Events

SPORTNEXT Event technologie en data in de sport

Dinsdag 2 april 2019 - Philips Stadion Eindhoven

De digitale opmars is niet meer te stoppen. We leven in een informatiesamenleving waarin data als een enorme kans moet worden gezien. Ook binnen het domein sport en bewegen hebben de laatste jaren steeds meer apps, gebaseerd op allerlei soorten data, hun intrede gedaan. Individuele sporters, trainers en coaches gebruiken deze om trainingen vorm te geven en prestaties te meten & te verbeteren. Verder zien bonden en verenigingen de kracht van data en apps in de communicatie naar leden en voor het bereiken van ongebonden sporters. En wat te denken van gebruik van technologie en de impact van data en apps bij evenementen?

Belangrijk is natuurlijk om te weten wat we kunnen met alle data die zo verzameld wordt. Welke kansen biedt het jou en jouw organisatie om bijvoorbeeld je communicatie nog effectiever te maken? En, worden we niet overladen door digitalisering en wordt offline zijn wellicht een luxe? Juist deze vraagstukken komen op 2 april aan bod bij het SPORTNEXT event technologie en data in sportmarketing. Tijdens plenaire lezingen schetsen (internationale) experts de huidige stand van zaken rond technologie en data en de impact hiervan op ons (sportieve) leven. Aan thematafels, waaruit je zelf een keuze maakt, bespreken andere professionals vervolgens op deelterreinen de meer praktische vragen, uitvoering en consequenties.