Groningen werkt aan eigen Olympisch Plan

Op maandag 21 juni j.l. zijn in Kasteel Nienoord de eerste stappen gezet richting een Olympisch Plan Groningen. Dit plan gaat een bijdrage vormen voor het nationaal Olympisch Plan 2028. De bijeenkomst is georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen, dat het initiatief heeft genomen om de kaders voor het plan te schetsen en Groningse gemeenten uit te nodigen om over de kaders gezamenlijk de discussie te starten.

De discussieavond op Kasteel Nienoord was succesvol. Naast initiator Huis voor de Sport Groningen waren er burgemeesters en wethouders aanwezig van 9 gemeenten en vertegenwoordigers van Olympisch Vuur, VNG en Olympisch Netwerk Noord-Nederland. Het belangrijkste resultaat was dat alle aanwezige partijen hebben uitgesproken dat ze willen meewerken aan de vorming van een Gronings Olympisch Plan. Als vervolg op deze bijeenkomst wordt er op korte termijn een brainstormsessie georganiseerd om te bekijken welke kennispartners en partijen er nog meer betrokken gaan worden bij de vorming van het OP Groningen. Hierbij kun je denken aan partners uit de zorg, onderwijs, welzijn en het bedrijfsleven. Waarom een Olympisch Plan Groningen? Nederland heeft een Olympische droom en Groningen deelt deze droom, maar met alleen dromen kom je er niet. Het nationaal Olympisch Plan heeft zich een duidelijk doel gesteld: Nederland moet in 2016 op Olympisch niveau zijn. Dit is als voorwaarde gesteld om een bid uit te brengen voor de Olympische Spelen van 2028. Ivo Opstelten, voorzitter Olympisch Vuur zegt hierover: “Dit lukt alleen als we het SAMEN doen. En er als heel Nederland keihard voor gaan.” Nederland op Olympisch niveau kan dus niet alleen bereikt worden door een nationaal Olympisch Plan. Daarom kijken provincies en gemeenten op welke manier zij kunnen bijdragen aan het OP 2028, provincie Overijssel en provincie Drenthe zijn Groningen al voorgegaan door een eigen bijdrage voor het Olympisch Plan te schrijven. Wat kan groningen bijdragen aan het Olympisch plan? De strijd om als host city voor de Olympische Spelen op te treden gaat waarschijnlijk tussen Amsterdam en Rotterdam, maar dat betekent niet dat in die steden ook alle Olympische venues gerealiseerd zullen worden. Elke provincie is uniek en ook provincie Groningen heeft onderscheidende kenmerken. Zaalsport is bijvoorbeeld nergens zo populair als in Groningen, met name basketbal is een grote publiekstrekker. De eredivisieclub Gasterra Flames trok in seizoen 2009-2010 83.810 toeschouwers naar Martiniplaza, dat is een absoluut record voor zaalsport in Nederland. Als er voor de Olympische Spelen een topsporthal gerealiseerd moet worden, wat is dan een betere plek om deze te realiseren dan in de regio waar zaalsport floreert? Nadenken over welke accommodaties Groningen zou kunnen herbergen tijdens de Olympische Spelen is niet het belangrijkste onderdeel van het Olympisch Plan Groningen. ‘Door middel van het Olympisch Plan kan de provincie Groningen toewerken naar een structurele inbedding van sport in de lokale samenleving’ is de visie waaruit het plan gevormd wordt. Er wordt dus meer gekeken naar wat sport voor de provincie kan betekenen. De uitgangspunten waar het Olympisch Plan Groningen zich op gaat richten zijn dan ook bedoeld om sport als middel te gebruiken om sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken, de ontwikkeling van de stad Groningen als City of Talent te ondersteunen en heel Groningen op elk niveau sportinclusief te laten denken en handelen. Groningen City of talent Groningen heeft de ambitie om kennisstad te worden op het gebied van topsport en talentontwikkeling. De sporters van 2028 moeten nog geboren worden of zitten op de basisschool. Daarom is het belangrijk dat jongeren die zich richting 2028 willen onderscheiden daarvoor de ruimte krijgen. De basis kan hiervoor gelegd worden in brede scholen met breed aanbod, zodat jongeren op o.a. sportief gebied kunnen doorgroeien. De ambitie is er om een optimale sportinfrastructuur in Noord Nederland op te zetten, waarbij Groningen zich richt op de ontwikkeling van Regionaal Talent Centra of Nationaal Talent Centra. De ambitie om kennisstad te worden gaat verder dan talentontwikkeling en ondersteuning. Om doelen voor het OP 2028 Groningen te formuleren moeten kennispartners krachten gaan bundelen en gezamenlijk een visie ontwikkelen. Een van de partners is bijvoorbeeld het Instituut voor Sportstudies, waar vijf docenten al een artikel hebben geschreven over de rol van hogescholen in het OP 2028. Wanneer de kennispartners met elkaar het Olympisch Plan gaan schrijven, zie ik ook mogelijkheden om als gezamenlijk kenniscentra een bijdrage te kunnen leveren aan de Kennisagenda Sport 2011-2016. Veel onderzoek wat nog moet gebeuren is gerelateerd aan de doelstelling om Nederland in 2016 op Olympisch niveau te brengen, dit valt op te maken uit de onderzoeksagenda die door NOC*NSF is gevormd. Universiade bevestiging voor city of talent Een evenement wat de Olympische ambitie van Groningen zou benadrukken, maar op dit moment nog geen onderdeel uitmaakt van de kaders van het Olympisch Plan is de Universiade. De Universiade is de Olympische Spelen voor studenten en volgens Studentensport Nederland (SSN) zijn deze qua niveau en omvang vergelijkbaar met de Olympische Spelen. Het plan om de studenten spelen in Nederland te organiseren ligt al ruim 8 jaar bij SSN op tafel, maar zij stellen dat de georganiseerde sport Olympische studentenaspiraties blokkeerde. Wanneer Groningen in haar Olympisch Plan zich sterk zou maken voor een Universiade in 2023, zou dat de status van City of Talent bevestigen. Groningen is de studentenstad van Nederland, een Universiade zou die status internationaal kunnen bevestigen.