Guinness book of sports marketing – EASM 2015, Dublin

Van 9 t/m 12 september komen de internationale sportmanagement en sportmarketingopleidingen bijeen in Dublin. Middels dit blog delen wij de highlights, de verwachtingen en de bevindingen van deze conferentie.

Woensdagavond vindt de openingsceremonie plaats in de prachtige ‘Georgian style’ City Hall van Dublin. Hier wordt de kick off gegeven aan het congres waaraan zowel studenten als docenten als medewerkers van sportinstellingen deelnemen. Het valt direct op dat, ondanks dat het de EUROPEAN Association of Sports Management betreft, er delegaties uit landen wereldwijd aanwezig zijn. Japan, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ghana en Zuid-Afrika zijn vertegenwoordigd. Daarnaast valt het ons op dat er een relatief grote groep Nederlanders aanwezig is. Naast Hogeschool Rotterdam zien we vertegenwoordiging vanuit Amsterdam, Groningen en Den Haag. Netwerken is die avond dan ook geen probleem.


Door: Remco Beek, Ida Nipius, Jackie Harmanus en Kim Niersman, namens de opleiding SportMarketing en Management van de Hogeschool Rotterdam


Donderdag vindt de inhoudelijke aftrap plaats in het in 2010 gerenoveerde Aviva Stadion, thuisbasis van zowel het Ierse rugbyteam als het Ierse nationale voetbalteam. De locatie toont direct één van de grote uitdagingen van de sportbranche op dit moment: hoe houd je faciliteiten als deze, die geschikt zijn voor grote –ruim 50.000 bezoekers-, maar schaarse, evenementen winstgevend?

Het valt ons op in het programmaoverzicht dat er in deze 23e editie van EASM er veel aandacht is voor de impact van evenementen en de legacy van sportevenementen. We zien op het programma meerdere sessies die gaan over hoe dit inzichtelijk gemaakt kan worden zodat er (nog) beter geëvalueerd kan worden wat het effect is geweest.

De openingsspeech Rigour and Relevance in Sport Management: Reconciling the Competing Demands of Disciplinary Research and User-Value  door keynote speaker Bill Gerrard van de Universiteit van Leeds maakt direct duidelijk dat academische onderzoekers in een tweespalt staan om te voldoen aan de stringente eisen van wetenschappelijk onderzoek aan de ene en context-specifieke toepasbaarheid aan de andere kant.

Om mee te draaien in de academische wereld is gepubliceerd worden in hoog aangeschreven journals cruciaal. Deze topjournals doen specifieke case studies af als onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en prefereren abstracte generieke modellen die in meerdere contexten toepasbaar zijn. Deze abstracte modellen echter, staan voor bestuurders en beleidsmakers te ver van de actuele werkelijkheid en zijn moeilijk of niet toepasbaar op hun specifieke vraagstuk. Er komt vanuit verschillende kanten druk op dit academische systeem, omdat de behoefte van bestuurders en beleidsmakers om de impact van de onderzoeksresultaten inzichtelijk te krijgen groot is. Dat kan alleen als de brug geslagen wordt naar de praktische relevantie. Het is de cruciale dynamiek in de kenniscreatie en kennisoverdracht, waarbij Gerrard pleit voor toegepast onderzoek en de ruimte in congressen en journals voor meer context-specifieke cases. Als praktijkonderzoekers ontgaat ons de ironie van een wetenschappelijk onderzoek naar het gebrek aan praktijk relevant wetenschappelijk onderzoek uiteraard niet.

Wij nemen uit deze openingsspeech mee dat er een uitdaging ligt om de behoeftes van de toepassers van sportmanagement onderzoek en de eisen van de academische wereld met elkaar te verenigen en wij zijn benieuwd wat we hiervan zullen zien in de presentaties die de komende dagen gepland staan. Wat in de diverse aankondigingen en de openingsspeech ook diverse malen wordt benadrukt is de bijna morele taak die onderzoekers hebben om de sportwereld niet alleen achteraf te verklaren en begrijpen, maar vooral om die informatie te gebruiken om de sportwereld te veranderen en te verbeteren. In het kader hiervan wordt dit jaar voor het eerst de EASM Chelladurai award uitgereikt. Deze zal aan het einde van de eerste dag, heel toepasselijk, uitgereikt worden aan de altijd lachende Packianathan Chelladurai, Ph.D., als waardering voor zijn verdiensten voor EASM en zijn bijdragen in sportmanagement.

Met deze opening statements op zak en het thema ‘Sport Management in the Digital Age’ in ons achterhoofd zien wij uit naar de bijdrages van onze internationale collega’s.


Auteurs: Remco Beek, Ida Nipius, Jackie Harmanus en Kim Niersman, namens de opleiding SportMarketing en Management van de Hogeschool Rotterdam