Liveblog over sportevenementen in Nederland

Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, hetzij als deelnemer hetzij als toeschouwer. In totaal 5,2 miljoen personen die 77 miljoen bezoeken afleggen en ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport). In Nederland vinden buiten de reguliere competities om circa 600 sportevenementen plaats. Tot de meest bezochte sportevenementen in Nederland behoren de Marathon Rotterdam 925.000 en de Nijmeegse Vierdaagse 850.000. Vandaag wordt het Brancherapport Sportevenementen in Nederland van het Mulier Instituut gepresenteerd tijdens een live sessie van Sportnext.

In de periode 2002 - 2013 bedroegen de Rijksuitgaven aan sportevenementen gemiddeld 4,7 miljoen euro per jaar (4,5% van de VWS-uitgaven aan sport). De economische impact van een sportevenement kan variëren van tienduizenden tot tientallen miljoen euro’s. Aspecten met een positieve invloed op de economische impact zijn de herkomst van bezoekers en deelnemers, alsmede hun verblijfsduur. Rijk, provincie en gemeenten investeren jaarlijks naar schatting 30 miljoen euro in sportevenementen. Nederlands staan kritisch-welwillend ten aanzien van overheidsinvesteringen in (top)sportevenementen. Topsport wordt van belang geacht, maar mag niet ten koste gaan van de breedtesport, is het gevoel. (meer informatie op Mulier Instituut.nl)

Bestellen: Brancherapport Sportevenementen in Nederland

Lees ook: benut maatschappelijke waarde van sport verstandig door Hans den Oudendammer, directeur Rotterdam Topsport

Lees ook: de lokale waarde van topsport door Hans den Oudendammer, directeur Rotterdam Topsport

De uitkomsten van het brancherapport staan centraal tijdens de SPORTNEXT Live Sessie Nederland Sportevenementland?! op maandag 22 september in Rotterdam. De Live Sessie beantwoordt bovendien de vraag of sportevenementen de hefboom voor maatschappelijke ontwikkeling zijn

Tijdens de Live Sessie bespreken de auteur en andere deskundige vertegenwoordigers de uitkomsten van het rapport. Ook is er aan de thematafels, waaruit deelnemers zelf een keuze maken, volop ruimte voor discussie. Hoe kun je sportevenementen laten werken voor je beleid? Welke methoden zijn er voor effectmetingen? Welke uitdagingen hebben we met elkaar om sportevenementen aan te wenden voor het maatschappelijk domein? En welke wijze lessen zijn te trekken uit sportevenementen die in het verleden in Nederland plaatsvonden? Het complete programma is onderstaand bijgevoegd. 

Quotes

"All business is showbusiness, dat gaat zeker op voor sportevenementen. Entertainment en serieuze sportbeleving gaan goed samen." - Jolanda Janssen, directeur Ahoy Rotterdam.

Paul Hover: Veel belangstelling voor sportevenementen
- 112.000 vrijwilligers
- 4.000 werkenden
- 1.400 bedrijven
- 600 grote sportevenementen

Paul Hover: Sportevenementen geven gemeenten 'kleur'
Heerenveen - schaatsen
Rotterdam - hardlopen
Utrecht - wielrennen
Hengelo - atletiek

Paul Hover: Dé impact van een sportevenement bestaat niet, soorten impact
- Gezondheid
- Sportmarketing
- Participatie en cohesie
- Economie en place marketing
- Accomodaties en infrastructuur
- Milieu
- Kennisontwikkeling en educatie

"Van alleen een sportevenement zullen mensen niet meer gaan sporten" - Paul Hover, Mulier Instituut

Uitdagingen voor de toekomst
- van sportevenementen naar legacy
- niet sportend Nederland betrekken
- zachte effecten op waarde schatten

Tweets
 

Foto's
Programma

13.30 uur (facultatief) bezoek aan Gastvrij Rotterdam (een gastronomisch platform voor de horecabranche) dat die ochtend start in Ahoy
14.45 uur Ontvangst met koffie/ thee
15.15 uur Welkom & Opening
  Johan Wakkie, voormalig directeur KNHB en lid Nationale Sportevenementen Commissie (dagvoorzitter) in gesprek met Jolanda Jansen, directeur, Ahoy
15.30 uur Feiten en cijfers uit het Brancherapport Sportevenementen in Nederland
  Paul Hover, sr. onderzoeker, Mulier Instituut
15.50 uur Overhandiging eerste exemplaar Brancherapport Sportevenementen in Nederland aan Bart Zijlstra, directeur sport, Ministerie van VWS
16.10 uur Reactie vanuit de zaal
16.25 uur Praktijkcase sportevenementen Rotterdam
  Jolanda Jansen, voornoemd en Hans den Oudendammer, directeur, Rotterdam Topsport
16.50 uur Korte pauze en verplaatsing naar thematafels
  Thematafels & tafelvoorzitters
  . economische impact (Michiel de Nooij, algemeen econoom)
  . maatschappelijke impact 1 (Koen Breedveld, directeur, Mulier Instituut)
. maatschappelijke impact 2 (Paul Hover, voornoemd)
  . participatie en cohesie (Hans Slender, docent/onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen)
  . accommodaties en sportevenementen (Rein Jansma, architect, Zwarts & Jansma Architecten)
  . sponsoring (Ad Maatjens, hoofdredacteur Sponsorreport)
  . citymarketing 1 (Dr. Erik Braun, city marketing specialist, Erasmus Universiteit Rotterdam)
. citymarketing 2 (Mark van den Heuvel, lector sportbusiness, Fontys Economische Hogeschool Tilburg) 
  . netwerkorganisatie Kracht van sportevenementen (Marco Kooiman, projectleider Evenementenbeleid, NOC*NSF) 
17.15 uur Start thematafels
18.15 uur Borrel en informeel dinerbuffet
19.30 uur Einde