Thialf moet Papendal voor wintersporten worden

Voorlopig is schaatsmekka Thialf weer even gered. Nog net voor de zomervakantie kwam er een miljoeneninjectie om het faillissement van het schaatscomplex te voorkomen. Niet voor het eerst en dus moet het anders.

In Friesland wordt nu naar het ministerie van VWS gekeken als het om de toekomst van Thialf gaat. Een meerderheid van Provinciale Staten wil een onderzoek naar de optie om van Thialf het ‘Papendal voor de wintersporten’ te maken. Oftewel: het nationaal trainingscentrum voor schaatsen, shorttrack, curling en wellicht ook ijshockey, nu de vrouwen in de buurt van Olympische plaatsing komen.

Als statenlid van de PvdA diende ik in de bijeenkomst van Provinciale Staten hierover een motie in, met daarin een duidelijke uitleg over het waarom van het voorstel. Even voor de begripsvorming: de provincie Friesland is voor tweederde eigenaar van Thialf. Aan Gedeputeerde Staten werd gevraagd:

“Een onderzoek te doen naar de toekomstkansen van Thialf als Olympisch Trainingscentrum en daarbij ook koppelkansen in kaart te brengen op diverse terreinen.

In dat onderzoek mee te nemen dat Heerenveen ook het nationaal schaatscentrum wordt, door het bondsbureau van de KNSB te verplaatsen naar Heerenveen inclusief centrale trainingen en opleidingen. Belangrijk in onderzoek zou ook moeten zijn dat Thialf nadrukkelijk ook streeft naar een goede balans tussen de eisen van de topsport en de wensen van de recreatie-schaatsers. PS uiterlijk Q1 van 2021 over uitkomst informeert.”

Hoofdpijndossier

Voor de ambities van Thialf kijkt de provincie Friesland nu vooral naar ‘Den Haag’. De afgelopen jaren is er in totaal voor meer dan 55 miljoen euro geïnvesteerd in het schaatsmekka, maar voor meer geld uit Friesland is het politieke ijs dun. Sportgedeputeerde Sander de Rouwe heeft als oud-Tweede Kamerlid een enorm Haags netwerk, wat hij gaat inzetten om Thialf aan een nationale status te helpen. Of zoals ik het in de Provinciale Staten van Friesland zei:

‘De gouden medailles van Sven Kramer en Suzanne Schulting of Kjeld Nuis maken heel Nederland trots, dus kijken we nu voor financiële ondersteuning voor Thialf nadrukkelijk naar het ministerie van VWS en het NOC*NSF. Heel Nederland juicht bij Olympisch succes, maar de rekening wordt inmiddels voor het grootse deel door de inwoners van Friesland betaald.’

In Heerenveen zou een Topsportcentrum Thialf de aanjager kunnen zijn van sportwetenschap en onderwijs, duurzame energieprojecten en innovaties in bewegen voor iedereen. Ook zou in Heerenveen het bondsbureau van de KNSB kunnen komen, plus alle nationale wedstrijden en trainingen. Een nieuwe dynamiek rond Thialf in plaats van een hoofdpijndossier voor provincie en gemeente Heerenveen.

Olympische medaillefabriek

De komende maanden worden belangrijk voor Thialf. Daarom was de kritiek van Sven Kramer bij de NOS over het ontbreken van zomerijs op Thialf op zijn minst kinderachtig. Zelfs nu, in de coronacrisis, gaan er weer miljoenen naar Thialf en aandeelhouders. NOC*NSF en KNSB hebben voor eind juli en augustus met een financiële krachtsinspanning wel zomerijs kunnen regelen. Plus nog eens de ambitie om nog meer te investeren in faciliteiten voor de topsport.

Beter zou wel zijn als aandeelhouders en Thialfdirectie ook schaatsiconen als Sven Kramer en Rintje Ritsma gaan betrekken bij de toekomstplannen. Wie kunnen er beter deuren openen bij bestuurders en investeerders dan sportfenomenen?

Zeker is dat er in de sport een enorm draagvlak is om in Heerenveen een uniek sportcentrum neer te zetten met de wetenschap erbij en alles wat verder nodig is om van Thialf een Olympische medaillefabriek te maken.

Lees ook:

Headerfoto: Flickr (CC BY-NC 2.0) Jeroen Mirck