'Merken die MVO in esports omarmen hebben iets krachtigs in handen'

Nolan Noordzij combineert in Rotterdam het werk van zijn bureau House of Esports met de functie van buurtsportcoach esports. Noordzij is tot nog toe de enige buurtsportcoach met dit werkterrein in Nederland. Rotterdam loopt daar duidelijk in voorop met de ambities om via esports en gaming jongeren te bereiken. Met die lokale aanpak worden zo maatschappelijke kansen benut, maar Noordzij ziet hierin ook nog volop marketing mogelijkheden. “Het is super waardevol als je ziet welke doelgroepen wij bereiken.”

Nolan Noordzij had zich bij de afronding van zijn studie commerciële economie in eerste instantie geconcentreerd op de commerciële kansen met esports. “Het was destijds in Nederland nog te vroeg om daar verder op door te gaan. Toen vroeg ik mij af hoe je toch van toegevoegde waarde kan zijn met esports. Dat zat op het maatschappelijke vlak. Ik had zelf ervaren wat sport en gaming voor mij hadden betekend. Met de digitalisering zag ik dat deze generatie veel beter werd bereikt vanuit hun intrinsieke motivatie en beleveniswereld dan dat je dat via traditionele manieren doet.” De gemeente Rotterdam zag veel potentie in zijn idee en benoemde hem tot buurtsportcoach om met esports als middel jongeren te bereiken.

Met een compleet lesprogramma van 18 weken brengt Noordzij vanuit zijn functie als buurtsportcoach en House of Esports jongeren de principes van de ‘digitale schijf van vijf’ bij. Daarbij gaat het om gamen, welzijn, sociale contacten, bewegen en educatie. Door dat jongerenwerk ziet Noordzij ondertussen meer mogelijkheden om bedrijven aan esports te koppelen. “We hebben nu bijvoorbeeld landelijke toernooien opgezet met gemeenten om jongeren te bereiken. Dat is super waardevol om je als bedrijf aan te koppelen. Denk aan de ICT-markt. Met de deelnemers aan toernooien bouw je een basis op van jongeren waarvan je al weet dat er interesse is in het gamen.” Dat kan volgens hem ook gebruikt worden in de recruitment door bedrijven.

'Bij de gamingdoelgroep heb je vaak maar één kans, maar als het goed gedaan wordt dan heb je in één klap een hele betrouwbare doelgroep'

Nolan Noordzij (Buurtsportcoach esports)

Kansen voor merken die willen verjongen

Daarnaast ziet Noordzij dat een merk met esports een grote groep gamers in “hun passie kunt raken”, zoals hij het omschrijft. “Vergelijk dat met voetbal waar je je als partner aan verbindt. Dat moet je bij gaming wel voorzichtig doen. Bij de gamingdoelgroep heb je wel vaak maar één kans. Ze houden niet zo van het vercommercialiseren van hun wereld, maar als het goed gedaan wordt dan heb je in één klap een hele betrouwbare doelgroep.”

De mogelijkheden om merken aan esports te verbinden liggen op verschillende niveaus. Bedrijven die al in de gamingindustrie actief zijn, zoals gameontwikkelaars en leveranciers van apparatuur en accessoires, liggen voor de hand. “Er zijn zeker ook grote kansen voor banken of andere merken die willen verjongen en een jonge doelgroep aan zich wil binden. Daar kun je esports goed als middel inzetten.”

Jongeren uit sociaal isolement halen

Het werk dat Noordzij als buurtsportcoach doet, helpt in zijn ogen goed merken te verbinden met die jonge doelgroep. “MVO wordt steeds belangrijker en daar is dit perfect mee te combineren. Je hebt namelijk een ‘probleem’, zo ziet gaming er althans van buitenaf uit door berichten over verslaving. Daar kun je iets aan doen door die jongeren bewust te laten maken van ‘de digitale schijf van vijf’. Als je aan zo’n programma als bedrijf je naam aan koppelt dan heb je volgens mij iets krachtigs in handen.”

Die kracht ziet hij al bij de landelijke toernooien die zijn opgezet door House of Esports en die goed aansloegen in coronatijd. Noordzij merkt daarbij dat door het coronavirus in het hele denken over esports ook een ommekeer is gekomen. “Waar het voorheen bij gaming in het nieuws vooral over verslaving ging, las je afgelopen jaar vaker dat dat je met gaming jongeren juist uit een sociaal isolement kunt halen. Dat is in een soort stroomversnelling geraakt door de pandemie.”

De jongeren deden nu thuis mee aan de toernooien, maar Noordzij gelooft in de toekomst meer in hybride vormen tussen online en offline meetings. “We werken aan een duurzaam aanbod. Deze producten kunnen een leven lang van waarde zijn voor deze doelgroep, ook als de pandemie voorbij is.”

Wil je meer weten over de verbinding tussen gaming, maatschappij en commerciële initiatieven? Schrijf je dan direct in voor het Online Jaarcongres Gamen en Bewegen op 9 maart.