'Onbegrijpelijk dat maar weinig bedrijven geld investeren in vrouwenvoetbal'

De Eredivisie Vrouwen is ondanks alle initiatieven de laatste jaren nog niet tot wasdom gekomen. Het contrast tussen de Oranjevrouwen en de heldinnen uit de nationale competitie kan haast niet groter. De potentie van de Eredivisie Vrouwen is wel duidelijk zichtbaar en de aandacht begint langzaam toe te nemen. Veel volgers van de sport snappen daarom niet niet dat bedrijven weinig geld investeren in vrouwenvoetbal. Dat is een van de uitkomsten uit de enquête die na afloop van ons evenement #WHATNEXT is ingevuld door de aanwezigen.

Tijdens #WHATNEXT gingen onder meer speelsters, bestuursleden en marketeers bij SportsGen in Haarlem met elkaar in gesprek om de volgende stappen voor het Nederlandse vrouwenvoetbal te bespreken. Na afloop vulden zij een formulier met daarop 25 stellingen over vrouwenvoetbal in. “In het onderzoek hebben we de nadruk gelegd op ambities voor de toekomst, zoals de aantrekkingskracht richting bedrijven en de behoefte voor een centraal online platform”, legt Rowin Bouwmeester van SportsGen uit.

Uit de resultaten blijkt dat bijna tweederde (61%) van de respondenten het onbegrijpelijk vindt dat maar weinig bedrijven geld investeren in vrouwenvoetbal. Afgelopen jaar verbonden veel bedrijven zich aan de OranjeLeeuwinnen. Onder meer Blokker, Calvé en Albert Heijn gingen samenwerkingen aan met de KNVB om de Oranjevrouwen te ondersteunen. Waar de vicewereldkampioen op steeds meer steun van het Nederlandse bedrijfsleven kan rekenen, tonen merken (nog) geen interesse in de Eredivisie Vrouwen. Uit een rondgang van NRC langs de 50 grootste bedrijven van Nederland - waarvan er 38 reageerden - gaven maar liefst 29 bedrijven aan geen interesse te hebben om (hoofd)sponsor van (een team) in de eredivisie te willen worden.

Een groot deel van de respondenten in onze enquête vindt dit dus onbegrijpelijk. Toch weet driekwart (76%) zeker dat de Eredivisie Vrouwen binnen vijf jaar een hoofdsponsor heeft. Tegelijkertijd erkent een aanzienlijk percentage (63%) dat het voorlopig niet realistisch is om veel supporters te verwachten bij competitiewedstrijden. Bovendien vindt slechts 38% van de respondenten dat de amusementswaarde van de Eredivisie Vrouwen hoog genoeg is voor het publiek. De vraag die rest: waarom zou het voor bedrijven dan toch interessant zijn om geld te investeren?

Meer zichtbaarheid

Een drempel om momenteel als bedrijf (een team in) de Eredivisie Vrouwen te sponsoren is het gebrek aan zichtbaarheid. De wedstrijden zijn sporadisch (in samenvatting) op televisie te bekijken en ook online is de aandacht voor de competitie - zeker in vergelijking met de mannen - summier. Een centraal platform met alle relevante informatie, nieuws, statistieken, wedstrijdbeelden en human interestcontent lijkt de oplossing. Ondanks de mislukte plannen in het verleden, blijft er onder onze respondenten een overduidelijke behoefte (90%) aan een centraal platform waar alles over het Nederlandse vrouwenvoetbal te vinden is.

Content en daarmee gepaard zichtbaarheid worden steeds belangrijker in de sport. En dankzij de technologische ontwikkelingen is het eenvoudiger dan ooit om content te maken en verspreiden. Sponsors zijn steeds meer bezig zijn in de driehoek data-content-conversie. Clubs en sporters moeten zichtbaar zijn om voor de sponsor van invloed te kunnen zijn. Om de jeugd te interesseren is korte, spectaculaire content van groot belang. En met authentieke content, bijvoorbeeld in de vorm van vlogs of mini-documentaires, kun je de strijd om de fans winnen.

FA Player

In Engeland zijn de reacties op de eigen streamingservice die is gelanceerd door de FA heel positief. Via The FA Player is het mogelijk om alle live-wedstrijden, samenvattingen en voor- en nabeschouwingen te kunnen kijken. Verder investeert de bond ook in extra materiaal om zo de verhalen achter de sporter voor de fan (beter) in beeld te brengen. Middels verschillende reportages vertellen ze de verhalen over wat het is om topvoetbal te spelen, en wie de persoonlijkheden achter de sterren op het veld zijn.

In Engeland is de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in de techniek en capaciteiten om het verhaal over de Women’s Super League goed te kunnen vertellen. Nu lijkt hét moment om ook in Nederland door te pakken. Bijna alle respondenten denken namelijk dat het aantal voetballende meiden in Nederland de komende tien jaar blijft stijgen (90%), evenals de kijkcijfers en bezoekersaantallen (87%).

Spelersraad

De aantrekkingskracht vergroten voor bedrijven en de behoefte voor een online platform zijn duidelijk, maar volgens Bouwmeester is de meest interessante conclusie van #WHATNEXT dat de grootste winst misschien nog wel te boeken valt in een veel simpeler aspect: communicatie. "Bond, clubs, bestuurders, managers en speelsters (de belangrijkste stakeholders) hebben dezelfde doelen en belangen, namelijk zo snel mogelijk op alle fronten naar een hoger niveau groeien. Naar aanleiding van het event heeft SportsGen aan de KNVB aangeboden om de Eredivisie Vrouwen spelersraad te initiëren en te faciliteren: tweemaal per jaar een bijeenkomst met de aanvoerders van alle clubs. Inspraak en transparantie zijn momenteel urgentere begrippen dan sponsorpropositie of streamingservice. Want zonder commitment van speelsters, geen volwaardige Eredivisie Vrouwen."

Het perspectief voor de sport, en dus ook sponsors, is florissant. Je hebt een populaire sport met enorm veel groeikansen, een jonge, diverse fanbase en sporters die de gunfactor hebben en ideale (maatschappelijk) ambassadeurs voor bedrijven en merken zijn. Dus, Nederlandse bedrijven: waar wachten jullie nog op?

Headerfoto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com