Bedrijfsleven gaat in unieke samenwerking bijdragen aan vitaler Brabant

Om Brabant gelukkiger en vitaler te maken is het BrabantSport Fonds gelanceerd. Het BrabantSport fonds is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven. Met als founding partners de ondernemers Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve (Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG) en Eric van Schagen (Simac).

Met het ondersteunen en stimuleren van deze initiatieven wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Het BrabantSport Fonds heeft met ‘een vitaler Noord-Brabant’ en ‘sport is voor iedereen’ ambities die bijdragen aan het geluk van de Brabanders. Zeker nu de relevantie, in tijden van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, hoog is. Het fonds start met een budget van €650.000 euro en heeft de ambitie om binnen een jaar minimaal 1 miljoen euro in het fonds te hebben.

De samenwerking tussen de diverse ondernemers en de provincie maakt het fonds uniek. Bedrijven en ondernemers kunnen zich aanmelden om ook bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken binnen Brabant. Een aantal ondernemers is vanaf de oprichting van het fonds al betrokken. Samen met de vier andere founding partners was Eric van Schagen direct geïnteresseerd: “Sport brengt mensen in beweging en tot elkaar. Daarom is het goed voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het BrabantSport fonds wil daarbij iedereen in onze provincie bereiken, juist ook de kwetsbaren, en dat vind ik prachtig.”

Open inschrijving

Via het stimuleren van sportactiviteiten levert BrabantSport een bijdrage aan de maatschappij. Dat doet de organisatie door maatschappelijke activatieprogramma’s te ontwikkelen en nieuwe en bestaande maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en te versterken. Het scout actief en benadert zelf partijen voor het ontwikkelen van projecten. Daarnaast kunnen initiatiefnemers middels een jaarlijks open inschrijving projecten insturen om in aanmerking te komen voor een samenwerking. BrabantSport beoordeelt vervolgens welke initiatieven in aanmerking komen voor financiële steun. Daarbij halen ze topsportevenementen naar Brabant. Want deze evenementen zijn de platforms en uithangborden om de ambities te delen.

"Een initiatief dat nog niet eerder vertoond is in de sport in Nederland: sport als verbinder, sportevenementen als podium en maatschappelijke impact als doel"

Michel Reinders (BrabantSport)

Coalitie van private en publieke partners

“Juist nu is het tijd om de kracht van sport in te zetten voor Brabant. Vijf bedrijven en de provincie hebben elkaar gevonden in het doel om de Brabantse samenleving een stukje beter en gelukkiger te maken. Echt heel bijzonder, deze coalitie van private en publieke partners”, aldus Michel Reinders vanuit BrabantSport. “Ik ben trots dat BrabantSport voor hen het BrabantSport Fonds gaat uitvoeren. Een initiatief dat nog niet eerder vertoond is in de sport in Nederland: sport als verbinder, sportevenementen als podium en maatschappelijke impact als doel. Want zo maken wij Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport.”

Ook gedeputeerde Wil van Pinxteren is blij met het nieuwe fonds: “In Brabant vinden we ‘sport voor iedereen’ en ‘sport maakt gezond’ heel belangrijk. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken als alle samenwerkingspartners in staat zijn de krachten te bundelen. Met dit unieke en inspirerende fonds laten we zien dat Brabant klaar is om sociaal-maatschappelijke side-events te koppelen aan topsportevenementen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen daaraan kan meedoen. Ook als het gaat om sport.”

Meer weten over de rol van BrabantSport in het sportbeleid van Noord-Brabant? Lees dan het interview met Michel Reinders op Sport & Strategie over het bedrijfsleven en het Sportakkoord.