Platform voor kennisdeling tussen sport, onderwijs en wetenschap

imageZowel sport als onderwijs staan te boek als twee werelden die behoorlijk conservatief zijn. Waar sport28.nl vanuit de sport op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, zit gelukkig ook het hoger onderwijs niet stil. Zo presenteert het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen vandaag het SportsFieldLab. Hier wordt die nieuwste technologie ingezet om bewegingen, fysiologie, tactiek en neuropsychologie in de praktijk te kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Maar ook in de wereld van nieuwe media probeert de hogeschool met nieuwe mogelijkheden te komen. Hiertoe is er een nieuw interactief platform gelanceerd waar web 2.0, sport, onderwijs en onderzoek samen gaan: universityofsports.hanze.nl.

Sinds het einde van de twintigste eeuw heeft web 2.0 zijn intrede gedaan in wat momenteel de netwerksamenleving genoemd wordt. Waar dit op grote schaal gebruikt wordt in de media, marketing, communicatie en nu ook sport lijkt er nog een stuk braak liggend terrein te liggen in het onderwijs. Afgelopen jaren lijkt het moeizaam om web 2.0 te integreren in verschillende onderwijs situaties. Juist omdat sociale media deel uit maken van de dagelijkse praktijk van studenten, wordt het voor onderwijs belangrijk om in deze ontwikkelingen mee te gaan. Wellicht zou het onderwijs een hier een effectiviteitslag kunnen maken. imageGelijktijdig vindt er binnen de hogescholen een transitie plaats van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Studenten moeten worden opgeleid in praktijksituaties die nauw verbonden zijn aan de beroepspraktijk. Het toepassen van bestaande kennis is veranderd in het leren ontwikkelen van nieuwe kennis en dit te delen met de omgeving. Daarnaast speelt de hogeschool ook een rol in het ontwikkelen en innoveren van deze beroepspraktijk. Dit is tot voor kort altijd een van de pijnpunten geweest in de sportwereld. Wetenschappers ontwikkelen enorm veel kennis, maar deze sijpelt maar langzaam door richting de sportpraktijk. Daarnaast wordt vanuit de sport vaak gewezen naar de wetenschappers dat niet de juiste vragen beantwoord worden. Kortom: sport en wetenschap zijn nog teveel gescheiden werelden. Daartoe is ondermeer de Kennisagenda Sport 2011-2016 ontwikkeld. imageSport en wetenschap lijken bij elkaar te komen in praktijk gericht onderzoek. Onderzoekers en sportpraktijk gaan samen aan de slag met kennisontwikkeling om in de praktijk sportproblemen op te lossen. Voor innovatie in de sport is het belangrijk dat de kennis ontwikkeld wordt vanuit vragen in uit de sportpraktijk. Kennis moet niet alleen gedeeld kunnen worden naar een groter deel van de sportwereld, maar minstens zo belangrijk is dat de sport haar vragen bij de onderzoekers weet te krijgen. Sociale media kunnen hierin een rol spelen. Door het open karakter van sociale media kunnen onderzoekers en sportpraktijk op een laagdrempelige wijze van gedachten wisselen. Mensen die elkaar anders nauwelijks tegenkomen, kunnen vanwege een gedeelde interesse in gesprek komen. Op het kennisplatform Hanze University of Sports kunt u vragen stellen, kennis delen en deelnemen aan discussies. Allemaal over sport, sportonderwijs en sportonderzoek. Het is de ideale plaats waar onderwijs, wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek gaan. U bent van harte welkom om dit platform te gebruiken. Of u nu docent, wetenschapper, sportprofessional, student of gewoon sportgeïnteresseerde bent. Tekst: Jan-Willem Bruining & Hans Slender