Cascaderun Hoogeveen: lokaal evenement uniek vermarkt

De loopsport maakt nog steeds een enorme groei door. Niet alleen gaan steeds meer mensen de sport beoefenen, ook worden er steeds meer evenementen gestart. De meeste van deze evenementen blijven hangen bij enkele honderden deelnemers, een enkel evenement groeit door. Welke evenementen succesvol zullen zijn is vaak moeilijk te voorspellen. Opvallend genoeg is de Cascaderun Hoogeveen één van de succesverhalen geworden. Het evenement vindt plaats in een relatief kleine plaats waar veelal weinig te beleven is, het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en gaat pas de tiende editie in. Wat maakt dit evenement dan toch tot zo’n succes?

Identiteit

De eerste editie was voor de organisatoren meteen een grote verrassing. Gerekend hadden zij op 300 deelnemers, maar het waren er meteen 1.900. Wellicht dat het een rol gespeeld heeft dat de organisatie in handen is van een groep ondernemers uit Hoogeveen en niet vanuit de, meer gebruikelijke, atletiekvereniging. Hierdoor konden er meteen redelijk wat businessteams ingeschreven worden en kwam de promotie meteen goed op gang. Ook werd er direct ingezet op een specifieke doelgroep, de Hoogevener zelf. Het stimuleren van de loopsport in Hoogeveen, vanuit de passie van de organisatoren, heeft vanaf het begin een belangrijke plaats ingenomen.

Nog steeds is het evenement enorm verankerd in de lokale samenleving. Ongeveer de helft van de 8.000 deelnemers komt nog steeds uit de gemeente Hoogeveen. Veel andere deelnemers uit omliggende gemeenten. Er wordt enorm samengewerkt met lokale belanghebbenden. In samenwerking met Unicef en de basisscholen is de grootste Unicefloop van Nederland van de grond gekomen, in samenwerking met kinderopvang kunnen lopers hun kinderen ook meenemen. Zoals ondernemers dat betaamd worden er constant nieuwe partnerships gezocht en gevormd.

Ontwerpaanpak

Een tweede succesfactor is dat het evenement een ontwerpaanpak hanteert waarbij elk jaar nieuwe elementen worden toegevoegd. Hierbij wordt goed naar de doelgroepen geluisterd en wordt gebrainstormd over wat interessante toevoegingen kunnen zijn. Uit deze human centered design aanpak kwam bijvoorbeeld al vrij snel naar voren dat een permanent uitgepijlde route door Hoogeveen succesvol zou kunnen zijn. Deze route kwam al na de eerste editie en werd vanaf het begin veelvuldig gebruikt, zeker in de laatste maanden voor het evenement. Uit gesprekken met deelneemsters bleek dat in de wintermaanden de route door het donkere park niet goed beviel. De organisatie heeft vervolgens zowel de route van het evenement aangepast en daarmee ook de uitgepijlde route.

Uit de ontwerpaanpak zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ideeën ontstaan. Zo waren er al vrij snel de testlopen. Een tiental keer per jaar wordt onder begeleiding van hazen op verschillende tijdschema’s een testrun georganiseerd. Mini-evenementen op zich, met veelal honderden deelnemers. Jaarlijks zijn er ook één of twee thema testlopen om de vernieuwing erin te houden. Testrun by night, carnavalsloop, santa-testloop, flashmob, ... de organisatie blijft verassen. Dit jaar was er een retro-testloop over het parcours van de eerste editie en waarbij alle deelnemers werd gevraagd hun oudste Cascaderun shirt te dragen. Daarnaast was er dit jaar een stempelkaart voor de testrun. Deelnemers die alle testruns gelopen hebben mogen tijdens de Cascaderun starten in een apart vak vlak achter de wedstrijdlopers.

Ook tijdens het evenement zelf is organisatie constant op zoek naar nieuwe elementen. Naast de 5 mijl, 10 mijl, bedrijfsloop en kidsrun zijn de afgelopen jaren ook een funvak en gehandicaptenloop toegevoegd.

Feest

De enorm hoge waardering die het evenement krijgt vanuit deelnemers en omwonenden, en ook de maatschappelijke impact die het evenement heeft, kan grotendeels verklaard worden door het feestelijke karakter. Eén van de bestuursleden heeft als functie minister van feest en is verantwoordelijk voor het zo feestelijk mogelijk maken van het evenement. Feestelijkheid blijkt niet alleen een belangrijke factor voor de beleving van het evenement, maar vergroot ook de mate waarop een evenement sociale cohesie en sociaal kapitaal kan bevorderen. De Cascaderun betekent voor Hoogeveen een soort extra Koningsdag, het feest duurt tot laat in de avond.

