Vijf redenen waarom evenementen in 2021 weer massaal terugkeren

Het jaar 2020 was voor de evenementenbranche misschien wel het zwaarste jaar ooit. Vrijwel geen festivals, geen topsportevenementen en -wedstrijden met publiek en ook de meeste culturele evenementen konden geen doorgang vinden. Veel bestaande evenementenconcepten zijn niet eenvoudig in lijn te brengen met de 1,5 meter regels en andere geldende maatregelen. Hoewel de branche zelf drukdoende is om hier oplossingen voor te verzinnen, zijn ook de maximale aantallen voor veel organisatoren een beperking waar lastig overheen te stappen is. Ondertussen staat buiten kijf hoezeer de evenementen en festivals gemist worden.

Toch zou 2021 wel eens het jaar kunnen worden dat de branche haar veerkracht laat zien. Steeds meer partijen sloten zich aan bij een lobby richting Den Haag om op zijn minst experimenten te mogen starten. Door te experimenteren, onder strenge voorwaarden en gekoppeld aan onderzoek, kunnen we leren over wat er wel of niet kan. Buiten Nederland zijn er al diverse interessante experimenten geweest, maar nu mag er ook in Nederland gestart worden met pilot-events. Onder de noemer ‘Back to Live’ zijn er diverse pilots in voorbereiding, onder meer met concerten in de Ziggo Dome, Eredivise voetbalwedstrijden met meer publiek en evenementen in het Beatrixtheater in Utrecht. Vijf redenen waarom 2021 de terugkeer van onze evenementen gaat betekenen.

1. Corona-proof event locaties

We leren steeds meer over hoe evenementenlocaties in te richten waardoor er minimale verplaatsingen zijn, er onderling afstand gehouden kan worden en groepen bezoekers zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Het argument dat er zo geen evenementen beleving te creëren is én dat er geen verdienmodel mogelijk is, werd afgelopen zomer al gelogenstraft door de organisatie van beachvolleybalevenementen King of the Court.

Het speciale Corona-proof stadion zorgde in combinatie met optredens en lichtshows voor een unieke beleving. En hoewel er veel minder publiek aanwezig kon zijn dan tijdens een regulier evenement, bleek ook het creëren van een VIP-experience voor elke bezoeker een verrassend rendabel concept. De omstandigheden dwingen ons out-of-the-box te denken, maar daarmee ontstaan ook weer nieuwe waardevolle concepten.

2. De 1,5 meter piepers

Daar waar in het stadion met aparte skyboxen per gezin en aanvullend met plexiglas werd gewerkt om veilige omstandigheden te creëren, is dit niet overal mogelijk. Hoe zou je een evenement als de Sail in Amsterdam kunnen organiseren binnen de 1,5m maatregelen? Hiertoe wordt momenteel geëxperimenteerd met verschillende crowd-management systemen. Relatief eenvoudige toepassingen als de 1,5m pieper worden momenteel al gebruikt in musea en bij rondleidingen. Kom je binnen deze afstand, dan beginnen beide apparaten te piepen, neem je weer afstand, dan stoppen ze weer. De piepers van bezoekers uit één huishouden kunnen gekoppeld worden.

Ondertussen worden ook steeds meer complexe crowd management systemen ontwikkeld waarbij bezoekersstromen gereguleerd kunnen worden op grotere schaal.

3. Luchtstromen en luchtkwaliteit

Steeds meer onderzoek richt zich op luchtkwaliteit en luchtstromen in binnenruimten, al dan niet in combinatie met andere maatregelen. In Duitsland heeft reeds een grootschalig experiment plaatsgevonden onder de noemer Restart-19, waarbij dit in verschillende varianten bij een live pilot-concert is getest. Ook in Nederland vindt er steeds meer onderzoek plaats naar de combinatie van ventilatie en het filteren van lucht.

4. Nieuwe concepten

De evenementenbranche is het afgelopen jaar gedwongen creatief te zijn om nog enigszins inkomsten te genereren. Sommige organisatoren ontdekten dat de logistieke kwaliteiten van hun organisatie ook kunnen bijdragen aan andere vraagstukken dan het organiseren van een evenement. Zoals sportevenementenorganisator Golazo, dat in Antwerpen een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de logistiek rondom corona-test locaties. Ook zijn er steeds meer online concerten en festivals georganiseerd, veelal met niet of nauwelijks een verdienmodel, maar wel om de doelgroep betrokken te houden bij het concept of om hen te overtuigen de reeds gekochte kaartjes nog een jaar vast te houden. Maar producties als Sensation Monument of Light brengen wel kosten met zich mee en nauwelijks inkomsten.

Toch zie je dat digitaal een steeds serieuzer alternatief wordt. ID&T is aan het verkennen hoe hybride evenementen, die deels live en deels online plaatsvinden, in de toekomst van meerwaarde kunnen zijn. Ook sportevenementenorganisator Golazo heeft inmiddels een aantal nieuwe digitale concepten ontwikkeld. Een virtueel hardloopevenement kan bijvoorbeeld gepersonaliseerd worden voor een bedrijfspartner. Wat weer interessante nieuwe kansen oplevert.

Helemaal nieuw was de festivalcamping Tijdloos, waar in plaats van uitbundig en feest, nu kernwaarden als ontspanning en spiritualiteit centraal stonden. De creativiteit en veerkracht die de branche in zo’n korte tijd heeft laten zien schept verwachtingen voor het nieuwe seizoen.

5. Sneltesten

Hoe interessant de nieuwe concepten ook zijn en hoe snel we leren over hoe een 1,5 meter evenement kan functioneren, het ouderwetse feest blijft een groot gemis. Veel hoop is dan ook gevestigd op sneltesten als een middel om onze reguliere evenementen weer mogelijk te maken. Of misschien nog wel liever dat we het virus zo goed onder controle krijgen dat deze maatregelen helemaal niet meer nodig zijn. In Wuhan, waar de corona-pandemie begon, is het virus inmiddels al langere tijd onder controle en hebben de eerste festivals zonder restricties al weer plaatsgevonden. Zo ver zijn wij helaas nog lang niet.

Innovatiebeleid

Innovatiecompetities als de Sport en Covid-19 call vanuit Sportinnovator dragen duidelijk bij aan de versnelde ontwikkeling van bovengenoemde concepten. Het voorkomen dat besmette personen de evenementenlocatie betreden, het beheersen van bezoekersstromen en onderlinge afstand en het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn de meest voorkomende innovaties die momenteel in ontwikkeling zijn. De evenementenbranche werkt hard om 2021 het jaar van de revival te laten zijn, laten we hopen dat organisatoren de kans krijgen om op verantwoorde wijze te experimenteren met de vele innovaties die nu in ontwikkeling zijn. We zijn wel weer toe aan een ouderwets feestje.

Headerfoto: SetVexy