Hoe (club)waarden FC Utrecht helpen de ambities te verwezenlijken

FC Utrecht heeft de ambitie om een topclub vanuit het hart van Utrecht te worden. Op allerlei gebieden, van sportief tot commercieel gaat de lat omhoog. Minimaal top 6 van Nederland. Door alles en iedereen mee te krijgen in het verhaal van FC Utrecht is het belangrijk om te weten wat de waarden van de club zijn, want concrete waarden zijn essentieel voor de identiteit van de organisatie.

The Arsenal Way’ is een begrip bij de Londense club. Atalanta Bergamo heeft een ethische code om de waarden concreet, zichtbaar en toepasbaar te maken voor de medewerkers en Borussia Dortmund, bekend om Die Gelbe Wand en haar sociale functie, heeft dat thema doorgetrokken naar de interne organisatie. Het zijn voorbeelden waar FC Utrecht zich aan spiegelt. Voorbeelden van clubs die net als FC Utrecht een hechte band hebben met hun naaste omgeving. De club uit de Domstad is ambitieus en wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling: op alle vlakken minimaal tot de top 6 van Nederland behoren. Na diverse onderzoeken, brainstormsessies en interviews met stakeholders over het verleden, het heden en de toekomst, heeft FC Utrecht sinds het seizoen 2021/2022 vijf merkwaarden: ambitie, verbinding, fit, A-merk en slim.

Het is de bedoeling deze clubwaarden te versterken en te streven naar een topclub vanuit het hart van Utrecht. Met topvoetbal Utrechters inspireren, zorgen voor verbinding en mensen in beweging brengen. Met een samengesteld brandteam wordt er intern gezorgd dat het merkverhaal als een olievlek stap voor stap wordt verspreid.

Vier stappen

Maar waarom is het belangrijk om als club de kernwaarden te bepalen? Ze vormen de kern van hetgeen waar de club voor staat. Waarden worden opgesteld om als organisatie na te streven. De vele waarden, verschillen tussen intern en extern, en het feit dat er geen concrete invulling wordt vastgesteld, geeft ruis binnen een organisatie. FC Utrecht wil in vier stappen naar een topclub vanuit het hart van Utrecht waarbij de waarden de rode draad zijn van de organisatie. Alles draait om het verklaren, laden, beleven en tot slot verankeren van de verschillende waarden. Als er aan één van deze stappen niet voldoende aandacht wordt besteed, zal het interne proces worden verstoord.

Onderzoek

Om de vier fases door te lopen is het essentieel om het fundament helder te schetsen. Door de verschillende identiteiten in kaart te brengen kan er draagvlak worden gecreëerd om dit vraagstuk aan te pakken. Zo moet er worden gekeken naar de gewenste, werkelijke en fysieke identiteit. Ook is het belangrijk om te kijken naar gelijkwaardige organisaties hoe zij haar waarden hebben ingericht. 

De gewenste identiteit schetst de situatie vanuit het oogpunt van de bestuurders. Voor welke waarden staat FC Utrecht? Passen deze in lijn bij de club en haar ambities? Bij de werkelijke identiteit werd de focus gelegd op hoe de werknemers de waarden ervaren. Passen ze bij de club? Kan de werknemer zich met de huidige waarden identificeren? Vragen als; ‘Straalt de club deze waarden uit? Hoe communiceert de club deze waarden?’, komen aan bod in het onderzoek over de fysieke identiteit.

Tot slot is er in het onderzoek kritisch gekeken naar hoe andere clubs de waarden hebben geïmplementeerd in de organisaties. Bij Arsenal hebben ze ‘The Arsenal Way’ gecreëerd waarbij werknemers exact weten wat er van hen wordt verwacht kijkend naar de waarden van de organisatie. Bij Borussia Dortmund zijn de waarden en de manier van naleven officieel vastgelegd in een speciaal boekwerk. Atalanta Bergamo ontwikkelde een ethische code voor de club, stad, spelers en medewerkers waarbij ook de waarden aan bod kwamen.

Concreet, toepasbaar en zichtbaar

FC Utrecht heeft een aantal mogelijkheden heeft om de waarden concreet, toepasbaar en zichtbaar te maken voor alle medewerkers op de werkvloer zodat zij daar in communicatie en gedrag naar kunnen handelen.

  • Beleid voeren en clubwaarden bepalen uit de kern-/merkwaarden die op een specifieke manier moeten worden nageleefd. Hierbij moeten de clubwaarden duidelijk zijn geformuleerd voor de medewerkers.
  • Concrete doorvertaling maken in gedrag, zichtbaarheid en toepasbaarheid en dit vastleggen in een officieel document. De gewenste waarden zichtbaar maken in de werkomgevingen en handvatten bieden aan de werknemers om in communicatie en gedrag te handelen naar de gestelde waarden. Ook is het noodzakelijk om de medewerkers mee te nemen in een brandshower/brandtraining om medewerkers te verbinden aan de gewenste identiteit.
  • Door de waarden vast te leggen - en daarbij de gewenste identiteit concreet en inzichtelijk te maken - krijgen medewerkers en betrokkenen een handvat om hun rol binnen een organisatie goed te vervullen.

Verspreiden als een olievlek

Daarbij is het noodzakelijk om medewerkers vanaf het begin duidelijk te betrekken in de implementatie van deze waarden. Door deze gezamenlijk te ontwikkelen en te verspreiden zal de gewenste identiteit als een olievlek verspreiden binnen de organisatie. Om medewerkers en betrokkenen telkens weer bewust te maken van de gewenste situatie is herhaling essentieel. Het zichtbaar maken in een werkomgeving kan voor mensen een trigger zijn om daadwerkelijk te handelen in de dagelijkse werkzaamheden. Een zichtbare meetlat waarbij alle handelingen kunnen worden gemeten, kan een goede tool zijn om werknemers bewuster om te laten gaan met de waarden van de organisatie.

Kortom, vier stappen moeten daadwerkelijk worden doorgevoerd om waarden concreet, toepasbaar en zichtbaar te maken voor medewerkers zodat de waarden uiteindelijk worden verankerd in de organisatie. En wanneer deze waarden zijn verankerd ontstaat de identiteit van een organisatie. Door deze aanpak en met deze clubwaarden legt FC Utrecht de juiste fundering richting de ambities voor de aankomende jaren.

Deze blog is geschreven door Nathan Voet. Nathan sloot zijn periode bij SPECO Sportcommunicatie af in 2021 met het winnen van de SPECO-Award, een onderscheiding van de Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS) voor de beste afstudeerscriptie in een sportomgeving voor de opleidingen SPECO Sportmarketing, SPECO Sportcommunicatie en de Johan Cruyff Academy. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van zijn scriptie.