De 4 P’s van succesvol crowdfunden in de sport

Bijna een jaar geleden, op 12 juli 2013, startte het crowdfunding platform voor topsport Wij zijn Sport. Met een simpele missie: Geef topsporters en toptalent toegang tot een nieuwe, aanvullende financieringsbron en begeleid ze daarbij. Een jaar later zijn er meer dan 100 gesprekken gevoerd met topsporters en topsportteams en 35 campagnes voorbereid en begeleid. Het slagingspercentage ligt op bijna 90%. Ter indicatie, in de eerste maanden na de lancering in Nederland slaagt 1 op de 7 projecten op Kickstarter. Wat zijn de succesfactoren van crowdfunden in de sport?

De afgelopen maanden werd het thema financiering van sport actueler dan ooit. Hoe betalen we onze ambities op het mondiale sportpodium en wat levert dat de samenleving op? Het instrument crowdfunding gaat ongetwijfeld langs komen als mogelijke oplossingsrichting. Ik haalde eerder op dit platform al voorbeelden aan uit de sport, recentelijk zagen we de Belkin tientjes actie. Een jaar campagnes begeleiden en resultaten meten met Wij zijn Sport geeft steeds meer inzichten in de succesfactoren van dit middel.

Directe en indirecte spin-off
Via Wij zijn Sport is nu 170.000 euro voor de topsport bij elkaar gebracht. De bedragen per project zijn op individueel niveau cruciaal, op macro niveau is het natuurlijk nog steeds de druppel op een gloeiende plaat. Het onderliggende patroon is echter duidelijk waarneembaar. Vrijwel alle sporters die voor crowdfunding kozen hebben zich publicitair in de kijker gespeeld. Ze verzamelden elk een groep van gemiddeld 100 mensen om zich heen, waaronder voor hen tot dan toe compleet onbekenden. Zeker de helft heeft een nieuwe sponsor gevonden dankzij de campagne. En, en daar gaat het tenslotte allemaal om, Maarten Hermans (hij voerde inmiddels tweemaal succesvol een campagne) en Pelle Rietveld scoorden kort na hun campagne hun beste resultaten ooit in hun sport. Fans die direct in jou investeren, dat doet iets met je.

Lees ook: Poen, publiciteit en participatie - de volgende stap

 

De vierde P
Oplettende lezers herkennen in bovenstaande de eerder aangehaalde drie P’s van crowdfunding. Poen, publiciteit en participatie, daar draait het allemaal om. Het was tienkamper Pelle Rietveld die ons wees op een vierde P. Profilering. Met zijn campagne etaleerde hij zijn persoonlijkheid en zijn andere kwaliteiten, buiten de sportieve. Het leverde hem additionele werkzaamheden op waarmee hij weer zijn sport kan blijven bekostigen. En relevante contacten en ervaring waar hij na zijn sportieve carrière iets aan heeft.

Allianties
Jaar 1 van Wij zijn Sport was een leerzaam jaar. Overtuigd van onze visie zijn we aan de slag gegaan om crowdfunding toe te passen in de topsport. Dromend van Rio 2016, als een groep Nederlandse toppers daar succes boekt met hun fans als financier. Om dat te bereiken is er nog wel wat te doen. Gelukkig kunnen we sparren met een groep ondernemende mensen uit sport en bedrijfsleven, waaronder lector topsport Cees Vervoorn en oud-topsporters Jeroen Straathof, Nick Driebergen en Thijs Zonneveld. Zij vormen ons toets kader voor nieuwe ideeën en allianties. Samenwerking met andere partijen in de sport is nu het devies. Het eerste voorbeeld is de stichting Topsport Leiden. Zij investeerden in een eigen crowdfunding pagina binnen Wij Zijn Sport, waar ook de lokale sportverenigingen gebruik van kunnen gaan maken. Twee maanden na lancering heeft Topsport Leiden de investering al terug verdiend.

Paneldiscussie financiering van topsport
Allianties beginnen bij het intensiveren van de dialoog. Om die reden organiseren we in samenwerking met de Kamer van Koophandel op 10 juli een paneldiscussie. Met als doel om elkaar te inspireren nieuwe wegen in te slaan. We mikken op 50 tot 75 vertegenwoordigers van sportorganisaties, sportmarketeers, coaches en topsporters. Met een kort en interactief programma willen de dialoog aan gaan, met behulp van een panel van deskundigen. Daarin nemen onder andere plaats Marcel Beerthuizen (sportsponsoring), Stephan Dekker (Ministerie van VWS, directie Sport), Pelle Rietveld (topsporter) en Neal Petersen (innovatie expert in de sport).

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 10 juli van 14.30 tot 17 uur in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Wij nodigen de Sportnext community van harte uit om deel te nemen!

Afbeeldingen (CC): Mammal