Sport&Business Roadtrip: Vitaliteit is de voorwaarde voor succes

Het was vroeg opstaan deze morgen voor de gasten van de Sport&Business Roadtrip. Nadat de wekker was gegaan moest er snel een keuze worden gemaakt tussen de sportieve sneakers of de zakelijk stappers, om met een sportieve instelling te vertrekken naar Zeist. Het programma begon namelijk al om 07:30 uur op de KNVB Campus met heerlijke koffie en een vitaal ontbijt.

De ontvangst door sport&zaken en Arko Sports Media was gastvrij. De KNVB nam op haar beurt de bezoekers direct mee in de voetbalwereld door een foto en 'persinterview' te houden voor het wel bekende scherm van de persconferenties. Vervolgens konden de gasten direct doorlopen naar het ontbijtbuffet, waarbij ieder product ondersteuning gaf aan de persoonlijke gezondheid.

Na het ontbijt was het de beurt aan Randy Rijke van Buro Sam om de grote groep van 130 personen enthousiast en in beweging te krijgen. Het duurde ongeveer tien seconden voor de eerste lachpartijen te horen waren met een vrij simpel (mindfulness) spel, waarbij de denkbeeldige bal in de groepjes van acht mensen rond werd gegooid. De moeilijkheid werd verhoogd door de wisselende tempo’s, waardoor er ook schaterlachen door de zaal gingen. "Start je dag actief en met een goed gevoel", was dus de gouden tip die Randy aan de groep meegaf.

Na de energieke start nam de technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, het woord. Als ambassadeur van de (voetbal)sport liet hij inzien hoe belangrijk de goede instelling is. Daarbij helpt het om elkaar te inspireren, want volgens Van Breukelen is het ook heel simpel: "Vitaliteit is gewoon lekker in je vel zitten." Stel jezelf daarom de vraag: "Wat maakt mij gelukkig en waarom?" Ter aanvulling werd er nog een bekende uitspraak van Ruud van Nistelrooy bij gepakt: "Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden."

Veranderen van bedrijfscultuur

Net hersteld van de Rotterdamse marathon, die afgelopen weekend plaatsvond, stond Sonja van Hamersveld van Charly Green vervolgens voor de groep. Met een zeer fitte indruk vertelde ze aan de de groep professionals, dat ook zij vroeger niet zo’n vitaal leven kende en zelfs een rookster is geweest. Met haar ervaring als oud verpleegster wist ze echter dat er een omslag nodig was. Want volgens Sonja is "vitaliteit de voorwaarde voor succes."

Ze nam het publiek even mee in een gedachte. "Sluit je ogen en beeld je eens in dat jouw organisatie 10 procent fitter zal zijn, hoe ziet dat er dan uit?" Met deze doelstelling voor ogen ging ze verder met haar presentatie. Het feit dat er in de toekomst meer dan twee miljoen banen gaan veranderen in Nederland, zette de groep aan het denken. Daarbij kwam dat er in 2010 één 65-plusser was op de vier werkende. In 2050 zal dit al oplopen naar één 65-plusser op één werkende. Gezond blijven is dus de boodschap en het bedrijfsleven is hierin een cruciale schakel.

"Een vitaal bedrijf helpt bij veel aspecten. Denk aan hogere inzetbaarheid, meer energie binnen het bedrijf, betere service naar klanten en krachtere uitstraling van het bedrijf." Om dit te bewerkstelligen moet je volgens Sonja stoppen met zomaar 'gezonde dingetjes doen', zoals de overbekende lunchwandelingen en healt checks. De kern ligt hem in de verandering van de bedrijfscultuur. Om dit te realiseren moet er op vier niveaus verandering plaatsvinden:

- Draagvlak & eigenaarschap
- Vitaal leiderschap
- In structuur en cultuur borgen
- (Latente) vraag = aanbod

Wat moet ik dan doen? Zal u misschien denken. Hiervoor moeten (slechts) drie stappen doorlopen worden:
1. Starten met bewustwording en draagvlag creëren: stel de juiste vragen binnen de organisatie
2. Borging Vitaal leiderschap: vanuit het management en de bedrijfsstructuur
3. Opvolging vraag- aanbod: actief aan de slag gaan en blijven met medewerkers

De fitste organisatie van Gelderland heeft hiervoor een aantal 'randvoorwaarden voor succes' opgesteld:
- Gedrag door (middel-) management
- Stem van medewerker/ambassadeur
- Verbinding met bedrijfsstrategie
- Communicatie
- Intern verantwoordelijke
- Zichtbaar in structuren
- Budget en tijd vrijmaken

Als dit allemaal op zijn plek valt kunnen de volgende reacties vanuit het personeel naar voren komen: Ik ga weer met plezier naar het werk, ik slaap beter, ik zit lekker in mijn vel of mijn kinderen hebben weer een jonge moeder/vader.

