KNLTB stond klaar met digitale middelen om coronavirus het hoofd te bieden

Het tennis- en padelseizoen stond op het punt van beginnen toen het coronavirus uitbrak en de pandemie Nederland voor een groot deel lam legde. Een grote klap voor de KNLTB én de verenigingen. Tennis en padel waren echter ook een van de eerste sporten die door iedereen weer beoefend konden worden toen de maatregelen werden versoepeld. Met de inzet van digitale middelen probeert de tennisbond haar verenigingen te ontzorgen en tegelijkertijd nieuwe tennissers en padellers aan zich te binden.

Vanaf 1 juli kan er in Nederland weer volop gesport worden en mogen ook de clubhuizen en sportkantines weer open. Een heuglijk moment voor de sportwereld. De sportbonden hebben de afgelopen maanden echter allesbehalve stilgezeten. Zo zette de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) nog meer in op digitalisering, dat onder de naam ‘technologie en innovatie’ al als nieuwe pijler aan het meerjarenplan was toegevoegd. Door het coronavirus moesten bond en verenigingen opeens versneld aan de slag met de digitale tools die waren ontwikkeld. “Op het gebied van technologie is er bij ons de afgelopen jaren enorm veel gebeurd”, zegt Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB. “Zo hebben we dit voorjaar een nieuw online platform ontwikkeld met een moderne look-and-feel en betere toegankelijkheid, zijn er nieuwe functionaliteiten aan de ClubApp toegevoegd en starten we met digitale campagnes via email naar verenigingen en via social media gericht op consumenten.”

Door de toegenomen focus op technologie was de KNLTB goed voorbereid op het moment dat er eind april weer gesport mocht worden. “In de ClubApp zit de mogelijkheid online een baan te reserveren. Dat was verplicht om de drukte op het tennispark te kunnen reguleren. Van een paar honderd reserveringen per dag in de app zijn we naar 25.000 baanreserveringen per dag gegaan”, schetst Poel de veranderde situatie. “De verenigingen en de leden hebben het online reserveren heel snel geadopteerd. En naar ieders tevredenheid, want we zien dat verenigingen het blijven gebruiken.”

Het gebruik van de ClubApp is sinds de coronacrisis gestegen van 750 verenigingen naar 1350 nu. Dat is ruim driekwart van het totaalaantal clubs dat is aangesloten bij de KNLTB. Poel: “De ClubApp heeft bovendien allerlei andere functionaliteiten, zoals het delen van nieuws of invoeren van de uitslagen. Een ander belangrijk aspect is dat verenigingen precies zien hoe de baandruk is en wanneer de rustige uren op het park zijn. Met deze informatie kunnen verenigingen hun activiteiten beter over de dag verspreiden, zodat niet iedereen op hetzelfde moment op het tennispark aanwezig is.”

Zomer Challenge

Het coronavirus dwong de tennisbond de voorjaarscompetitie uit te stellen naar het najaar. Dat had een enorm effect op de tennissport als geheel. De KNLTB zag een aanzienlijk deel van de inkomsten wegvallen en ook de verenigingen liepen veel omzet mis. Vanuit de hele sport werd opgeroepen tot solidariteit bij de leden en daar is gehoor aan gegeven. Mede door de contributie-inkomsten verwacht Poel dat zowel de bond als de clubs het komende jaar relatief goed zullen doorkomen. “De start van het seizoen is het belangrijkste moment in het jaar voor verenigingen. De voorjaarscompetitie zorgt voor veel baromzet en die maanden zijn traditioneel een goed moment voor ledenwerving. Omdat er niet getennist en gepadeld kon worden, meldden zich ook geen nieuwe leden aan, dus werden de clubs eigenlijk dubbel geraakt. Maar mede dankzij de solidariteit, de steun van de overheid en de mogelijkheden die de verdere versoepeling van de maatregelen per 1 juli bieden denk ik dat de tennissport deze fase relatief goed doorkomt.”

