Crowdfunding als marketinginstrument

Deze week is het Crowdfunding Week, de start van een nationale voorlichtingscampagne over dit onderwerp. Er is nog veel onbekend en onduidelijk over crowdfunding, reden voor de branche om samen met het Ministerie van Economische Zaken deze campagne te starten. Het afgelopen jaar heeft ook de sport dit instrument ontdekt, vooral voor de bekostiging van topsportdromen. De platforms Talentboek en Wij zijn Sport bieden beloften, talenten en toppers de kans om zich te profileren en positioneren richting sportliefhebbers en sponsoren teneinde aanvullende financiering bij elkaar te brengen.

De toegevoegde waarde voor topsporters is evident. Het afgelopen jaar brachten individuele sporters en teams in totaal ruim 275.000 euro bij elkaar via beide platforms. Deze extra financiering is welkom, zeker omdat meer en meer sporters verstoken blijven van ondersteuning door hun sportbond. Maar het gaat om meer dan geld. Sporters die aan de slag gaan met crowdfunding worden geprikkeld op creativiteit, ‘out of the box’ denken en het bewustzijn van je persoonlijk imago. Die ervaring is waardevol voor ieders persoonlijke ontwikkeling en komt van pas in het vervolg van een carrière, binnen of buiten de sportarena.

Funden - Wat vinden sportfans belangrijk?
Op Talentboek zijn ruim 270 profielen aangemaakt en het aantal sporters dat zich in één jaar bij Wij zijn Sport meldde, bedraagt 150. Crowdfunding voorziet in een behoefte bij deze doelgroep. Maar welke waarde heeft het voor sportliefhebbers? Wij zijn Sport deed onderzoek onder de bijna 2.000 mensen die één of meerdere keren meededen aan een campagne, hierna kortweg funders genoemd. Wat vinden zij belangrijk? Ruim 70% van de funders geeft aan het persoonlijk contact met de topsporter belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Dat kan zijn in de vorm van een persoonlijk bericht via mail of sociale media of door deelname aan een activiteit door de topsporter georganiseerd. Bijna 70% geeft ook aan graag regelmatig updates te ontvangen van de topsporter. De resultaten van het onderzoek bevestigen verder dat funders graag het verhaal van de sporter zelf willen horen. 68,6% ziet de video daarbij als onmisbaar onderdeel. Zij vinden het belangrijk te weten welk concreet doel er is gesteld, evenals de uitleg van de besteding van het gestelde doelbedrag. Funders willen graag het verschil maken, mits er transparantie en duidelijkheid is over doel en besteding.

Crowdfunding als marketinginstrument nog nauwelijks ontdekt
We mogen dus concluderen dat steeds meer sporters én sportfans de mogelijkheden van crowdfunding ontdekken. Het lijkt er wel op dat andere sectoren sneller meters maken met dit fenomeen. Sportbonden en sportorganisaties reageren terughoudend, wellicht omdat het om een andere rol vraagt dan men gewend is te vervullen. Minder voor de hand liggend is het dat crowdfunding als marketinginstrument nog niet is ontdekt binnen de sport. De toepassing is namelijk allang niet meer alleen voorbehouden aan startende ondernemingen in design, entertainment of cultuur. Steeds vaker zien we corporate organisaties de stap wagen naar crowdfunding. Niet primair als financieringsinstrument maar als marketinginstrument. Des te opmerkelijker dat sportmarketeers, die vaak voor dergelijke corporates werken, nog nauwelijks deze waarde hebben geëxploreerd.

Meest vergaande vorm van social engagement
Zou het kunnen zijn dat sportmarketeers zitten te slapen? Crowdfunding is de meest vergaande vorm van ‘social engagement’ en toch is er nog geen sportmarketeer die het concept op die manier succesvol heeft uitgewerkt voor klanten. Een treffend voorbeeld hoe het zou kunnen geeft De Amersfoortse. Deze verzekeraar lanceerde eerder dit jaar zelf een platform voor startende ondernemers. Naast het gebruik van het platform maken de ondernemers kans op een financiële bijdrage van De Amersfoortse, afhankelijk van het aantal likes en shares dat hun project weet te verzamelen. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Het geeft een impuls aan het merk van de Amersfoortse, het genereert prospects, het vormt een bron van informatie voor de marketeers van de verzekeraar én het is een fantastisch klant retentie instrument. Als ik marketingmanager was van een corporate, op zoek zou zijn naar creatieve mogelijkheden voor mijn merk en meer te weten zou willen komen over mijn doelgroepen in de sport dan wist ik het wel.