KNBB richt zich met interactieve pooltafel op jongeren bij sportclubs

De pooltafel van de toekomst. Zo zou je de iPool kunnen noemen. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond brengt deze interactieve pooltafel naar Nederland om meer jongeren in aanraking te laten komen met de sport, maar het wil met de innovatie tegelijkertijd ook een maatschappelijke bijdrage leveren. “Met iPool spelen we in op een trend, richten we ons op een groep die niet snel in aanraking komt met pooltafels én helpen we gemeenten en sportverenigingen.”

Waar een kleine bond groot in kan zijn. Het zou zomaar van toepassing kunnen zijn op de KNBB. De Biljartbond – die 30.000 leden telt - voerde in 2017 een innovatiestrategie in en weet sindsdien niet alleen andere doelgroepen te bereiken en meer zichtbaar te zijn in de media, het levert met haar nieuwe producten ook een maatschappelijke bijdrage. De bond lanceerde de afgelopen jaren onder meer ‘SmartPool’ om leerlingen in de brugklas enthousiast te maken voor wiskunde via poolen en snooker, ‘Kantinebaas’ (in samenwerking met de NTTB, NDB en Sportunity) is bedoeld om mensen op de werkvloer meer in beweging te krijgen en ‘Tijd voor Krijt’ is een project om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Het nieuwste product van de bond is iPool, een systeem waarmee de pooltafel interactief wordt en games gespeeld kunnen worden. Willem La Riviere, directeur van de Nederlandse Biljartbond, zag de game voor het eerst in China en haalde iPool dit jaar naar Nederland. Met de iPool wil de bond esports omarmen en embedden in de organisatie om daarmee nieuwe doelgroepen en locaties aan zich te verbinden. “Ik vind dat je als bond naast de focus op nieuwe sporters en nieuwe leden, ook moet aanhaken bij bijvoorbeeld trends. Esports is zo’n trend waar je veel over leest in de media. Wij hebben onszelf afgevraagd of wij op een bepaalde manier konden inspelen op deze trend met iets dat past in de belevingswereld van jongeren. iPool bleek hier uitermate geschikt voor”, zegt La Riviere.

Met iPool kunnen op een bestaande pooltafel diverse games worden gespeeld, interactieve presentaties worden vertoond en er kunnen ook hoogwaardige trainingsmodes worden gevolgd. iPool wordt onder licentie exclusief door de KNBB op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Er wordt gestart met een pilot op vijf plekken in Rotterdam in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sport Support, Sportbedrijf Rotterdam, GLR en House of Esports. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam (Living Lab) en het Innovatiefonds van NOC*NSF.

Gamification als instap naar ‘gewone’ sportaccommodaties

Volgens La Riviere is iPool uitermate geschikt om nieuwe doelgroepen aan locaties te verbinden. “Samen met gemeenten en haar partners gaan we gaming en esports als middel inzetten om jongeren naar sportaccommodaties te krijgen en jongeren in beweging te brengen. Want iPool zorgt ervoor dat kinderen ongemerkt hun fijne motoriek trainen en gamification is een instap naar de ‘gewone’ sportaccommodaties waar ze in dit computertijdperk minder vaak komen.”

De KNBB laat het komende jaar een onderzoek meelopen om na te gaan op welke wijze zij iPool kan vermarkten en doorontwikkelen. “Op basis van de spelvormen die het systeem biedt, gaan we per locatie bepalen welke activiteiten we willen organiseren. Dat zal overal anders zijn. Van lokale toernooien met een game die in iPool zit, tot toernooien tegen elkaar waarbij we de systemen met elkaar verbinden. Er zijn allerlei ideeën te bedenken en uit te voeren”, zegt La Riviere.

“We zullen lokaal in ieder geval veel activiteiten gaan organiseren om de leden, buurt en media erbij te betrekken. Daarnaast verwacht ik dat kinderen zelf een belangrijke rol spelen bij de promotie van iPool, want als ze het eenmaal een keer spelen vinden ze het fantastisch. De video’s die ze hiervan maken, worden dan weer via allerlei kanalen gedeeld.”

Transitie

Met iPool probeert de KNBB na SmartPool en de Kantinebaas wederom een nieuw product in de markt te zetten, dat enerzijds een maatschappelijke bijdrage moet leveren en anderzijds moet zorgen voor zichtbaarheid van pool bij nieuwe doelgroepen. La Riviere: “Bij innoveren draait het in eerste instantie vooral om zaaien, voordat je kunt oogsten. Je moet anders denken. Die transitie hebben wij als bond inmiddels gemaakt. We zijn minder gefocust op ons ledenaantal, maar kijken ook naar onder meer de pr, verbeterde propositie voor sponsors, trots en imagoverbetering als we nieuwe producten lanceren. En wie weet levert een van onze innovaties wel een compleet nieuw verdienmodel op. Dat zou fantastisch zijn, maar is niet het hoofddoel.”

"Als bond zoek je naar je eigen positionering, wij hebben ervoor gekozen ons te richten op maatschappelijke thema’s en daar passende producten bij te bedenken"

Willem La Riviere (KNBB)

Waarde toevoegen

Als bond is de KNBB niet de grootste, maar poolen, biljart en snooker zijn wel een heel grote sport-/vrijetijdsbesteding. La Riviere ziet de toekomst van de bond daarom zonnig in, als er maar nagedacht blijft worden over het ontwikkelen van nieuwe producten. “Zeker nu de georganiseerde sport grotendeels stilligt, moet je actief zijn. De huidige maatschappij vraagt om een andere benadering en aanpak dan vroeger. Als bond zoek je naar je eigen positionering. Op het gebied van vitaliteit en fit zijn is dat voor ons lastig, hoewel onze sporten ook zeker een fysieke inspanning vergen. Dus hebben we ervoor gekozen ons te richten op maatschappelijke thema’s en daar passende producten bij te bedenken. Ouderen, eenzaamheid en biljarten past goed bij elkaar. Hetzelfde geldt voor poolen/snooker, jongeren en wiskunde. Nu doen we dat door esports, jongeren en sportaccommodaties met elkaar te verbinden."

"Met iPool spelen we in op een trend, richten we ons op een groep die niet snel in aanraking komt met pooltafels én helpen we gemeenten en sportverenigingen. We voegen als bond echt waarde toe. Dát is, zeker nu, belangrijker dan ooit.”

Foto's: KNBB