Refugee Team Tilburg: geen maatschappelijk probleem, maar een sportieve kans

Nu de kruitdampen van de verkiezingsperiode langzaam wegtrekken is het een mooi moment om aandacht te besteden aan een van de meest besproken thema’s in de debatten: vluchtelingen. Drieënhalve maand geleden is er een bijzonder project gelanceerd: Refugee Team Tilburg (RTT). Dit project bevordert niet alleen de integratie van vluchtelingen, maar presenteert ook unieke kansen aan evenementen, het bedrijfsleven en overheden. Met sport als centrale verbinder.

RTT bestaat uit een groep van 25 vluchtelingen met een toegekende status in de gemeente Tilburg. De teamleden staken rondom en tijdens de jaarlijkse Loket.nl Warandeloop de handen uit de mouwen: gekoppeld aan andere vrijwilligers werkten ze mee in de op- en afbouw en tijdens het event vervulden ze uiteenlopende vrijwilligersfuncties. Op vrijdagavond nam het team ook deel aan Warande by Night. Het project is op initiatief van de provincie Noord-Brabant ontwikkeld door More2Win – geen onbekende op dit gebied – en de Warandeloop vormde de kick-off van een ambitieus traject.

De kansen voor sportevenementen, het bedrijfsleven en overheden

Dat RTT bijdraagt aan de integratie van vluchtelingen is evident, maar het project biedt veel meer kansen. In de eerste plaats voor het sportevenement zelf: RTT voegt een nieuwe dimensie toe met nieuwe, andere mogelijkheden om het event te profileren én te onderscheiden ten opzichte van concurrerende evenementen.

Ook wordt er van sportevenementen tegenwoordig steeds meer verwacht, impliciet maar ook expliciet. Zo is het genereren van maatschappelijke (en economische) spin-off een belangrijke voorwaarde die VWS stelt om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het ministerie. En last, maar anno 2017 zeker not least, het event krijgt er waardevolle vrijwilligers bij die het evenement mede mogelijk maken.

Voor het bedrijfsleven en overheden bieden projecten als RTT een mogelijkheid om hun sociale gezicht te tonen. Niet met holle statements of met eenzijdige financiële bijdragen aan goede doelen (wat natuurlijk onverminderd belangrijk is), maar door in de kern van een maatschappelijk issue een cruciale bijdrage te leveren – in de vorm van het bieden van stage- of werkplekken.

Terugdringen van de werkloosheid

Daarmee is het grote doel van RTT genoemd: terugdringen van het hoge werkloosheidspercentage onder statushouders (nu 90%). Los van het bereiken van dit doel zijn er directe positieve gevolgen zoals het sneller machtig worden van de Nederlandse taal en een laagdrempelige kennismaking met de Nederlandse cultuur – juist dat stukje wat door ons allemaal nadrukkelijk gekoesterd wordt en waar we zo trots op zijn: ons vrijwilligerswerk. In het kader van de verkiezingen deed KNVB-voorzitter Michael van Praag onlangs ook een duit in het zakje: "Sport is het beste integratiemiddel dat Nederland heeft."

Ambitie

De succesvolle start tijdens de Warandeloop Tilburg heeft er in elk geval toe geleid dat er nu gesprekken lopen om RTT ook in te zetten bij het EK vrouwenvoetbal, de Marathon van Tilburg en Obstacle World in Tilburg. De ambitie van de betrokkenen (Provincie Noord-Brabant, More2Win, de gemeente Tilburg en de Warandeloop) is daarnaast onverminderd hoog. Was in 2016 nog 10% van de Warandeloop-vrijwilligers een RTT-lid (25 in totaal), daar is dit percentage in 2018, wanneer Tilburg de EK Cross organiseert, opgelopen tot 25% (75 in totaal). Hieraan gekoppeld is het ambitieuze doel om 90% van de RTT-leden in het aansluitende jaar aan een gepaste stage/werk/opleidingsplek te helpen.

In de tussentijd zal het traject verbreed worden naar andere gemeenten binnen de BrabantStad (B5) coalitie. Tot slot kan het team breder en meer divers worden. In 2016 bestond RTT alleen nog uit mannen, maar waarom zouden vrouwen niet betrokken worden? En hoe leuk is het als hun kinderen al van jongs af aan al deelgenoot kunnen worden van onze sportieve maatschappij?

Geen maatschappelijk probleem maar een sportieve kans

Ten tijde van het schrijven van deze blog is de verkiezingsuitslag nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld even gaan duren voordat er een nieuw kabinet gevormd is. Daarmee laat een formeel standpunt aangaande vluchtelingenbeleid ook nog even op zich wachten. Maar wat dat standpunt ook wordt, zeker is dat het zogenoemde vluchtelingenprobleem unieke kansen met zich meebrengt voor de hele maatschappij.

Meer lezen over Refugee Team Tilburg kan via de website van More2Win.