'Nike en Strava gaan consumenten dankzij apps en wearables nog veel beter begrijpen'

Een nieuwe generatie fitnessapps en wearables heeft gebruikers voorzien van persoonlijke, gedetailleerde en directe feedback over hun sportprestaties en gezondheid. En de devices stellen vrijwel alle grote sportmerken in staat meer data te verzamelen over hun klanten. Tijdens de SPORTNEXT Seminar ‘data en technologie in de sport’ op 5 november kijken we onder andere naar de huidige stand van zaken rond technologie en data en de impact hiervan op ons (sportieve) leven. Dr. Lukasz Piwek, één van de keynote speakers op het seminar, laat zijn licht alvast schijnen over de toekomst van fitnessapps en wearables.

Het gebruik van wearables en fitnessapps heeft het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen. Volgens onderzoeksbureau Statista waren er in 2016 wereldwijd al 325 miljoen connected wearable devices. De verwachting was twee jaar geleden dat dit aantal zou groeien tot maar liefst 830 miljoen in 2020. De introductie van (nieuwe) smartwatches was een belangrijke katalysator voor de verwachte groei.

Wearables en smartwatches worden steeds geavanceerder en in potentie kunnen deze apparaten bijdragen aan een goede gezondheid, preventie van en het omgaan met chronische ziektes.

"We leven in een wereld waar de digitale technologie steeds dichter bij het menselijk lichaam komt", stelt Dr. Lukasz Piwek. De data scientist van de University of Bath doet al jaren onderzoek naar het gebruik van wearables en het effect op de gezondheid van mensen. "In de gezondheidszorg zie je dat informatie afkomstig van wearables al wordt gebruikt. Het kan helpen obesitas te bestrijden en mensen een gezondere levensstijl aan te meten. Maar de informatievergaring is nog complex. Er is enorm veel data beschikbaar. Het is de kunst deze big data op de juiste manier te rangschikken en te begrijpen."

'Het zal niet lang duren voordat fitnessapps geïntegreerd worden met je persoonlijke agenda en de agenda van je vrienden'

Lukasz Piwek (Data scientist University of Bath)

Integratie agenda in fitnessapps

Via apps als Nike Training Club, Strava, Endomondo, MyFitnessPal, Runtastic of Under Armour Record kun je al allerlei gegevens over jezelf invoeren, exact zien hoeveel calorieën je tijdens een workout hebt verbrand of informatie inwinnen over voeding, beweging en een gezonde levensstijl.

Piwek voorziet dat bedrijven als Nike, adidas en Strava in de nabije toekomst hun klanten nog veel beter gaan begrijpen. "Artificial Intelligence speelt hier een belangrijke rol in. Door machine learning worden big data relevanter en in de juiste context geplaatst. De berichten die bijvoorbeeld Nike en Strava nu naar hun gebruikers versturen, zijn nog lineair en onpersoonlijk. Het zal niet lang duren voordat deze apps geïntegreerd worden met bijvoorbeeld je persoonlijke agenda en de agenda van je vrienden. Dan ziet Nike dat jij en je vriend Jack beiden geen plannen hebben op vrijdagavond, waarop het een notificatie naar je telefoon of smartwatch stuurt en je uitnodigt een rondje hard te lopen met Jack."

Smart speakers en virtuele assistenten versnellen deze ontwikkeling eveneens. "Door programma's als Siri en Alexa komen bedrijven nog meer te weten over ons. Hierdoor kunnen ze hun berichtgeving slimmer maken en beter embedden in ons dagelijks leven. Er zijn al overal sensoren die informatie verzamelen. Momenteel werken deze systemen – ook wel het Internet of Things genoemd – nog niet optimaal samen. Maar in de toekomst wordt dat allemaal met elkaar verbonden en ontstaat er een heel ecosysteem. Zo word je als consument zeer persoonlijk benaderd en ontvang je informatie op maat."

Privacy

Hoewel Piwek enthousiast is over de mogelijkheden die de digitalisering biedt, ziet hij ook gevaren. Met name op het gebied van privacy. "Mensen zijn zich niet voldoende bewust van alle informatie die over hen wordt verzameld. Het schandaal met Facebook en Cambridge Analytica legde het probleem bloot. Je eigen data is nauwelijks beschermd en wordt voor allerlei doeleinden gebruikt."

Op het SPORTNEXT Seminar gaat Dolf Segaar, advocaat CMS, in een thematafel dieper in op de dunne lijnen tussen klantgerichtheid en privacy.

'YouTube is het eerste informatiepunt voor jongeren over hun eigen gezondheid'

Lukasz Piwek (Data scientist University of Bath)

Paradox

Piwek stelt dat er sprake is van een paradox. "We stellen steeds meer data beschikbaar en wearables en smartwatches winnen snel aan populariteit. Daardoor werken we mee aan betere ecosystemen, maar we weten eigenlijk niet hoe en waarvoor die data precies wordt gebruikt."

Met name onder jongeren zijn wearables populair. De zogenaamde Generatie Z is een generatie die graag van alles deelt over hun persoonlijke leven. Volgens Piwek is het noodzakelijk juist deze generatie bewust te maken van de gevaren van het delen van al die informatie met de buitenwereld. "We hebben in Engeland op kleine schaal een enquête gehouden onder 10-13-jarigen. We vroegen hen op welke manier zij online naar informatie over hun gezondheid zoeken. Het meest gegeven antwoord was YouTube. Ze gaan op zoek naar vloggers die in een video over een bepaald onderwerp praten. Maar deze personen zijn uiteraard geen medische experts."

De doorontwikkeling van wearables en smartwatches zorgt er op termijn mogelijk voor dat deze apparaten een integraal onderdeel zijn van het dagelijks leven. “Het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst een chip in ons lichaam hebben die van alles meet. Maar zover is het nog niet. Het zal met stappen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een soort tatoeage die na een paar uur of een paar dagen weer verdwijnt. Hoe dan ook: we zullen steeds meer te weten komen over het menselijk lichaam en onze gezondheid."

Tijdens het SPORTNEXT Seminar data en technologie in de sport kijkt Dr. Lukasz Piwek naar hoe data zijn verweven in ons dagelijks leven. Hierbij vormt recente wetenschappelijk onderbouwde informatie het uitgangspunt.

Headerfoto: Shutterstock.com