Elk jaar worden er feestelijke elementen toegevoegd. Een tiental bands en DJ’s langs de route maakt dat de loper zich nergens verveeld. Rondom deze plekken staat het publiek dan ook vele rijen dik, omdat het hier zo gezellig is. In het centrum na de finish zijn er inmiddels twee podia met een muzikaal programma tot ver in de avond. Het eerste podium staat meteen na de finish op een locatie speciaal afgeschermd voor de lopers. Je loopt als het ware het feest binnen. Als iedereen binnen is mengen deelnemers en toeschouwers zich voor een groot feest. Natuurlijk speelt het weer hier een grote rol. Toch kan gezegd worden dat waar veel evenementen zich vooral richten op feestelijke afsluiter voor businessteams en sponsoren, het juist het grote feest voor iedereen maakt dat de Cascaderun breed gewaardeerd wordt.

Communicatie

Net als de meeste sportevenementen gebruik Cascaderun een mix aan communicatiemiddelen om het evenement onder de aandacht te krijgen. Naast advertenties en free publicity in lokale media, wordt ook de sociale media ingezet. Op zich is de aanpak hierin niet enorm vernieuwend, maar wel goed gedaan. Waar veel evenementen zoeken naar content in de aanloop naar het evenement, daar weet de Cascaderun dit met haar creatieve ontwerp goed invulling aan te geven. Elke testrun levert content op. Altijd zijn er fotografen aanwezig en de tientallen foto’s worden veelvuldig gedeeld. Daarnaast verzint de organisatie constant nevenactiviteiten die free publicity opleveren. Taartenactie voor eerste business teams, prijsvraag/activaties vanuit sponsoren, ontwerp van het nieuwe shirt, etc. Er is zelfs een speciale Cascaderun kerkdienst dit jaar. 

Ook valt de samenwerking met lokale media als RTV Drenthe op. Waar bij veel loopevenementen de nadruk op de wedstrijd ligt, lukt het bij de Cascaderun vooral de verhalen van de deelnemers en de betekenis van het evenement in de media te krijgen. Voor de tiende editie is er zelfs een week lang elke avond een item over het evenement. Ook worden er blogs bijgehouden door betrokkenen van het evenement op de RTV Drenthe website. Ook hier geldt dat niet de (top)sport, maar het feestelijke evenement en de gewone loper centraal staat.

Verder communiceert de organisatie het evenement door enkele weken voor de Cascaderun versieringen door heel Hoogeveen op te hangen. Vlaggen worden op grote schaal verspreid en door zowel particulieren als op openbare plekken het evenement aan te kondigen. Dit jaar zijn er voor het jubileum zelfs manshoge letters geplaatst in de stijl van Iamsterdam. De zichtbaarheid, vooral ook langs de route waar veel mensen hun trainingen doen, maakt dat veel Hoogeveners naar het evenement toeleven.

Succesfactoren

Achteraf blijkt dat er een grote markt in Hoogeveen was voor zowel de loopsport als een loopevenement. De combinatie van het evenement en de permanente route heeft er toe bijgedragen dat lopen ook in Hoogeveen een doorbraak heeft doorgemaakt. Nog steeds geven veel deelnemers aan speciaal voor dit evenement te trainen (25%) en eigenlijk niet het hele jaar door de sport te beoefenen. Omdat iedereen wel iemand kent die deelneemt komen ruim 20.000 mensen kijken en ben je sneller geneigd om zelf ook eens deel te nemen. Een dergelijke lokale verankering is niet eenvoudig te kopiëren.

Wel kan er geleerd worden van succesfactoren die dit lokale evenement kent:

  • Luister naar de deelnemers en bezoekers, continu blijven zoeken naar verbetering.

  • Definieer het evenement als een festival en niet alleen als een sportwedstrijd.

  • Neem de tijd om jaarlijks op zoek te gaan naar vernieuwingen en innovaties.

  • Blijf verassen en probeer elk jaar net wat meer te doen dan men verwacht, durf te experimenteren en fouten te maken.

  • Zorg voor feestelijke side-events voor, tijdens en na het evenement. Leg deze vast (foto/video) en communiceer deze.

  • Deel het succes. Partners niet alleen laten betalen, maar een rol geven in de organisatie. Creëer eigenaarschap onder stakeholders en bewoners. Geef hen de credits voor succesvolle resultaten.

De factsheet van onderzoek naar de beleving en maatschappelijke impact van de Cascaderun Hoogeveen door het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen is hier te downloaden.


Foto header: Cascaderun Facebook