Brainstormen: wilde ideeën en concrete oplossingen

In januari van dit jaar ben ik bij E-sites binnengekomen voor het laatste gedeelte van mijn studie, het afstuderen. De opdracht was duidelijk: onderzoek wat voor online tool spelers, coaches of trainers in het amateurvoetbal kan helpen beter te presteren. Met mijn achtergrond in de sportmarketing was de wereld van online technologie helemaal nieuw voor me. Al snel kwam ik erachter dat het een ontzettend leuke branche is waarin je continu vooruit moet blijven kijken om de nieuwste ontwikkelingen bij te benen. De tijd vorderde, het onderzoek liep verder en mijn kennis van deze branche groeide. Maar ook na een paar maanden intensief gewerkt te hebben aan het onderzoek, miste ik nog de technische kennis om zelf een nieuwe online tool uit te denken. Een situatie die veel mensen in de sportwereld waarschijnlijk bekend voorkomt.

De oplossing van E-sites: een brainstorm met een multidisciplinair team. Maar hoe gaat dat dan? En wat is nou de meerwaarde van zo'n brainstormsessie? Ik stond even in de schoenen van een opdrachtgever.

De Brainstorm

De brainstorm is een methode om vanuit breed uiteenlopende inzichten te werken naar een specifieke oplossing (of, in mijn geval, een prototype). De technische kennis van de deelnemers, de kennis van de opdrachtgever over de markt en de creatieve sfeer in de brainstormroom zorgen voor een hoop goede ideeën. Het mooie van een brainstorm is dat alle ideeën goed zijn. Je voelt je daardoor niet belemmerd om iets te zeggen en iedereen denkt mee over de ideeën die op tafel komen. Het bevordert out-of-the-box denken. De wildste ideeën leiden vaak tot de meest vernieuwende oplossingen.

Als voorbereiding op de brainstorm heb ik de belangrijkste inzichten uit mijn onderzoek met de deelnemers gedeeld. Zie het als belangrijke informatie over de markt en de vraag waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Vervolgens stond het iedereen vrij om ideeën in de groep te gooien, werden de beste ideeën in tweetallen verder uitgewerkt en werd er nagedacht over de eindgebruiker.

Concrete oplossingen

Na drie en een half uur brainstormen lagen er vier goed uitgewerkte ideeën op tafel. Vier verschillende concepten met ieder een andere doelgroep en ieder een andere uitdaging. Erg interessant omdat er oplossingen uitkomen waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. En door alle kennis in het brainstorm team is het meteen duidelijk waar de kansen en uitdagingen liggen, zowel technisch als qua marketing.

De brainstorm heeft dus een zeer belangrijke rol gehad in mijn onderzoek. Zonder de input van een multidisciplinair team was het denk ik niet gelukt om tot unieke, goede en technisch haalbare concepten te komen. Kort gezegd is de brainstorm een goede methode om concrete oplossingen te bedenken voor brede vraagstukken, waarbij gegarandeerd verrassende en unieke ideeën komen bovendrijven.

En wat mij betreft is er een super app uitgekomen (...waar ik nog niet teveel over kan zeggen)! Wordt vervolgd

Met de nieuwe sport app kunnen prestaties op het veld worden bijgehouden.