‘Mijn Olympisch Plan’; Hoe help jij mee op weg naar 2028?

In 2028 organiseert Nederland de Olympische en Paralympische Spelen. Prachtig. Maar zit iedereen er wel op te wachten, of weten ze dat eigenlijk nog niet? Ik denk dat een groot gedeelte van de mensen nog niet weet of ze dit nu een prachtidee vinden, of vinden dat gewoon doen al gek genoeg is, of ze willen wel voorstander zijn maar ze weten simpelweg niet hoe. Dat laatste kan ik erg goed begrijpen, want dit soort zaken worden toch altijd op hoger niveau bedacht, geregeld en bestuurd? Ik ben bang dat heel veel mensen niet weten wat ze met het Olympisch Plan aan moeten terwijl ze dit juist zouden moeten omarmen en er proactief mee aan de slag moeten, misschien moeten deze mensen een podium hiervoor aangeboden krijgen. Iedereen z’n eigen Olympisch Plan!

In een kleine kring van mensen die erg geïnteresseerd, gemotiveerd en kundig zijn wordt ook al heftig gediscussieerd hoe ze een meerwaarde kunnen vormen voor het centrale Olympische Plan. De LinkedIn-groep “Olympisch Plan 2028” heeft zelfs haar eerste bijeenkomst gehad in het oude huis van Pim Mulier te Haarlem. Helaas heeft niet iedereen zo’n groep enthousiastelingen met een groot creatief en sturend vermogen. Juist voor die groep die dat niet heeft moet een podium komen. Hierbij denk ik aan een webcommunity op http://www.mijnolympischplan.nl. Misschien is je buurman Henk (28 jaar) wel tuinier en krijgt hij ruimte op de website voor zijn persoonlijke plan: “Ik ben Henk en in 2028 heb ik perfect sportgras gekweekt wat ik in meerdere Olympische stadions ga aanleggen. Ook zorg ik dat het Olympische dorp van mooie tuintjes wordt voorzien.” Of je oude studievriend Peter (32 jaar). “Ik ben Peter en op weg naar 2028 heb ik er voor gezorgd dat tijdens de Olympische Spelen iedereen kan genieten van de perfecte infrastructuur die ik samen met mijn collega’s heb aangelegd in Nederland.” Dan is er natuurlijk ook nog je zus Linda(23 jaar) die het volgende schrijft: “Ik ben Linda, juf op basisschool Het Anker. Tijdens het bewegingsonderwijs ga ik talentvolle kinderen aanbevelen zich aan te melden bij de sportvereniging hiernaast, misschien heb ik wel een toekomstige Olympisch kampioen ertussen!” Met deze voorbeelden wil ik aangeven dat het Olympisch Plan van ons allemaal moet worden, niet alleen van het Rijk, NOC*NSF, de Provincies of de Olympische kandidaat steden. Breng het Olympisch Plan naar de mensen toe en laat ze intrinsiek gemotiveerd raken door alles wat het Olympisch Plan in de breedste zin van het woord heeft te betekenen. Er wordt op dit moment ook nog gesproken over een soort sticker of keurmerk voor sportverenigingen die een bijdrage leveren aan het Olympisch Plan. Want juist dit voorbeeld van pure Nederlandse sportbeleving wordt te weinig belicht en ingelicht, wat kunnen verenigingen concreet bijdragen? Nu al is de tijd om in de vele verschillende lagen van de bevolking bewustzijn en positivisme te creëren. Het is fantastisch om te horen dat iedereen z’n uiterste best wil doen om Nederland naar Olympisch niveau te tillen, dat zal ook niet het grootste probleem vormen. Het feit dat niemand weet ‘hoe’ zal in de komende jaren opgelost moeten worden, bij deze een mooie uitdaging voor Olympisch Vuur om een praktische handleiding te schrijven, een stichting op te richten of een open dag voor de verschillende onderdelen/ stromingen/ vakgebieden. Om maar gelijk het goede voorbeeld te geven zal ik zelf aftrappen met Mijn Olympisch Plan: Mijn naam is Jorik Tilstra (23 jaar), tussen 2016 en 2028 ben ik organisatorisch zeer nauw betrokken bij de uiteindelijke totstandkoming van verschillende onderdelen van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland als lid van de centrale organisatie! Wie gaat de (nog) niet bestaande webcommunity http://www.mijnolympischplan.nl opstarten en invulling geven? Er zullen vast wel enkele bollebozen met een sporthart zijn die deze kar willen trekken.