Guido Klomp maakt een scan van de Nederlandse sport en mist creativiteit en ondernemerschap

Het jaar 2014 was wederom geen gemakkelijk jaar voor de sportbonden in Nederland. Bonden kampen met dalende ledenaantallen en hebben moeite om sponsors aan zich te binden. Guido Klomp, sportmarketeer in hart en nieren en nu in between jobs vanuit zijn functie als Managing Director bij United State of Fans \ TBWA, ziet kansen en uitdagingen voor de Nederlandse sport. Creativiteit wordt cruciaal! Een interessant eindejaarsinterview.

Een scan van de Nederlandse sportwereld toont een achterstand in creativiteit, professionaliteit en ondernemerschap. De pogingen om een inhaalslag te maken blijven steken op bestaande inkomstenbronnen verder uitnutten in plaats van vernieuwende bronnen op te bouwen. "De markt is sterk veranderd en sportorganisaties in Nederland moeten radicaal mee veranderen. Daar is lef, ondernemerschap en creativiteit voor nodig" zegt Guido Klomp. Sportorganisaties moeten van buiten naar binnen denken in plaats van binnen naar buiten.

Bekijk hier: alle eindejaarsinterviews

De kans en uitdaging voor NOC*NSF is om komende jaar op te staan als de moeder van de sport door sportbonden een helpende hand te bieden. En daarmee het voortouw te nemen in de veranderde wereld. "NOC*NSF moet echt van waarde willen zijn en wellicht sportbonden een plek geven in de nieuwe propositie. Het wordt ontzettend interessante periode. Hoe kan bijvoorbeeld NOC*NSF sportbonden helpen om de omslag te gaan maken en zich beter naar de markt te positioneren."

Guido Klomp heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan United State of Fans / TBWA. Dit internationale creatieve bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van wereldwijde campagnes voor merken als adidas (oa WK), Atos (IOC), Nissan en Heineken (UEFA Champions League). Een belangrijke ontwikkeling vindt Guido: "Sponsoring is voor merken geen afgebakend gebied meer. Bedrijven werken met een centraal marketing -en communicatie beleid waarbinnen wordt afgewogen wat de beste manier van campagne voeren is. Sponsoring kan hier onderdeel van uit maken, maar dit is geen vanzelfsprekendheid meer."