What’sNext: Overheid bondgenoot van ambitieuze sportbonden

Verandering. Transitie in de sport. Urgentie. Het is al jaren een 'hot topic'. Diverse oproepen zijn ook hier op SPORTNEXT voorbijgekomen. Het valt me op dat dit vaak met een negatieve ondertoon gepaard gaat.


In What’sNext nemen Jorik Tilstra, Pieter Kuijpers, Lennart Boven en Michiel van Rijn van Alkemade je mee terug naar het sportmarketingnieuws van de afgelopen twee weken en plaatsen dit in het perspectief van deze snel veranderende wereld. Wat betekent dit nieuws voor de toekomst van sportmarketing en –media? Reageer gerust op deze tweewekelijkse column, interactiviteit is helemaal van deze tijd! What’sNext – iedere twee weken op woensdagochtend 8.00 uur.


Ja, het is makkelijk afgeven op oude instituten die moeite hebben zich aan te passen aan de razendsnel veranderende nieuwe tijden. Maar als je met een positieve blik naar de goede voorbeelden kijkt, dan zie je links en rechts veel vooruitgang.

Alleen al het rijtje sportorganisaties dat de afgelopen twee tot drie jaar aan de slag is gegaan met fanbasemarketing en digitale innovaties. Dat zijn inmiddels al meer dan dertig bonden. Dat is geen kortstondige hype. Echte vooruitgang meet je af daar waar ook daadwerkelijk nieuwe functies worden gecreëerd. Digital marketeers, fanbase marketeers, data analisten, content specialisten. Rollen die een aantal jaar geleden niet bestonden in deze wereld.

"Wil je echt vernieuwen, moet je ook openstaan voor nieuwe vormen van samenwerking"

De voorbeelden zie je overal ontstaan. Of het nu de KNZB is, de Judobond, de NGF, of KNSB. Allemaal investeren ze serieus in digital development. Het zijn zeker niet alleen de grote sportbonden die investeren en ontwikkelen. Neem nou de kleinere sporten. Die hebben noch in hun begroting, noch in organisatiekracht de ruimte om hier grootschalig werk van te maken. Toch hebben tien 'kleine sportbonden' zich afgelopen jaar verenigd in een gezamenlijk fanbase initiatief.

ZIE OOK: Fandata bieden ook grote kansen voor kleine sporten

Uniek Sporten

Het gesprek in de maatschappij gaat steeds vaker over vitaliteit, genoeg bewegen en een gezonde leefstijl. De definitie van sport wordt verder verbreed. Een krachtig voorbeeld is Uniek Sporten. Ook hier is de verandering ingezet. Digitale platformen worden vernieuwd, relevante marketinginzichten op een slimme manier ingezet om met content en services te zorgen voor meer beweging en hogere sportdeelname.

Gelukkig wordt daar ook de samenwerking gevonden met de georganiseerde sport. Want uiteindelijk is er voor de georganiseerde sport met zijn verenigingsleven en infrastructuur een belangrijke rol weggelegd in het realiseren van onze 'gezonde maatschappij'. En dan zijn belangrijke bondgenoten erg welkom.

Er zijn natuurlijk ook veel commerciële partijen die aan de lopende band nieuwe producten, services en diensten lanceren. Wie hiernaar durft te kijken met oog op de kansen voor samenwerken in plaats van concurrentie, staat sterk. Wil je echt vernieuwen, moet je ook openstaan voor nieuwe vormen van samenwerking. Neem een voorbeeld aan de KNWU en hun eSports-initiatief het NK Zwift. De uitdaging voor de georganiseerde sport is slim in te spelen op commerciële initiatieven, die waar mogelijk te omarmen. Als bondgenoten.

Krachtig signaal politiek

"De veranderingen in de wereld om ons heen gaan zo hard en de principes in de digitale wereld zijn zo meedogenloos dat wie niet verandert, stervend achterblijft"

Vorige week is er nog een sterke bondgenoot opgestaan. De politiek heeft een krachtig signaal afgegeven. Het harde werk van Rudmer Heerema en anderen heeft iets mooi opgeleverd. Het regeerakkoord biedt zicht op een Sportakkoord, 10 miljoen euro voor sportbonden, 10 miljoen voor topsport en 5 miljoen voor topsportevenementen. Natuurlijk gaat er meer geld naar topsport, naar talentontwikkeling, topsportaccommodaties en -faciliteiten. Top, want succes aan de top stimuleert en inspireert in de breedte. Ook de extra investering voor grote sportevenementen komt prominent naar voren. Nog beter, want als je kijkt naar de afgelopen succesvolle topsportevenementen in ons land levert dat veel meer op dan alleen kijkvermaak op de tribunes.

Breedtesport (beachvolleybal), maatschappelijke legacy (More2Win), participatie (scholen/onderwijs) en vernieuwing (TIG Sports) zijn cruciale onderdelen van de bids geworden en voorwaarden om de evenementen toegekend te krijgen. En daar profiteren we allemaal van.

Maar de extra geldstroom naar sportbonden moet vooral gezien en gebruikt worden als extra stimulans. Als beloning, maar vooral om door te investeren in digital, in nieuwe samenwerkingen. In de toekomst. Want een weg terug is er niet. De veranderingen in de wereld om ons heen gaan zo hard en de principes in de digitale wereld zijn zo meedogenloos dat wie niet verandert, stervend achterblijft. Het is een grote cultuurverandering en die vraagt om partners. Laten we met z'n allen dit een handje helpen door onszelf als bondgenoot op te stellen. Open voor samenwerking en onderkenning van de maatschappelijke kracht van de georganiseerde sport. Zo kunnen commerciële en bestaande instituten naast elkaar optrekken en de maatschappij versterken.

Michiel, bondgenoot van de georganiseerde sport.

Lees ook de eerste column in de rubriek What'sNext van Jorik Tilstra: Amsterdam ligt niet in Nederland.