Gezocht: Bestuurder Loopsport bij de Atletiekunie

Ben jij iemand met kennis en ervaring van de actuele trends in en rondom de Nederlandse loopsport? Een persoon die niet alleen kansen en ontwikkelingen ziet in deze markt, maar deze ook marketing technisch weet te benutten? Ben je bovendien iemand met een duidelijke strategische visie op de transitie en ontwikkeling van een sportbond naar een sportieve onderneming? Dan is de Atletiekunie op zoek naar jou! Het bestuur van de sportbond is namelijk op zoek naar een enthousiaste en energieke bestuurder met de portefeuille loopsport.


Hieronder volgt de originele vacature van de Atletiekunie.


Lopen, springen en werpen maken atletiek tot de meest veelzijdige sport. Sneller, hoger, sterker: in topsport en breedtesport zet de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zich in voor succesvolle beoefening van deze prachtige sport. Vooruitlopend op de EK Atletiek in Amsterdam in 2016 is ons motto daarbij: Athletics like never before!

Algemeen

Het bestuur van de Atletiekunie hanteert een bestuursmodel dat omschreven kan worden als besturen op hoofdlijnen. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:

  • het opdragen van de beleidsvoorbereiding aan de directeur van de Atletiekunie, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het bestuur voorlegt;

  • het opdragen van de uitwerking, detaillering en uitvoering van de bestuursbesluiten aan de directeur van de Atletiekunie;

  • het houden van toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het bestuur onder andere aan de hand van door de directeur overlegde (financiële) kwartaalrapportages, (financieel) jaarverslag, managementverslagen, en dergelijke;

  • het representeren van de Atletiekunie in voorkomende gelegenheden.

In dit bestuursmodel vertegenwoordigt de directeur als ambtelijk secretaris de werkorganisatie - bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers.

Profiel

  • In staat om te klankborden en deuren te openen als het gaat om de ontwikkelingen van de plannen op de loopmarkt;

  • Een persoon die het bestuur op commercieel vlak versterkt. Met een relevant netwerk en kennis van de markt en van marketing technieken;

  • Heeft kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en trends rond loopsport en de organisatie van loopsport. Waar het gaat om de ontwikkelingen in de sport, maar vooral ook als het gaat om het signaleren van nieuwe verdienmodellen;

  • Heeft een duidelijke, strategische visie op de ontwikkeling van een sportbond als sportieve onderneming;

  • Heeft kennis van en beschikt over goede contacten in de sportwereld. Een persoon die herkenbaar is voor hardlopend Nederland;

  • Heeft gevoel voor verhoudingen in de sport en in de relatie bestuur en werkorganisatie.

Interesse?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Willem Landré, algemeen directeur van de Atletiekunie, 06-54253475. Bij interesse je reactie uiterlijk 1 maart 2016 per e-mail sturen naar het bestuurssecretariaat, Regina van Dijk (regina.vandijk@atletiekunie.nl).


Foto: Shutterstock/meunierd