Nu is de tijd om door te pakken in het schaatsen

De schaatswereld stond de afgelopen maand weer volop in de schijnwerpers. Veel mensen uit de sportwereld voelden zich geroepen zijn of haar mening te geven. We hebben met de convenantgroep uiteindelijk een akkoord bereikt met de KNSB en nu is het tijd om door te pakken. Een nieuw te vormen commissie gaat nadenken over een duurzame toekomst voor de schaatssport en met dat nieuwe plan kunnen we als sport verder.

Ik was als eigenaar van de Clafis schaatsploeg en voorzitter van de Vereniging Professionele Schaatsteams (VPS) één van de architecten van de convenantgroep. In die groep hadden in totaal zeven personen zitting, namens zowel de atleten, de gewesten als de teams. Wij overlegden met deze zeven personen met twee bestuurders van de KNSB.

Wij kregen in mei de opdracht van de Ledenraad om tot een nieuwe begroting te komen. Dat is lastiger gebleken dan gedacht, maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen met de KNSB. Voor de komende twee jaar zijn afspraken gemaakt over de premies en verdeling van geld aan gewesten.

"Wij willen graag een dienende KNSB. De primaire vraag die de bond zich moet stellen is: wat is ons bestaansrecht?"

Toch meenden veel mensen hun mening te moeten geven over de problemen die er waren. Zo schreef Chris Woerts in zijn columns op SportNEXT onder meer dat er een duidelijke scheiding tussen de topsport en de breedtesport moet komen. Chris heeft meegewerkt aan een rapport over een nieuwe schaatsentiteit en koketteert nu met dat rapport. Hij had ook prima ideeën, maar de schaatswereld is nog niet toe aan wat hij voorstelt. Een nieuwe entiteit creëren lukt niet zomaar. Er zijn veel tradities in onze sport en we hebben te maken met een ouderlijk bestuursmodel.

Per 1 oktober is er gelukkig wel iets veranderd en is er een Raad van Toezicht geïnstalleerd door de ledenraad op een zeer rommelige vergadering, toen nog onder leiding van Roel Dekker. Ik ben het wel met Chris eens dat er wel degelijk nog iets moet veranderen in de schaatswereld.

Duurzame toekomst schaatssport

Uit de onderhandelingen met de KNSB is onder meer naar voren gekomen dat de merkenteams 25.000 euro gaan investeren in talentenontwikkeling. Dat vinden wij belangrijk. Zonder topsport is er geen breedtesport en zonder breedtesport is er geen topsport.

Er komt nu een commissie die over een duurzame toekomst van de schaatssport gaat nadenken. Wij willen daar als convenantgroep graag mee aan de gang. De personen in de convenantgroep zijn erg gedreven en hebben passie. En met passie kun je veel bereiken.

Er zijn de afgelopen jaren twee rapporten geschreven over de toekomst van het schaatsen. Een commissie onder leiding van Ard Schenk heeft een advies uitgebracht en er is het rapport waar Chris aan heeft meegewerkt. Als we die twee rapporten samenvoegen, de goede dingen eruit pakken en bepaalde zaken toevoegen, dan zorgen wij dat de juiste keuzes gemaakt worden.

Nieuw model voor het schaatsen

"De schaatswereld is in beweging. Als de KNSB niet meedeint, is de bond op 1 juli 2017 failliet"

Eind maart komt de commissie met een mooi voorstel voor een duurzame schaatssport. Maar dan begint het pas. Wij willen graag een dienende KNSB. De primaire vraag die de bond zich moet stellen is: wat is ons bestaansrecht? Wij willen het ijzer smeden nu het heet is. De nieuw te vormen commissie gaat een bindend advies uitbrengen. In dat rapport presenteert het een nieuw model voor het schaatsen en daar kunnen we dan mee verder.

Schaatsen is een prachtige sport. Maar in oktober ligt het altijd onder een vergrootglas. Iedereen wil dan wat zeggen. Wanneer stoppen we nu zelfmoord te plegen op deze prachtige sport? Als het niet tot een akkoord was gekomen, waren de teams en atleten daadwerkelijk gaan staken. Een aantal wilde zelfs ondanks het akkoord toch staken tijdens de KNSB Cup om een signaal af te geven!

Het is tijd voor verandering. De schaatswereld is in beweging. Als de KNSB niet meedeint, is de bond op 1 juli 2017 failliet.


Headerfoto: Team Clafis