Na het inspirerende verhaal kwam er een aantal vragen uit de zaal. Eén daarvan was: "Het is moeilijk om mensen onder werktijd te laten sporten, hoe kun je dit oplossen?" Sonja legde daarbij uit dat het vooral in de juiste randvoorwaarden lag, het vraagt vooral tijdsinvestering van de bedrijven, maar daartegenover komt er veel waarde terug. Tip uit de zaal: "Mobiel momentje: om werknemers op een snelle manier in beweging te krijgen."

Pon FIT

Onder applaus werd fanatiek baanwielrenner, oud fysiotherapeut en nu international health manager Pon, Rik-Jan Modderkolk onthaald door het publiek. Rik-Jan is de drijvende kracht achter Pon FIT. Een health programma dat zich vanaf de start richtte op de vitaliteit en gezondheid van het bedrijf en haar medewerkers. De doelstelling was vanaf het begin hoog, namelijk in 2010 de fitste organisatie van Nederland te zijn. Om dit te behalen stonden er uitdagende evenementen op het programma zoals het beklimmen van de Stelvio in Italië.

Door deze programma’s kwam het personeel tot geheel nieuwe inzichten. "Ik was me niet bewust dat ik invloed kon hebben op mijn eigen gezondheid", vertelde één van de medewerkers. Sindsdien werkt Pon ook met een metafoor, waarbij de werknemer centraal staat en als een F1-auto een geheel team rond zich heeft om optimaal te kunnen presteren voor de organisatie.

Om die reden wordt er ook gewerkt met twee soorten health checks:
- Health check 1: Is jouw batterij nog opgeladen?
- Health check 2: Is alles fysiek en mentaal in orde om door te gaan?

Om dit te monitoren heeft Pon een geheel eigen systeem bedacht waarbij er drie scores (Net Employability Standards) worden berekend voor alle medewerkers op basis van: Leefstijlfactoren – Werkvermogen – Arbeid gerelateerde gezondheid.

De kernboodschap van Rik-Jan was hierbij. "Focus je niet op één element gezond of vitaal te maken, maar speel in op alle elementen van je organisatie (lunch, bewegen, roken, etc.), want al deze onderdelen samen hebben pas echt invloed op je organisatie."

Voeding

Naomi Brinkmans, onderzoeker HAN Sport en Bewegen en sportdiëtist PSV & KNVB kwam daarna aan het woord om dan toch dieper in te zoomen op een curiaal punt van het leven en een belangrijk punt binnen de organisatie, namelijk voeding. Met dank aan haar expertise hadden alle gasten op de KNVB Campus al kunnen genieten van het vitale en uitgebalanceerde ontbijt en persoonlijk ervaren hoeveel (meer) energie gezonde voeding geeft. In haar presentatie gaf ze een verdere toelichting. Het systeem is namelijk vrij simpel, wat op gebied van voeding juist het moeilijkste is. Veel sporters haken namelijk al af doordat zij het 'hoe & waarom' niet begrijpen.

Daarom zijn er op de KNVB Campus drie soorten boorden geïntroduceerd, namelijk "Onderhoud", "Herstel" en "Energie". Dit houdt het volgens Naomi simpel en begrijpelijk voor iedereen. "Wij werken daarom met kleuren voor herkenbaarheid", legde ze verder uit. Het zorgt voor een ongedwongen bewustwording van voeding waarvoor geen voorkennis over voeding nodig is. 

De doelstelling van Naomi is het veder uitwerken van dit foodconcept voor het bedrijfsleven. "Je moet je medewerkers zien als de topsporters van jouw bedrijf, ze moeten ten alle tijden klaar staan om de goede prestaties te kunnen leveren." Daarbij is een groot deel van het voedingsschema van topsporters toepasbaar. Vooral de boorden "Onderhoud" (met veel groente) en "Herstel" (met wat meer eiwit) zijn daar belangrijke schakels in. Door Nudging worden medewerkers hier bewuster van, dit is een manier van onbewust toespelen van informatie, door middel van informatieve plaatsen en teksten bij de gezonde producten.

"Alleen bewegen heeft geen nut, voeding is een belangrijke fundering om een gezonde organisatie op te bouwen en de bedrijfscultuur vitaal & gezond te maken", was de afsluitende tip van het congres. Vraag input van je medewerkers – speel in op hun gezonde behoeften – om dit te kunnen realiseren.