Managementwijzigingen bij Golazo Nederland

CEO Remco Barbier verlaat Golazo. Hij wil zijn carrière een andere richting geven en kwam in overleg met groeps-CEO Bob Verbeeck en in de beste verstandhouding overeen de samenwerking eind dit jaar te beëindigen. Bob Verbeeck: "Ik wil Remco bedanken voor de verwezenlijkingen die hij samen met het hele team gerealiseerd heeft en wens hem alle succes bij de nieuwe weg die hij wil inslaan."

Het huidige managementteam (Wim Nuyts, Wilgia Heeze en Dagmar van Stiphout) blijft de dagelijkse operationele leiding van Golazo sports vervullen. Het kan daarbij vanaf nu terugvallen op voormalig CEO Mario Kadiks, die tijdelijk de algemene leiding op zich neemt en dus ook interim-directeur van de NN Marathon Rotterdam is tot de opvolger voor Barbier aan boord is. Kadiks was sinds zijn afscheid van Golazo al die tijd als adviseur verbonden gebleven aan de organisatie.

Binnen Triple Double zal Michel van Troost de taken van Barbier als managing director overnemen. Dit in nauwe samenspraak met de huidige MT-leden Guido Klomp, Ruud van der Knaap, Hanneke Jaanen en Tom van Buren. Zijn rol als managing director Arko Sports Media blijft Van Troost vervullen, waarbij er tevens extra nadruk komt te liggen op de synergie tussen de organisaties Triple Double, Arko Sports Media en Golazo sports. De nauwere samenwerking tussen de genoemde organisaties zal leiden tot een betere dienstverlening op de Nederlandse markt, zowel naar bedrijven en merken, als naar overheden en sportbonden. Binnen Arko Sports Media zal het managementteam (Marleen Kessel, Kim van der Haar en Robert Barreveld) een aantal taken van Van Troost overnemen.