Buurtsportcoach Kompas: Met technologie bijdragen aan een vitaler Nederland

Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij het in beweging krijgen van mensen. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en organiseren veel activiteiten. Lange tijd konden zij het effect van die activiteiten echter nauwelijks meten. Dat is dankzij het Buurtsportcoach Kompas verleden tijd. Buurtsportcoaches hebben nu een online tool, die inzicht geeft in of de werkzaamheden het gewenste effect hebben.

Monitoring en evaluatie was voor buurtsportcoaches vaak ingewikkeld en tijdrovend. Het was lastig de resultaten van alle inspanningen in kaart te brengen. Daar is verandering in gekomen. Clever Sports heeft op basis van een al ontwikkelde methodiek de dataverzameling en het maken van rapportages voor buurtsportcoaches geautomatiseerd. Mede dankzij een aanbesteding voor een monitoringstool voor buurtsportcoaches van het ministerie van VWS na een voorstudie van Mulier Instituut is het Buurtsportcoach Kompas sinds maart 2021 landelijk beschikbaar.

Volgens Niels van Weert van Clever Sports voorziet het Kompas in een belangrijke behoefte. “Buurtsportcoaches zijn dagelijks aan het werk om mensen in beweging te krijgen en zo een gezonde en vitale samenleving te creëren. Met behulp van de tool kunnen buurtsportcoaches nu eenvoudig in een online dashboard zien wie er mee hebben gedaan aan een activiteit, wat de deelnemers van de activiteit vonden en welk effect de activiteit heeft gehad op de leefwereld van de deelnemers. Dat zijn enorm waardevolle data.”

'De tool zorgt ervoor dat je hypotheses kunt staven met data en nieuwe inzichten opdoet'

Bert Anvelink (projectmanager Buurtsportcoach Kompas)

Tijdsbesparing

Met een voorbeeld maakt Bert Anvelink, projectmanager Buurtsportcoach Kompas, duidelijk wat de toegevoegde waarde van de monitoringstool is. “We kunnen nu in één oogopslag zien dat de deelnemers over het algemeen heel tevreden zijn met het aanbod vanuit buurtsportcoaches. Belangrijke factoren hierbij zijn de betrokkenheid en aandacht van de buurtsportcoach. Dit zijn inzichten die we voorheen nog niet hadden. Dankzij de opgehaalde informatie kunnen buurtsportcoaches hun interventies verbeteren. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om hun beleid hun plannen hierop aan te passen of uit te breiden.”

De inzet van technologie speelt een belangrijke rol bij het verzamelen van data. Anvelink: “Als iemand heeft deelgenomen aan een activiteit wil je diegene meteen na afloop hierover vragen stellen. De tool maakt het mogelijk om een email naar de deelnemers te sturen, via een QR-code de vragenlijst in te vullen, een WhatsApp-link naar de vragenlijst te delen of om zelf de vragen voor te leggen en de antwoorden van de deelnemers direct te verwerken. Zo kunnen buurtsportcoaches meteen na een activiteit informatie verzamelen en zijn ze veel minder tijd kwijt aan hun registratie.”

Nieuwe inzichten

De informatie vanuit de deelnemers en buurtsportcoach zelf komt in de online tool in een gepersonaliseerd dashboard terecht. Daarin staan de activiteiten die de buurtsportcoach heeft georganiseerd. Het dashboard toont kwalitatieve en kwantitatieve informatie en wordt zo gepresenteerd dat het leuk is om mee te werken. “Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een wandelactiviteit voor ouderen wordt georganiseerd om vooral aan hun fysiek te werken. Maar uit de resultaten blijkt misschien wel dat de deelnemers vooral belang hechten aan het sociale aspect, het in gesprek zijn met elkaar. Dan weet je als buurtsportcoach en gemeente dat wandelen een goede manier kan zijn om de sociale contacten te bevorderen”, aldus Anvelink.

“De tool zorgt ervoor dat je hypotheses kunt staven met data en nieuwe inzichten opdoet. Bovendien is het nu al mogelijk om de resultaten in verschillende wijken binnen één gemeente met elkaar te vergelijken. Als een activiteit in de ene wijk een positief effect heeft, kun je die activiteit ook gaan aanbieden in een andere wijk.”

Ook voor gemeenten is de tool heel waardevol. Er kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsdoelstellingen worden gekoppeld aan de inzichten die worden opgedaan in het Buurtsportcoach Kompas. Als een van de doelen is om inwoners meer te laten bewegen, maakt de tool het mogelijk om te kijken of dat daadwerkelijk is gelukt.

'We willen het vak van buurtsportcoach op een laagdrempelige manier meer datagedreven gaan maken'

Bert Anvelink (projectmanager Buurtsportcoach Kompas)

Platform voor buurtsportcoaches

Het Buurtsportcoach Kompas is inmiddels ruim een jaar in gebruik. Een groeiend aantal gemeenten werkt met de tool, die continu in ontwikkeling is. De ambitie is om de buurtsportcoaches onderling kennis te laten delen over de uitgevoerde interventies, de verzamelde data en de daarmee vastgelegde informatie.

Anvelink: “Stel dat je in Apeldoorn een succesvolle interventie hebt gedaan. Dan wil je dat verhaal vertellen, zodat bij wijze van spreken de gemeente of het sportbedrijf in Zeeland er ook iets mee kan doen. We willen een soort platform voor buurtsportcoaches gaan creëren, waarbinnen we verhalen en ervaringen delen, alles gebaseerd op opgehaalde data van deelnemers en eigen waarnemingen van buurtsportcoaches. Waarom is voor een bepaalde interventie gekozen, wat heb je precies gedaan en wat heeft het opgeleverd? Het Buurtsportcoach Kompas speelt hierin een cruciale rol.”

“We willen het vak van buurtsportcoach meer datagedreven gaan maken. Op een laagdrempelige manier. Cijfers en statistieken kunnen helpen het werk beter en gerichter uit te voeren. Als we de bewijslast van succesvolle interventies combineren met de juiste content dragen de buurtsportcoach nog meer bij aan een gezonder en vitaler Nederland.”

Kijk voor meer informatie op: https://buurtsportcoach-kompas...