Hoe location-based gaming de wereld verandert

Nu Pokémon Go in Nederland al door 2 miljoen mensen wordt gespeeld (Multiscope, 2016), is het effect van de location-based game (LBG) op de omgeving groter dan ooit. Hoe kan het dat deze games zo snel aan populariteit winnen, wat zijn de positieve en negatieve effecten van LBG’s en hoe ziet de toekomst eruit. Beweeginnovatiebureau Springlab geeft een samenvatting van antwoorden op de belangrijkste vragen uit het onderzoek naar LBG’s van masterstudent Urban Geography Wiljan van Wilgenburg.

Wat zijn location-based games?

Een location-based game maakt gebruik van de openbare ruimte, mobiliteit (beweging) en socialiteit. Bekende spellen zijn Ingress en Pokémon Go, beide ontwikkeld door Niantic inc. Spelers worden beloond als zij een bepaalde afstand lopend hebben afgelegd en bepaalde punten bereiken. Bij Ingress gaat het om veroveren van objecten (portals) en gebieden die verbonden zijn door middel van portals. Pokémon Go vraagt van gebruikers dat zij 2, 5 of 10 km lopen om een verworven ei uit te laten komen, waar vervolgens verder mee gespeeld kan worden.

ZIE OOK: Pokémon Go: hype of begin van iets nieuws?

Hoe winnen deze games zo snel aan populariteit?

Begin juli werd Pokémon Go geïntroduceerd en aan het eind van de maand had het spel al meer dan 30 miljoen downloads. Die populariteit kwam niet door grote marketingcampagnes, maar door een combinatie van factoren: timing van de introductie (in de schoolvakantie), exclusiviteit (het spel werd eerder in Amerika en Australië dan in Nederland geïntroduceerd), herkenbaarheid van de karakters (Pokémon zijn al twintig jaar wereldbekend) in combinatie met de viraliteit van social media.

In het algemeen geldt voor LBG’s dat je moet je samenwerken om succesvol te zijn. Spelers zijn dus meer gemotiveerd om anderen over te halen te participeren in de game. Als een game eenmaal bekend is, neemt het aantal gebruikers exponentieel toe: het zit in de mens dat hij er graag bij wil horen.

Wat zijn de positieve effecten van LBG’s?

  • Door LBG’s komen gamers in beweging! Bewegen wordt gestimuleerd door het verzamelelement in de games. Uit het aantal kilometers dat Ingress-spelers afleggen, blijkt dat die hoeveelheid beweging niet onderschat moet worden: gemiddeld liepen de respondenten 69 kilometer per maand door het spel. Eén respondent had in het tijdsbestek van 20 maanden 3125 kilometer gelopen door het spelen van Ingress. Kilometers die je op de fiets maakt, worden niet eens meegerekend.
  • Het spelen van LBG’s als Ingress en Pokémon Go zorgt ervoor dat spelers op een andere manier naar de stedelijke omgeving kijken. Zo bleek uit een van de interviews met Ingress-spelers dat portals gebruikt worden voor navigatie: "Straatnamen? Schiet mij maar lek! Door de portals weet ik precies waar ik moet zijn."
  • In tegenstelling tot andere games komen de spelers in een LBG fysiek in contact met elkaar in de openbare ruimte. Uit de piramide van Maslov blijkt dat ieder mens behoefte heeft aan sociaal contact. LBG’s zorgen voor dit contact en werken als een ijsbreker doordat er samengewerkt moet worden. "Als ik zie dat mensen in de buurt zijn dan vraag ik weleens om even een handje te schudden."

Wat zijn de negatieve effecten van LBG’s?

  • Er zijn al diverse ongelukken gebeurd met Pokémon Go spelers, bijvoorbeeld doordat zij de snelweg op renden om een Pokémon te vangen.
  • Voor mensen die geen LBG’s spelen kan het gedrag van deze gamers tot onbegrip of irritaties leiden. Zo vertelde een respondent dat hij bij zijn ouderlijk huis een veroverpunt (portal) had geplaatst. "Mijn ouders werden helemaal gek van iemand die iedere dag met de scooter voor dat muurtje bij hun huis kwam staan, daar vijf minuten stil bleef staan en weer door reed.

Wat is de impact van LBG’s voor beleidsmakers?

Door het spelen van een LBG worden spelers actief in de openbare ruimte. Dit is een positieve ontwikkeling, maar er is ook een fel tegengeluid. Er komen meldingen bij de politie over mensen die op verlaten plekken komen of ’s nachts over straat lopen wat voor verdachte situaties zorgt. Dit worden counterspaces genoemd. Een counterspace ontstaat wanneer de openbare ruimte voor een andere activiteit wordt gebruikt dan waarop planners en beleidsmakers deze ruimte hebben gemaakt. Dit hoeft echter niet altijd negatief te zijn.

Spelers van een LBG kunnen bijvoorbeeld ook bestaande counterspaces opheffen. Illegale activiteiten op afgelegen parkeerplaatsen worden lastiger wanneer er constant mensen langskomen die Pokémon op die locatie willen vangen.

Autoriteiten en beleidsmakers kunnen de LBG’s dus ook inzetten om een gebied minder veilig te houden. Door het aanvragen van Pokéstops kan er bijvoorbeeld een vorm van sociale controle ontstaan op een verlaten industrieterrein of parkeerplaats.

Wat is de toekomst van de LBG’s?

De toepassing van gps, augmented reality en andere vernieuwende technieken in games staat in de kinderschoenen. Beweeginnovatiebureau Springlab ziet mogelijkheden om LBG’s te gebruiken om beweging te stimuleren bij ouderen. Daarnaast kan de socialiteit van een LBG ervoor zorgen dat ouderen een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Bronnen

De Souza e Silva, A. D. S. (2008). Hybrid reality and location-based gaming: Redefining mobility and game spaces in urban environments. Simulation & Gaming.
Multiscope (2016). http://www.multiscope.nl/persberichten/aantal-pokemon-go-spelers-stijgt-naar-2-miljoen.html. Geraadpleegd op 27 juli 2016.
Tweakers.net (2016). https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1526295/10. Geraadpleegd op 29 juli 2016.
Van Wilgenburg, W. (2016) Urban Gaming – location-based gaming in de stedelijke ruimte. https://osiris.library.uu.nl/files/1469444264636/Urban%20Gaming%20-%20Masterscriptie%20Wiljan%20van%20Wilgenburg.pdf