Creëer een betrokken sportgemeenschap met Sport 2.0

Sport is sociaal, sport is leuk omdat je de beleving met anderen kan delen. Dit is de basis van iedere sportorganisatie, voor velen misschien zonder dat ze het weten. Voor proeftuin Sportdorp passen we bij Huis voor de Sport Groningen dit principe toe in vijf Groningse dorpen door voor elk dorp een eigen sportcommunity website te ontwikkelen. Sportdorp is erop gericht dat er in dorpskernen een sportplek wordt gecreëerd waar elke inwoner een leven lang betrokken is; als actieve sporter of als vrijwilliger in de sport. De sportcommunities moeten er aan bijdragen om van een Sportdorp een betrokken sportgemeenschap te maken.

De sportcommunities richten zich op de sportbeleving van inwoners uit de dorpen en zijn bedoeld om ze meer te betrekken bij het Sportdorp. Inwoners kunnen aangeven welke sporten ze graag beoefenen en sportverenigingen kunnen het sportaanbod beter communiceren. Verbeterde communicatie tussen de verenigingen in het Sportdorp en haar inwoners is het belangrijkste voordeel en daarnaast draagt de community ook bij aan de verbetering van actieve sportbeleving. Zo kunnen leden van de community via een logboek op een leuke manier doelen stellen en hun sportbeoefening bijhouden, zich opgeven voor sportcursussen, meedoen aan uitdagende wedstrijden tegen medebewoners en via de community een beweegmaatje zoeken. De technische realisatie van de Sportdorp community websites wordt verzorgd door New Sport Solutions en zijn gebaseerd op de dienst MySportsApp. Deze technische realisatie is maar een begin, er zijn daarna nog veel factoren waarvan het zal afhangen of de communities een succes worden. Dit zijn de drie belangrijkste factoren zijn voor het slagen van een sportcommunnity: 1. Het is niet de techniek, het zijn de mensen. Kartrekkers moeten uit de community zelf komen. Als sportorganisatie kun je nog zo'n gelikte community-website aanbieden, als er geen behoefte is om er gebruik van te maken zal het geen succes worden. Voor een sportcommunity is het belangrijk dat het moment van kritieke massa (Tipping Point theory) wordt bereikt. Dit werkt het beste als kartrekkers, vaak de early adopters, vanuit de community overige gebruikers enthousiasmeren en de interactie stimuleren. 2. De content die je aanbiedt moet aanzetten tot interactie. Na de realisatie van de community kun je als sportorganisatie nog wel degelijk invloed uitoefenen op het succes van de community, door te zorgen dat de community content bevat die gebruikers willen delen. Binnen het Sportdorp kan dit al iets simpels zijn als een foto of videoregistratie van een evenement. 3. De regie ligt bij de gebruiker, niet de leverancier. Durf als sportorganisatie de regie uit handen te geven. Sporters zijn op zoek naar manieren om zelf te bepalen hoe zij hun sportbeoefening invullen. Daardoor groeit het sporten in individueel verband en de deelname aan solosporten. Speel hierop in. Geef gebruikers de mogelijkheid om enerzijds aan te geven welke sportbehoefte ze hebben en anderzijds de mogelijkheid om zelf sport te organiseren door bijvoorbeeld een eigen loopgroep te starten. Dit artikel is een verkorte versie van een eerder verschenen column op www.sportknowhowxl.nl