"Tennis is bij uitstek een sport die je kunt beoefenen in de anderhalvemetersamenleving"

Erik Poel (KNLTB)

Het gebrek aan nieuwe leden hoopt de KNLTB deels te kunnen compenseren met de Zomer Challenge. Dit initiatief is twee jaar geleden in het leven geroepen om mensen in de zomermaanden kennis te laten maken met tennis en/of padel. Het is een compact lidmaatschapspakket van drie of vier maanden waarmee getennist of gepadeld kan worden bij een vereniging.

Hoewel de Zomer Challenge al steeds vaker werd gebruikt door verenigingen, is het dit jaar echt booming, geeft Poel aan. “Er zijn 525 clubs die aan de Zomer Challenge meedoen. En er hebben zich 14.000 mensen voor ingeschreven. Dat is een zeer sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt natuurlijk grotendeels door het coronavirus en het feit dat andere zomersporten een zomerstop hebben. Tennis is bij uitstek een sport die je kunt beoefenen in de anderhalvemetersamenleving."

Potentiële leden via social media bereiken

De KNLTB merkt onder meer online dat de Zomer Challenge voor veel extra interesse in tennis en padel zorgt. De verenigingszoeker op het nieuwe online platform wordt nu wel 1.000 keer per dag geraadpleegd, waar dat voorheen zo’n 80 keer per dag was. Volgens Ellen Julius, Manager PR & Communicatie van de KNLTB, speelt de communicatie richting verenigingen ook een belangrijke rol in de stijgende populariteit van de Zomer Challenge. “De clubs die vorig jaar al aan dit initiatief hebben meegedaan, hebben we op een andere manier benaderd dan verenigingen die vorig jaar niet meededen aan de Zomer Challenge. De customer journey is per soort vereniging speciaal ingericht, compleet met opvolgmails en tips om de conversie naar een volwaardig lidmaatschap te vergroten.

Daarnaast zijn we dit jaar gestart met een digitale campagne op Facebook, Instagram en YouTube. In de eerste fase was de boodschap gericht op verenigingen en nu, in de tweede fase, focussen we ons meer op de potentiële tennisser of tennisster. Het is voor ons voor het eerst dat we op deze manier nieuwe tennissers en padellers proberen te bereiken.”

Ook vanuit de proftennissers werd een initiatief op touw gezet om zoveel mogelijk Nederlanders op de baan te krijgen. Robin Haase ontwikkelde met zijn coach de campagne ‘Balletje Slaan?’. Haase mobiliseerde andere tennisprofs en bekende Nederlanders om tennis te promoten en hij nodigde iedereen uit tennis uit te proberen. Inmiddels zijn er 400 verenigingen aangesloten bij ‘Balletje Slaan?’ en hebben 2.500 mensen zich hiervoor aangemeld.

Ideale zomersporten

Zo zijn er verschillende initiatieven ondernomen om tennis en padel onder de aandacht te brengen als ‘ideale zomersporten’. En de KNLTB heeft voor de komende jaren nog meer plannen om zich te richten op nieuwe tennissers en padellers. Zo wordt er al getest met een nieuw online boekingsplatform voor het zoeken, vinden en boeken van banen. De tennisbond begint deze zomer met een pilot voor padel. “Tennisverenigingen of commerciële centra geven digitaal aan dat hun padelbanen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld overdag, als het rustiger is. Mensen zien waar bij hen in de buurt banen beschikbaar zijn, en ze kunnen meteen reserveren en betalen”, legt Poel uit. “Het is ideaal als je bijvoorbeeld een weekend weg bent en toch een balletje wilt slaan. In de avonduren kunnen we het zo organiseren dat je met een QR-code ook de verlichting kunt regelen. Het is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die geen lid zijn van een vereniging, maar die wel graag padel willen spelen. In de nabije toekomst gaan we dit ook voor tennis invoeren. We denken dat het platform spelers en clubs erg gaat helpen om op een laagdrempelige manier een baan te reserveren."

"Het coronavirus heeft ons allemaal – de bond, verenigingen en leden – min of meer gedwongen veel meer digitaal te werken. Het is mooi om te zien dat de digitale tools die er zijn ook omarmd en volop gebruikt worden. Door nog meer in te zetten op digitalisering kunnen we deze crisis het hoofd bieden.”