De unlocking value of Big Data

Het afgelopen decennium was de sportwereld onderhevig aan vele ontwrichtende trends. De sportbeleving veranderde compleet met de introductie van het second screen, de komst van de smartphone en vele andere (mobiele) technologieën, zo ook big data. Menig trendwatcher voorspelde al de unlocking value van big data, maar dit is een uitdaging waar het merendeel van het bedrijfsleven en de sportwereld nog geen antwoord op heeft. Om ons heen kijkend zien we dat data is uitgegroeid tot op strategische niveau binnen organisaties in allerlei sectoren. De olie van de 21ste eeuw wordt het zelfs genoemd. Toch blijkt het omzetten van deze grote massa ongestructureerde data de grootste uitdaging van allemaal.

Vanuit een business oogpunt weten we dat het ontsluiten van data en dit omzetten naar analyses veel waard is. Dit kan resulteren in het direct vergroten van de winst/omzet, het verkleinen van risico's/fraude, en/of bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Toch is in de praktijk deze ROI moeilijk te meten en hierbij levert het opzetten van een business case vaak hoofdbrekens op, vooral als de kosten van nieuwe big data technologieën verantwoord moeten worden. Ook vanuit technisch perspectief is het omzetten van big data naar waardevolle inzichten niet altijd realiseerbaar. De skills van onder andere een 'data scientist' is een profiel wat bij vele bedrijven hoog op het lijstje staat.

Daarnaast is de gehele architectuur nog afgestemd op deoude wereld, iets wat je in de sport ook duidelijk terug ziet komen. Een wereld dat uit gestructureerde data bestond zoals CRM, HR of financiële data. Dit betekent ook dat de databases en overige data integratie processen hierop zijn ingericht. Met 'big data' in het spel wordt data afkomstig uit traditionele databases, aangevuld met veelal ongestructureerde en grote hoeveelheden data verkregen vanuit social media, sensoren, web files etc. Vele nieuwe technologieën zijn in een snel tempo ontwikkeld om het hoofd te bieden om deze data te kunnen analyseren en gebruiken. Het (her)evalueren van de huidige architectuur en de noodzaak van evaluatie van nieuwe tools is in mijn ogen duidelijk een flinke horde voor het merendeel van het bedrijfsleven.

Het blenden van deze ongestructureerde en gestructureerde data blijkt een van de grootste uitdagingen dat ik dagelijks langs zie komen. Daarnaast wordt de nadruk op de mooie dashboards en analyses gelegd, en blijkt het integreren, reinigen enverrijken van data in de backend als het onzichtbare gedeelte van de ijsberg: onzichtbaar maar noodzakelijk om niet uit het oog te verliezen. Architecturen en data worden meer en meer omvangrijk, de skills zijn zeldzaam en de tijd is vaak een drukkende factor bij het integreren van big data oplossingen. Desalniettemin heeft big data een legio aan mogelijkheden en hoewel er zeker hordes te overwinnen zijn, ben ik ervan overtuigd dat investeringen in big data een investering is die zichzelf in no-time terug verdient. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de sport.