Een economische blauwdruk voor het internationale wegwielrennen

Na moeilijke jaren lijkt het wielrennen weer de wind in de rug te hebben. Zo liet de Ronde van Frankrijk in 2015 wereldwijd de hoogste kijkcijfers noteren sinds 2009. De Tourstart in Utrecht was een overdonderend publiekssucces en ook de Duitse televisie – afgehaakt na alle dopingverhalen – verzorgde opnieuw rechtstreekse Touruitzendingen. Het afgelopen decennium bleven de budgetten van topteams en de lonen van toprenners sterk stijgen. In schril contrast tot deze positieve marktdynamiek staat dat de teams ongezond afhankelijk blijven van sponsorgelden en mecenassen. Een gezondere economische hefboom van inkomstendiversificatie uit televisierechten of andere inkomsten zoals in het voetbal lijkt het wielrennen maar niet te vinden. Tegelijk kregen interessante hervormingsvoorstellen de afgelopen jaren geen slaagkans.

In een column op SportNEXT (13 januari 2016) vroeg Frank Kwanten zich af of de intrede van Lidl, Data Dimension en andere Segafredo's niet getuigt van een kantelpunt nu grote bedrijven eindelijk weer de weg naar wielersponsoring lijken te hebben gevonden. Ik deel deze mening niet en gaf in een reactie op zijn column (17 januari 2016) aan dat het businessmodel wielersport zich ondanks de budgetgroei, dynamiek en professionalisering van de sponsoring op teamniveau kenmerkt door stilstand en dus relatieve achteruitgang

In een nieuw verschenen Leuvens Economisch Standpunt ga ik hier samen met de Vlaamse sporteconoom Daam Van Reeth dieper op in. We lichten eerst de componenten van het product wegwielrennen door, waarna we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het internationale wegwielrennen in kaart brengen. De kern van dit standpunt bestaat uit een economisch blauwdruk voor een houdbaar en stabiel businessmodel voor het internationale wegwielrennen. Het moet een waardevol kernproduct aanbieden, dat ingebed ligt in een geloofwaardige sport die haar belangrijkste actoren respecteert. Hieronder zijn de 6 bouwstenen voor een duurzame wielersector samengevat, welke in het complete rapport (ongeveer 7.600 woorden) uitgebreid worden toegelicht.

Bron: Daam Van Reeth - The economics of professional road cycling

Bouwstenen voor een duurzame wielersector

Interessante hervormingsvoorstellen werden het afgelopen decennium telkens door interne conflicten en een gebrek aan sectorvisie afgeblokt. Daarom zijn sectorversterking en het verminderen van het managementdeficit een conditio sine qua non  voor een meer performant en breed gedragen businessmodel in het wielrennen. Hervormingen hebben echter enkel een kans op slagen wanneer het sectorbelang het individuele belang overtreft en versterkte structuren uitgebouwd worden (bouwsteen 1). Om te evolueren naar een aantrekkelijker en completer merk vormt de versnelde ontwikkeling van het dameswielrennen een opportuniteit (bouwsteen 2). Daarnaast dient onderzocht te worden hoe door innovatie het kernproduct wegwielrennen beter kan afgestemd worden op de behoeften van een veeleisend kijkpubliek (bouwsteen 3) en men de belevingswaarde van fans kan verhogen (bouwsteen 4). Ten slotte impliceert een professionelere wielersector ook een professionalisering van zowel het veiligheids- (bouwsteen 5) als het gezondheidsmanagement (bouwsteen 6).

Rapport: Economische bouwstenen voor het internationale wegwielrennen

Het Leuvens Economisch Standpunt 'Een economische blauwdruk voor het internationale wegwielrennen' is gratis te bekijken op de website van het Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Dit rapport is in samenwerking met Daam van Reeth tot stand gekomen. Daam Van Reeth is als hoofddocent verbonden aan de KU Leuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen campus Brussel. Van Reeth doceert micro economie en verricht onderzoek rond economische aspecten van de sport, met speciale aandacht voor de wielersport, media-aandacht voor sport en gendergelijkheid in de sport.

Klik hier om het rapport 'Een economische blauwdruk voor het internationale wegwielrennen' te bekijken.


Foto: Flickr (CC) Jomenager - Verscheen eerder op Sportnext.be