De toekomst van online kansspelen en mobile

In eerdere artikelen stelde ik al dat de business case rond WiFi en mobile op veel manieren ingevuld kan worden. Eén daarvan licht ik toe in dit artikel rond online kansspelen. Professionele sportclubs in Nederland hebben namelijk goud in handen met het legalisering van Kansspelen op Afstand. Maar hoe haak je in op een markt die je niet kent en in ons land amper lijkt te bestaan?

Liberalisering van de kansspelmarkt

Een gokje wagen, het is van alle tijden en in veel landen zelfs onderdeel van de cultuur. Ook Nederlanders houden ervan. Of het nu gaat om een bezoekje aan het casino, wedden op sport (het toto formuliertje bij de sigarenboer), of de fruitautomaat bij de Chinees: we weten met zijn allen de weg wel te vinden. Het wettelijk kader voor kansspelen bestaat sinds 1964 uit de WOK, de Wet op de Kansspelen. Conform de WOK bepaalt de staat voor een groot deel op welke manier en waar de Nederlandse consument kan spelen. Hieraan ten grondslag ligt het streven de speelzucht van consumenten te kanaliseren. Organisaties als Holland Casino, de Staatsloterij, maar ook de Toto hebben hierdoor al die tijd geprofiteerd van een feitelijk monopolie – waar de Nederlandse staat door belastinginkomstem ook van profiteerde. Zodoende speelde de overheid een rol van zowel marktkoopman als zedenmeester.

LEES OOK: alle blogs over de Kansspelwet

De onwenselijkheid van deze situatie, plus de realiteit dat heden rond de één miljoen Nederlanders al gebruik maakt van online kansspelaanbod, leidden ertoe dat de overheid voornemens is de WOK danig te herzien. Het kabinet is namelijk in 2009 gestart met de adviescommissie ‘Kansspelen via Internet’. Een commissie die als doel had het in kaart brengen van de markt en een advies uitgeven over een mogelijke (gedeeltelijke) liberalisatie. Dat rapport is opgeleverd in 2010 en de opmaat voor een nieuw wetsvoorstel dat inmiddels is aangeboden bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat deze wet in 2015 aangenomen zal worden (al zou dat zomaar een jaar langer kunnen duren), waarna nieuwe toetreders de kans krijgen hun kansspelproduct op basis van een lokale licentie aan te bieden aan de Nederlandse consument. Denk hierbij naast sportweddenschappen ook aan casinospelen, bingo en poker.

Over wat voor markt praten we?

Wedden op Sport, dat is waar het in dit geval over gaat. Officieel kent Nederland dus één aanbieder op dit gebied, de Toto. Spelen bij de Toto gaat middels het traditionele Toto formulier (te verkrijgen bij boekhandels maar vooral sigarenzaken en gemakswinkels), en sinds enige jaren ook online bij de eigen website. De jaaromzet van de Toto bedroeg in 2013 een bedrag van 54 miljoen euro. Dit is echter niet de totale markt. Ondanks dat de Toto namelijk de enige officiële (online) aanbieder is van sportweddenschappen zijn er ook buitenlandse aanbieders actief waar je als Nederlander kunt spelen. In totaal kent de bruto marge (inzet min uitgekeerde prijzen) op online sport wedden over 2013 een omvang van 103 miljoen. Bij een gelijkblijvende verdeling tussen off- en online kansspelen zal deze toenemen tot 127 miljoen maar de verwachting is dat online een groter marktaandeel zal veroveren ten kosten van offline. Redenen hiervoor zijn het aanbod en de bekendheid die toe zullen nemen, en de ontwikkeling van mobile betting.

Maakt onbekend onbemind?

Nederland kent een hoge internet penetratie (94%) maar procentueel een laag percentage online spelers van 9% (700.000 spelers waarvan naar schatting 63.000 op het gebied van sports betting). Dit geeft aan dat er nog een enorme potentie ligt als het gaat om het aantal online spelers. Of deze consumenten over stappen naar online gaming is natuurlijk de vraag maar een vergelijkbare situatie in Denemarken laat zien dat hier wel degelijk een flinke delta ligt. In Denemarken is de markt voor kansspelen in 2012 vrij gegeven. De internet penetratie is vergelijkbaar met Nederland (95%), voorafgaand aan de liberalisering bedroeg het percentage online spelers echter 25% hetgeen zich sindsdien heeft ontwikkelt tot 33%. De algehele online markt (in termen van omzet) is sindsdien gegroeid met 43%.

