BVVS en Arko Sports Media sluiten partnership

Alumnivereniging Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS) verwelkomt deze toonaangevende uitgever van onder andere SPORTNEXT magazine als nieuwe partner. De samenwerking zal op de pijler ‘kennisdeling’ een grote toegevoegde waarde zijn voor de leden van de BVVS. Door middel van de samenwerking slaat het magazine dat de BVVS altijd heeft uitgegeven een nieuwe weg in. Het magazine SPORTNEXT zal voor de BVVS-leden de vervanger zijn van het BVVS Netwerk. Het magazine gaat in op kennis en achtergronden in de sportwereld. Het magazine SPORTNEXT zal dan ook binnenkort bij alle leden op de mat vallen.

Nicole Bekkers, partnerships BVVS: ‘We zijn trots dat de BVVS Arko Sports Media mag verwelkomen als nieuwe partner voor onze professionals in de sport. Met deze samenwerking willen we onze leden onder andere toegang geven tot kwalitatief hoogstaande kennis over sport en het beweegveld daaromheen.’

Ook Arko Sports Media verwacht veel van de samenwerking: ‘Het partnership biedt ons de mogelijkheid om samen te werken met een van de grootste alumniverenigingen van ons land met meer dan 900 leden en potentiële sportprofessionals’, aldus Michel van Troost.

De toevoeging van het SPORTNEXT magazine aan het BVVS lidmaatschap is een duidelijk voorbeeld van hetgeen het partnership zal brengen. Daarnaast zullen de BVVS en Arko Sports Media de samenwerking zoeken voor kennis en expertise op het gebied van evenementen.