SponsorRingen verbreedt haar vakprijzen met specialismen

De SponsorRingen krijgen een iets andere opzet. De Stichting heeft een nieuw beleid neergezet waarbij meer waardering is voor de specialismen in het vakgebied. Daarnaast wordt in maart 2021 een virtuele Awardshow georganiseerd.

Zoals bekend gaat vanwege Covid-19 de uitreiking van de SponsorRingen dit jaar in november niet door. Daarvoor in de plaats organiseert de Stichting SponsorRingen in maart 2021 een virtuele Awardshow. Via een vernieuwd online platform zullen dan de mooiste sponsorcases van dit jaar de aandacht krijgen die ze verdienen. Het uitstel van de award-uitreiking met drie maanden heeft de Stichting de tijd gegeven het nieuwe beleid, waar afgelopen jaar achter de schermen hard aan gewerkt is, goed neer te zetten. Belangrijkste verandering daarbij is dat er naast de sponsorcase-categorieën ook prijzen komen voor verschillende specialismen. Daarmee wil de Stichting nog meer de breedte van het vak sponsoring laten zien.

“Ook sponsoring is in 2020 door corona natuurlijk heel anders verlopen dan we vooraf gedacht hadden”, zegt Imre van Leeuwen, voorzitter van de SponsorRingen. “Ook economisch heeft het enorm veel impact. Je ziet desondanks toch hele mooie sponsorcases en activaties. Cases die de aandacht verdienen en die we tijdens de Awardshow in maart willen waarderen. We kunnen door het uitstel bovendien nu beter laten zien waar we als Stichting naar toe willen. In een tijd als deze word je gedwongen anders naar zaken te kijken dan je gewend was. Dat maakt veranderen wat makkelijker.”

Zes specialismen

Het betekent dat de Stichting in februari voor het eerst alleen Gouden SponsorRingen uitreikt in een aantal Specialismen. Daarbij gaat het om Creativiteit, Innovatie, PR-inhaker, Businesscase, Sponsorplatform (voorheen de categorie Gesponsorde) en Smart Budget. Wat betreft de Sponsorcases worden de twee categorieën Kunst en Entertainment & Events samengevoegd onder Cultuur & Entertainment. Naast deze nieuwe categorie worden er ook Gouden, Zilveren en Bronzen SponsorRingen uitgereikt in de categorieën Sport, Maatschappij en Media (inclusief Branded Content). De SponsorRing voor Langlopende Partnerships en de prijs voor de Sponsorpersonality van het Jaar blijven bestaan.

“Wij willen hiermee ons vakgebied breder neerzetten”, zegt Imre van Leeuwen. “Dat doen we onder andere door het toevoegen van deze specialismen. Met de uitbreiding willen we ook meer aansluiten bij andere prijzen in het marketingcommunicatiegebied zoals de Effies, de Dutch Creativity Awards, de Esprix, SAN Accenten en de Spin Awards. Je zou zelfs kunnen bedenken dat je als winnende case een inzendingsrecht krijgt bij een van die prijzen. We zijn met de verschillende organisaties achter die prijzen in gesprek.”

Van Leeuwen vervolgt: “Je kunt met sponsoring een goede businesscase realiseren, een goede pr-inhaker bedenken of een 360 graden sportcase neerzetten. We willen nog meer laten zien wat er allemaal met sponsoring kan en wat het effect ervan is.”

Inzenden cases

Voor de uitreiking in maart kunnen organisaties vanaf nu hun cases inzenden. De sluitingsdatum voor inzenden is verlengd van 8 december naar 15 december. Het verschuiven van de datum van de uitreiking betekent dat dit keer cases kunnen worden ingezonden die hebben plaatsgevonden in de verlengde periode van 1 september 2019 t/m 31 oktober 2020. Omdat ook in de komende jaren de SponsorRingen in februari worden uitgereikt, wordt met ingang van 2021 de nieuwe periode voor de te jureren cases steeds het kalenderjaar (januari t/m december).

“We realiseren ons dat het een korte periode is om in te zenden”, zegt Van Leeuwen. “We hopen desondanks dat iedereen die trots is op wat er dit jaar gedaan is zijn of haar case inzendt. Het zou enorm jammer zijn als we 2020 als een verloren jaar gaan beschouwen, want er is mooi werk gemaakt. Iedere case die de aandacht verdient, moet die ook krijgen! Door het invoeren van Specialismen komt kwaliteit nog eerder bovendrijven.”

De uitreiking in maart is in principe online. Mocht er toch meer mogelijk zijn tegen die tijd, dan wordt bekeken of een meer hybride evenement haalbaar is. Imre van Leeuwen: “De uitreiking is in maart op een op de huidige tijd toegesneden vorm. We gaan nu niet een heel mooi live-evenement opzetten dat we misschien steeds verder moeten downscalen omdat de maatregelen daartoe dwingen. De basis is online. En we kijken wat we eventueel aanvullend off-line kunnen toevoegen. Hopelijk is dit eenmalig en kunnen we begin 2022 weer de reguliere Awardshow laten plaatsvinden.”

Nieuw secretariaat

Voor de uitvoering en de secretariaatstaken is de Stichting SponsorRingen met ingang van november 2020 een samenwerking aangegaan met Arko Sports Media. Daarnaast wordt Sponsorreport, het gemeenschappelijke platform van Ad Maatjens en Arko, nauw betrokken bij de SponsorRingen. De samenwerking met BBP is waar het gaat om de ondersteunende werkzaamheden in goed overleg beëindigd. BBP blijft met zijn uitgave MarketingTibune wel een belangrijk en gewaardeerd mediapartner van de SponsorRingen.

De nieuwe samenwerking en de vernieuwde SponsorRingen worden omlijst door een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Ook worden het inschrijvingsproces en het juryproces verder verbeterd en geautomatiseerd.