De strijd om de spelers, sponsoring

Wanneer de markt geliberaliseerd wordt betekent dit dat aanbieders onder een Nederlandse licentie hun product aan de man kunnen gaan brengen. Naar verwachting gaan tussen de 30 en 50 aanbieders hun geluk wagen op de Nederlandse online kansspelmarkt. Naar schatting zullen deze aanbieders in totaal in de eerste drie jaar een bedrag van 92 miljoen investeren in marketing budget. Traditioneel gezien gaat dit op aan advertising en affiliate-marketing, maar ook sponsoring en het inkopen van livestreams en dataservices zullen een belangrijke hap uit dit budget nemen. Zeker in de eerste jaren van de marktvorming is naamsbekendheid cruciaal. Hierbij speelt het moment rond de wedstrijd een belangrijke rol. De directe associatie met de wedstrijd én de sterke emotionele binding met de club zijn daarin interessante domeinen, waar de clubs zelf sterke invloed op uit kunnen oefenen.

Kansen voor sportclubs binnen het eigen domein

De positie van sportclubs leent zich uitstekend om de doelgroep van bookmakers te bereiken op het juiste moment, de juiste plaats en in de juiste setting. Met name voor het aanbieden van live weddenschappen (via mobiel) is het momentum van groot belang. Belangrijkste randvoorwaarde hierin is de aanwezigheid van een goede infrastructuur zoals een WiFi netwerk. De emotionele band die supporters hebben met de club en de sport vormen bovendien een extra stimulans, dit alles komt natuurlijk het sterkst naar voren rond wedstrijden en in stadions. Zoals aangegeven zal ook sponsoring van clubs aan de orde zijn, een directe geldstroom welke een welkome aanvulling zal zijn op de sponsorportefeuille. Je hoeft maar te kijken naar de grootste buitenlandse competities en je ziet een grote diversiteit aan shirt en zelfs naam-sponsoren. Een andere belangrijke inkomstenstroom kan liggen in het actief aanbrengen van nieuwe spelers bij bookmakers. Alhoewel hier ongetwijfeld voorwaarden rond gesteld worden kan de club uiteraard haar CRM/FRM systemen inzetten om nieuwe spelers te werven middels affiliate-marketing. Dit laatste is een tool waar bookmakers al jaren succesvol gebruik van maken, in samenwerking met partnerwebsites. Tenslotte kan de club eigen weddenschappen (zgn. specials) aanbieden rond de wedstrijd, het elftal of een specifieke speler.

LEES OOK: een effectieve kansspelwet levert de sport 77 miljoen euro op (door Eric Konings)

Mobile en de adoptie van kansspelen in Nederland

Online wedden is al jaren populair in Nederland. Zoals hierboven al genoemd zijn er op dit moment naar schatting één miljoen mensen die wel eens online een gokje wagen, maar het totale potentieel is vele malen groter. Meer bekendheid en een groter aanbod zullen hun bijdrage leveren aan de groei van het aantal spelers. De technologische mogelijkheden van de laatste (en komende) jaren gaan ongetwijfeld nog meer drempels wegnemen. Inmiddels zijn we naar een always-on cultuur verschoven waarbij we altijd online zijn en direct tot actie over willen gaan. Smartphones nemen een steeds groter deel van het internetverkeer voor hun rekening, en met de toenemende beschikbaarheid van draadloos internet weerhoud niets ons om kennis te maken met online kansspelen wanneer het ons uitkomt. Kortom: genoeg ruimte voor groei en door technologie slim in te zetten kunnen clubs hier hun bijdrage aan leveren.

Toekomst of fictie?

Waar het uiteindelijk naar toe gaat zal snel blijken, maar dat er een gigantisch potentieel ligt voor aanbieders van online kansspelen is evident. Net als het feit dat sportclubs een cruciale rol kunnen vervullen in het bereiken van deze markt, door het eigen domein in kaart te brengen en fans te activeren. Hiermee zijn nieuwe inkomstenstromen op korte termijn een reële optie. Voorwaarde is het op orde brengen van het eigen domein. Denk hierbij aan de kavels infrastructuur (WiFi), communicatie (website of mobiele applicatie) en mobile advertising, waarmee bent u klaar voor de toekomst van online kansspelen.