Gaming integreren in klimparken?

Afgelopen donderdag (24 juli) organiseerde Stichting Springlab in samenwerking met Skywalker een evenement waarin werd nagedacht over de vraag hoe we gaming in kunnen zetten om de beleving van klimparken te vergroten. In dit artikel geven we de nodige achtergrondinformatie, trends en ontwikkelingen en bespreken we de uitkomst van de brainstormsessie.

Brug slaan tussen natuur en gaming
Klimparken zijn van groot belang om kinderen te enthousiasmeren om actief bezig te zijn in de natuur. Dit is belangrijk omdat de natuur gezond is, het overwicht onderen kinderen stijgt en de motorische fitheid van kinderen steeds verder achteruit gaat. Wij denken dat juist gaming een belangrijke rol kan spelen omdat dit aansluit bij de belevingswereld en interesses van kinderen. Een brug slaan tussen natuur en gaming is in onze optiek dus van groot belang. Deze brug wordt in sommige gevallen al geslagen – lees bijvoorbeeld dit artikel waarbij de game Assassins Creed werkelijkheid wordt – maar we laten nog teveel kansen liggen. Mede-organisator Skywalker ontwerpt en bouwt innovatieve klimparken en ook zij willen die brug graag slaan voor in hun klimparken. Ook zij geven aan dat gaming een grote rol kan spelen om beweging onder kinderen te stimuleren. Voor meer trends, ontwikkelingen en voorbeelden van passende innovaties kun je deze presentatie bekijken die tijdens het evenement getoond werd.

Beleving
Het gamen onder kinderen en jongeren blijft onverminderd populair. Wij denken dat het integreren van gamen in de natuur veel kansen biedt. Of dit daadwerkelijk zo is gaat Stichting Springlab de komende periode onderzoeken en testen. Het hoogste doel hierbij is en blijft het stimuleren van beweging. Nu zijn klimparken natuurlijk plekken waar voldoende bewogen word, maar door het inzetten van games hopen we nog meer kinderen aan te spreken om naar een klimpark te komen. Daarnaast zien we toch vooral de stoere en sportieve kinderen naar klimparken komen, terwijl we juist ook inactieve kinderen willen aanspreken. Ook hier kan gaming volgens ons een belangrijk middel voor zijn.

Drie belangrijke speerpunten
Tijdens het georganiseerde evenement hebben we met ruim twintig experts een brainstormsessie georganiseerd met als centrale vraag: “Hoe kunnen we de beleving van klimparken vergroten middels gaming?” Onder deze experts bevonden zich onder andere game designers, eigenaren van klimparken en conceptontwikkelaars. Uit deze brainstormsessie kwamen drie belangrijke speerpunten die volgens de experts belangrijk zijn om toe te passen binnen klimparken.

1. Samenwerken
Het eerste belangrijke element dat men belangrijk vond was samenwerken. Hierbij kunnen ouders of kinderen die niet durven vanaf de grond tips geven over waar een schat begraven ligt. Op deze manier krijgen ook de niet-klimmers een rol in het geheel. Een ander gegeven voorbeeld was een onzichtbare beer die gevonden moet worden middels geluid dat op elk platform anders klinkt. Kinderen worden hierdoor gedwongen om met elkaar te communiceren over wat zij op dat moment op hun platform horen om uit te vinden waar de beer zich bevindt.

2. Bereiken van een doel
Dit zoeken naar een schat of een beer verklapt direct het tweede belangrijke element: het bereiken van een (gezamenlijk) doel. Om dit doel te bereiken moeten kinderen wellicht een vraag per platform beantwoorden om hints te verzamelen over de locatie van de schat. Op deze manier kan educatie geïntegreerd worden.

3. Thema en karakters
Ook het integreren van een thema of karakters was een element dat vaak terugkwam. Zo werd het integreren van bijvoorbeeld een piratenthema of dierenthema gesuggereerd zodat elk bezoek aan het klimpark weer anders is. Hierbij is vernieuwing dus een belangrijke pijler. Ook kwam Donald Duck langs die een specifiek platform moest bereiken om Katrien te redden maar gehinderd wordt door vallen. En er was zelfs een groep die een Teletijdmachine voorstelde waarin je werd getransformeerd tot beer, leeuw of een ander dier. De kracht van deze elementen is zoals gezegd vernieuwing. Hoe vaak een kind ook terugkomt, elke keer is het een nieuwe ervaring. Hierbij kan de beleving eventueel al een aantal dagen voor het klimmen beginnen door het kind via een app een thema of karakter te laten kiezen.

Vervolgstappen
De komende tijd gaat Skywalker aan de slag om te kijken of deze elementen met succes geïntegreerd kunnen worden in hun klimparken. Uiteraard gaan we in een later stadium ook kinderen betrekken in het ontwerpproces, zij moeten er tenslotte enthousiast van worden. Als je zelf nog relevante op- of aanmerkingen hebt, goede voorbeelden kent of leuke ideeën hebt om een brug te slaan tussen natuur en gaming, laat het ons weten in de comments!