Onderzoek toont aan: gaming-apps stimuleren jongeren meer te lezen

Kun je jongeren stimuleren meer te lezen door gebruik te maken van populaire games en de bijbehorende fictieve werelden? Uit onderzoek door Stichting Lezen naar Readification blijkt van wel. Dat toont namelijk aan dat het ingezette offensief van De Leescoalitie, NBD Biblion, 2Basics en gameontwikkelaar Ubisoft om ontlezing onder jongeren tegen te gaan via gaming effect heeft.

Het doel van de pilot Readification was te onderzoeken of jongeren via gaming geïnspireerd kunnen worden om meer te gaan lezen en of zij deze nieuwe leeservaring als stimulerend ervaren. De eerste positieve resultaten toonden een groot aantal downloads (75.000) en hoge waardering van de verhalen (90% van de lezers was positief), geschreven door Ronald Giphart en Margje Woodrow, geïnspireerd op de game Assassin’s Creed Valhalla. Daarna is verder onderzoek gedaan onder de doelgroep van jongeren tussen de 15 en 18 jaar door GfK en Stichting Lezen. Daaruit blijkt onder andere:

  • Een meerderheid van de ondervraagde jongeren verwacht meer van dit soort unieke verhalen te gaan lezen wanneer die op deze manier worden aangeboden.
  • Vier op de tien jongeren zegt door de verhalen ook daadwerkelijk gestimuleerd te worden meer te gaan lezen.
  • Eenzelfde aantal jongeren geeft aan dat Readification lezen leuker maakt, met name om zelf meer online verhalen te gaan lezen. 34% jongeren denkt ook meer papieren boeken te gaan lezen.
  • De visuals bij de verhalen dragen volgens 65% van de onderzochte jongeren bij aan een positieve leeservaring.
  • Van de jongeren die geen papieren boeken lezen, verwacht 30% na het lezen van de verhalen in de app vaker online verhalen te gaan lezen.

De komende periode wordt onderzocht hoe aan de pilot Readification een vervolg kan worden gegeven.

Moed

Marcel Keij, marketingdirecteur Ubisoft Benelux, is erg blij met de uitkomsten van de pilot: "Met Readification hebben we bewezen dat gamen meer is dan het spelen van een computerspel. Hoe de schrijvers met hun creativiteit het universum van Assassin’s Creed hebben verrijkt, is fantastisch om te zien. Zeker nu we zien dat de verhalen echt bijdragen aan het leesplezier van jongeren. Wij zijn erg blij met de resultaten die samen met de Leescoalitie zijn bereikt."

Ruben Houkes, oprichter van 2Basics: "In ons vak is een bekende quote: 'People don’t read ads. They read what interest them.’ Dit past bij hetgeen we met de Leescoalitie en Ubisoft wilden testen. Kunnen wij de leefwereld van jongeren gebruiken op een bijzondere manier om lezen te stimuleren? Wij zijn heel blij met de resultaten van de pilot, en kijken uit naar het vervolg."

Eveline Aendekerk, directeur CPNB namens de Leescoalitie, sluit zich bij deze woorden aan: "De resultaten overtreffen mijn verwachtingen. Het verenigen van de werelden van gaming en literatuur op deze niet eerder vertoonde schaal vergde veel moed van alle partijen, omdat de belangen tegengesteld lijken te zijn: het gevecht om de aandacht van jongeren. Maar alle betrokkenen geloofden in het hogere doel: jongeren die steeds minder lezen in hun eigen belevingswereld laten ervaren dat lezen plezier geeft. Dat deze eerste pilot laat zien dat het kan en we een goede weg zijn ingeslagen geeft ons allen een trots gevoel."

Goede leesvaardigheden

De bekende auteurs Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben speciale Verborgen Verhalen geschreven, deze spelen zich af in de wereld van de populaire game Assassin’s Creed Valhalla. Samen met extra visuals, videobeelden en geluidseffecten kregen lezers een unieke ervaring aangeboden in een al bestaande gameomgeving. Het was een eerste stap om jongeren binnen de gamewereld te enthousiasmeren om te gaan lezen. De Leescoalitie, het samenwerkingsverband van zeven leesbevorderaars, en Ubisoft, een van de grootste uitgevers, ontwikkelaars en distributeurs van interactieve entertainmentproducten ter wereld, delen de ambitie dat iedere schoolverlater (po, vo en mbo) over goede leesvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ubisoft omarmt hiermee de doelstelling uit het vorig jaar gepubliceerde leesoffensief van de Leescoalitie.