Sport is een politiek spelletje

De aanslagen in Parijs vorige week hebben de (Westerse) wereld diep geschokt. Een viertal gewelddadige incidenten hebben de levens geëist van vele onschuldige mensen. Het dodenaantal staat op het moment dat ik dit schrijf op 129 slachtoffers. Sport werd ongewild maar tegelijkertijd niet geheel toevallig onderdeel van dit drama. Sport brengt mensen bij elkaar, krijgt veel aandacht en is daarmee een gewild doelwit van terroristen. 

Historie laat ons zien dat dit zeker niet de eerste keer is dat kwaadwillenden een sportpodium gebruiken voor hun daden: in 1972 gijzelden en doodden Palestijnse guerrillastrijders elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München en in 2013 lieten twee mannen een bom ontploffen tijdens de marathon van Boston om een tweetal voorbeelden te noemen.

Een interview met Nicolas Hénin dat ik gisterenochtend las, schijnt een interessant licht op de zaak. Hénin is een Franse journalist die tussen juni 2013 en april 2014 gijzelaar was van IS in Syrië. Gedurende zijn gevangenschap heeft hij zijn gijzelnemers goed leren kennen en op de vraag wat hen echt afschrikt, antwoordde hij: eendracht. Cohesie en tolerantie van diverse groeperingen binnen onze wereld. Het geloof dat gemeenschappen niet met moslims kunnen samenleven, staat centraal in hun wereldbeeld. De beelden uit Duitsland, van mensen die de migranten verwelkomden, moeten hen overstuur hebben gemaakt. Een wereld waarin mensen zich verenigen, verstomt het geluid van deze fundamentalisten.

Deze historische voorbeelden spreken boekdelen en ik hoop dat ze als bron van inspiratie fungeren. Ik besluit mijn betoog dan ook graag met een oproep aan alle politici: gebruik de kracht van sport! Niet voor een politieke boodschap, maar om mensen te verenigen. Organiseer een wereldwijd sportevenement waarin atleten uit alle landen van de wereld tegen elkaar strijden in verschillende sporten. Een evenement dat verbroedert, ons weer verenigt, waar geen terrorist tegenop kan. O wacht, volgens mij staat dat evenement al op de kalender. Kunnen we de Olympische Spelen niet vervroegen? De wereld heeft het nodig.
 


Foto: TripleDouble.nl