‘Leden werven en behouden grootste uitdaging voor sportverenigingen’

Sportverenigingen en sportclubs die goed zijn in het werven en behouden van leden hebben de zaken op het gebied van sportkader, beleid, financiën en diversiteit in het sportaanbod vaak beter op orde dan clubs die moeite hebben met het werven en behouden van leden. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Sportaanbiedersmonitor 2015, een onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights. Aan het onderzoek hebben 428 Nederlandse sportaanbieders deelgenomen en worden alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging behandeld. De doelstelling is enerzijds om trends te volgen en ontwikkelingen te zien, maar anderzijds ook om deze ontwikkelingen te verklaren.

Centraal in de rapportages staat de ambitie van de sportclub. Waar wil de sportclub heen, wat wil die uiteindelijk bereiken? Om ambitie(s) te verwezenlijken, zal de club vanuit haar eigen kracht, rekening houdend met haar eigen identiteit, sfeer en cultuur hier richting aan moeten geven. Wanneer de sportclub weet waar die voor staat en waar die voor gaat, kan een club beter en proactief inspelen op kansen en bedreigingen die zich in zijn omgeving voordoen. Het belangrijkste doel is dan ook de clubs zelf optimaal te laten profiteren van de resultaten van de diverse metingen. Vanuit de algemene landelijke cijfers kunnen sportclubs en –bonden zich vergelijken met anderen.

Een aantal opvallende conclusies:

  • 37% van de clubs die hebben deelgenomen aan het onderzoek heeft de afgelopen twee jaar meer leden gekregen. In 2012 was de stijging van het aantal leden nog maar 28%. Daarentegen zag 23% van de clubs een daling van het ledenaantal: tegenover 27% in 2012. De verwachting is dat het ledenaantal de komende jaren nog verder toe zal nemen; 

  • 66% van de ondervraagde verenigingen ziet zichzelf als financieel gezond. 25% heeft een 'gemiddelde' financiële positie, terwijl 9% van de verenigingen een ongezonde financiële positie zouden hebben. Stijgende kosten, gebrek aan sponsors en afnemende subsidies baren veel aanbieders echter wel tot grote zorgen. 

  • Ledenwerving en –behoud (52%), werving en behoud van vrijwilligers (50%), sporttechnische zaken (46%), financiën (46%) en jeugd (45%) blijven de belangrijkste thema’s bij sportaanbieders. Dit is onveranderd in vergelijking tot 3 jaar geleden. Wel is er een tendens onder de verenigingen dat er meer samenwerking met andere (niet) sportclubs wordt gezocht (+10%) en een groeiend belang in het realiseren van (top)sportambities (+12%). 

  • Voldoende vrijwilligers vinden was, is en blijft een belangrijke uitdaging voor sportaanbieders. Bijna een kwart geeft aan niet voldoende vrijwilligers te hebben en op zoek te zijn naar vrijwilligers. Daarnaast zegt 64% van de aanbieders weliswaar te beschikken over voldoende vrijwilligers, maar nog steeds op zoek te zijn naar uitbreiding. 

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF, over het onderzoek: We zien dat sportaanbieders een financieel lastige periode doormaken vanwege de stijgende kosten. Veel clubs zijn daarom genoodzaakt de ledencontributie te verhogen. Tegelijkertijd merken we dat sportclubs genoodzaakt zijn zich meer te focussen op het werven en behouden van leden door gericht in te spelen hun specifieke wensen en behoeften. Bijvoorbeeld door het organiseren van nieuwe sportactiviteiten. Sportclubs werken daarbij steeds vaker samen met andere clubs, maar ook met scholen, buurthuizen, en zorginstellingen. Er komen dus steeds meer open clubs bij in Nederland.”

Benieuwd naar de Sportaanbiedersmonitor 2015? Je kan het rapport hier downloaden.


Foto: Sportclub Markelo