zoals bij de KNHS of Mud Masters” - Peter Sprenger

Het is ontzettend leuk om te zien dat echt alle deelnemers direct na afloop aan de slag zijn gegaan met nieuwe kansen en nieuw beleid binnen hun eigen organisatie. Ze hebben de discussie gedeeld met bijvoorbeeld de bestuurders of de achterban. Concreet zijn er al hele nieuw business cases in ontwikkeling zoals bij de KNHS of Mud Masters. Ook zijn verschillende mensen aan de slag gegaan met nieuwe projecten om slimmer en anders gebruik te maken van data. Daar lopen op dit moment - als ik snel tel - al zes concrete projecten binnen bonden en evenementen. Het aardige is overigens dat de groep onderling en met de docenten nog steeds heel veel contacten met elkaar heeft over de lopende trajecten. Het netwerk blijft zo in stand.

Wat verwacht je van de volgende groep op 9 december?

De inschrijving loopt en het ziet er goed uit. Er hebben zich net als de vorige keer een aantal verrassende organisaties aangemeld. De Nederlandse sportwereld is zo groot en dit is interessant voor rechtenhouders als bonden of topclubs, maar net zo goed voor marketing adviseurs en vertegenwoordigers van sportinstituten die dagelijks met marketing en verandering te maken hebben. Het zou goed zijn als net als Feyenoord ook vertegenwoordigers van BVO’s aansluiten. Ook merken die actief sponsoren in de sportwereld kunnen unieke kennis ophalen om de waarde van hun sponsorships verder te ontwikkelen. Bij deze nieuwe editie zie ik nadrukkelijk ook sportspecialisten van grotere gemeenten deelnemen en natuurlijk sportmerken zelf. Ik verwacht dat we in deze tweede editie tussen de 18 en 20 deelnemers eindigen. Dat is het perfecte aantal voor een opleiding op dit niveau, aldus Peter Sprenger tegenover SportNEXT.

ZIE OOK:


Foto header: Shutterstock