Urban Sports Week Amsterdam 2016 smaakt naar meer

Weinigen zullen weten dat in 2010 de gouden race van Shaun White tijdens het slopestyle snowboarden een van de best bekeken sportuitzendingen van de Winterspelen in Vancouver was. En ook niet dat 3x3 Basketball tijdens de recente Europese Spelen de meeste tv-kijkers trok binnen de doelgroep 15-35 jaar.

Het IOC is zich inmiddels bewust van de aantrekkingskracht van bepaalde sporten op de jongere doelgroep. Waar de Winterspelen de afgelopen edities al werden verrijkt met nieuwe sporten en onderdelen, lijkt Tokyo 2020 rijp voor de introductie van skateboarden. Interessant detail is dat een substantiële kern van de skateboarders zich recentelijk uitsprak tegen toetreding. Iets wat andere sporten duur zou zijn komen te staan, maar waar het IOC in dit geval opvallend coulant mee omgaat.

Ook in Nederland groeit de aantrekkingskracht van de zogenaamde Urban Sporten, zowel qua sportparticipatie als media-aandacht. Veel met name lokale overheden zoeken momenteel bij herdefiniëring van hun sportnota’s naar een passende integratie van deze vaak ongeorganiseerde sporten alsmede de juiste tone of voice in het benaderen van deze wat ongrijpbare doelgroep. In Amsterdam hebben de gemeente, Topsport Amsterdam en TIG Sports een paar maanden geleden de handschoen opgepakt in de realisering van een grootschalig event, genaamd Urban Sports Week 2016 (USWA).

Aanzuigende werking

Doelstelling van de partijen was allereerst een platform te creëren voor het groeiend aantal urban communities in de stad, Urban sports gebruiken per definitie de stad als speelveld en zijn gebaat bij hen ter beschikking gestelde faciliteiten. Dit platform ('de stad') zou beoefenaars van de verschillende sporten in staat stellen elkaar te treffen voor een groot aantal onderlinge competities en tevens de gelegenheid bieden hun talenten te presenteren aan het grote publiek.

TIG Sports nam het ondernemersrisico en zorgde voor de afstemming tussen alle betrokken partijen. Hierbij werd conceptmatig een bottom-up benadering gehanteerd waarbij de voorbereiding en uitvoering van de events intensief werd uitgedacht met de lokale beoefenaars en organisatoren. Daarnaast werd nadrukkelijk aandacht besteed aan een overkoepelend communicatieplatform ter promotie van de USWA als geheel en de afzonderlijke urban sporten in het bijzonder. Wat betreft deelnemende sporten werd een selectie gemaakt op basis van de grootte van de achterban en werd in eerste instantie een samenwerking aangegaan met skateboarden, BMX, inline skating, Freerunning en 3x3 Basketball.

Al snel bleek de brede opzet van USWA een aanzuigende werking te hebben op andere al dan niet reeds bestaande events en sporten die onderdeel wensten uit te maken van de USWA 2016. Zoals het NK Boulder, het EK Panna, Streetdiven en Wakeboarden, hetgeen resulteerde in uiteindelijk 45 events binnen 16 takken van sport op 22 locaties verspreid door de stad. Mede gezien de centrale locaties in Amsterdam (o.a. Museumplein, Westergasterrein, EYE, Roest en Beursplein) kwamen twee weken geleden tijdens de eerste editie van het event meer dan 100.000 bezoekers in aanraking met deze spectaculaire sporten.

Verhogen sportparticipatie

Naast het faciliteren van topsport draaide het concept van USWA om de verhoging van sportparticipatie. Kennismaking met de 'nieuwe' sporten zou de jeugd moeten inspireren en in beweging zetten, een belangrijke tweede doelstelling van de initiatiefnemers. Centraal in deze aanpak stond het Amsterdamse programma 'Topscore' waardoor op 85% van lokale scholen uit Voortgezet Onderwijs sportstimuleringsprogramma’s werden aangeboden. Daarnaast waren de venues voor een groot deel beschikbaar voor de lokale jeugd voor vrije beoefening en/of clinics. De derde doelstelling was de positionering van Amsterdam als Urban City.

Het nieuwe concept bleek tevens aan te slaan bij het bedrijfsleven. De drie zogenoemde Launching Partners (T-Mobile, Sony Xperia en smart) zagen in USWA het ideale platform om op subtiele en gewaardeerde wijze in contact te treden met een ogenschijnlijk lastig te bereiken doelgroep van grootstedelijke millennials.

Montpellier

USWA 2016 kende een succesvolle start en krijgt de komende jaren een vervolg. Doelstelling is het nieuwe sportevent te laten doorgroeien, zowel in omvang van de events, als het aantal sporten en locaties. Ter inspiratie nam TIG Sports onlangs een kijkje bij alweer de 20e editie van het Festival Internationale des Sports Extremes (FISE)  in Montpellier, een van de grootste sportevents in de wereld van freestyle sporten.

Op de openingsdag van het event trok dit jaar een recordaantal van 160.000 bezoekers naar de rivierbedding in het centrum van Montpellier om zich te vergapen aan de stunts van wereldtoppers in BMX’s, skaters en inline.

Een prachtig voorbeeld van de groei van deze sporten en waar een dergelijk event zich mogelijk naartoe kan ontwikkelen. Op naar de USWA 2017.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Niels Markensteijn van TIG Sports.