Kennisdeling centraal bij nieuw kennisplatform KNVB Assist

De amateurvoetbalverenigingen en de KNVB beschikken samen over een schat aan informatie en ervaringen. Maar in de ogen van beide partijen was in de deling van deze kennis nog ruimte voor verbetering. Om deze kennis makkelijker en sneller te kunnen delen lanceert de KNVB een offline en online kennisplatform: KNVB Assist.

In de oude situatie was het vinden van informatie in veel gevallen een lastig klusje. Maar nu de voetbalbond op het online gedeelte haar virtuele bibliotheek op orde heeft is dat nu verleden tijd. Met KNVB Assist heeft de voetbalbond een platform uitgerold waarmee het clubs inspireert en continu op de hoogte houdt van het laatste amateurvoetbalnieuws. De zeven gekozen hoofdthema’s zijn gebaseerd op het zoekgedrag van de verenigingen en aangevuld met begrijpelijke informatie, downloads en praktijkverhalen. De verhalen van andere verenigingen zorgen voor de inspiratie waar clubs hun voordeel mee kunnen doen. En komen clubs er even niet uit? Dan kunnen zij in contact komen met de verschillende adviseurs uit de regio. De KNVB speelt in op de behoefte van clubs om op ieder gewenst moment informatie voor handen te hebben. De site is op ieder device gemakkelijk hanteerbaar.

Binnen het offline gedeelte van KNVB Assist staat ontmoeten centraal. Naast het kenniscongres bij aanvang van het seizoen worden er door het hele land kennisavonden georganiseerd. Experts van de KNVB en haar partners gaan een dieper in op actuele thema’s, zoals ledenwerving en –behoud, financiële zaken en vrijwilligersbeleid. Clubbestuurders hebben er de ruimte om hun praktijkvoorbeelden te delen en met collega’s in gesprek te gaan.

Snel en eenvoudig informatie zoeken

Kennisdelen, inspireren en ontmoeten. Dat zijn kortom de kernactiviteiten die de voetbalbond met de introductie van KNVB in gang hoopt te zetten bij verenigingen. Het platform draagt bij aan het beter functioneren van verenigingen. Bestuurders kunnen nu eenvoudig en snel aan informatie komen die in begrijpelijke taal geschreven is, zegt operationeel manager amateurvoetbal Hans Schelling. Bijvoorbeeld over hoe bepaalde wet- en regelgeving in elkaar steekt, of hoe verenigingen met vrijwilligers om moeten gaan. Daarnaast denk ik dat het platform behalve voor de bestuurders, ook voor andere personen binnen de vereniging interessant kan zijn, bijvoorbeeld voor vrijwilligers met taken op accommodatiegebied. En laten we eerlijk zijn: in de vorige situatie was het voor bestuurders heel lastig om goede informatie te vinden. Met dit platform zetten we een grote stap vooruit in onze service.

Dichterbij de clubs

Het verwijt van de amateurclubs richting de KNVB was nog wel eens dat de relatie met de voetbalbond killer werd. De sluiting van de verschillende districtskantoren versterkte deze gedachte. Schelling: Die signalen vernamen wij ook inderdaad. Dat wij steeds meer centraliseerden en de binding met de clubs verloren. De eerste verbeterslag is gemaakt door 24 verenigingsadviseurs in dienst te nemen en technisch jeugdcoördinatoren aan te stellen. Zij zijn het gezicht van de regio en helpen clubs op tal van gebieden. KNVB Assist is de volgende stap om dichterbij de clubs te staan. Maar ook het één op één contact met de bestuurders blijft belangrijk. De ontmoetingen tijdens de kennisavonden zorgt voor kennisdeling en inspiratie. Daarnaast hebben verenigingen zelf ook een belangrijk aandeel in het ontwikkelen van dit kennisplatform. Verhalen en goede voorbeelden uit de praktijk maakt het succes van KNVB Assist.

Via assist@knvb.nl kunnen voetbalverenigingen hun goede ideeën en praktijkverhalen insturen. Het nieuwe platform KNVB Assist is te bereiken via www.knvb.nl/assist