Van ‘net niet’ in 2015 naar ‘verzilveren’ in 2016

Voor de Nederlandse sport zou 2016 wel eens een heel mooi jaar kunnen worden. In mijn vorige blog sprak ik over een aantal onderwerpen van ‘net niet’. Natuurlijk zullen we een onderwerp als de Europese Spelen in Nederland niet gemakkelijk weer op de agenda krijgen. Toch is er ook een aantal issues dat in 2015 net niet lukte, maar komend jaar vast en zeker wel. Het wordt volgens mij een jaar om te gaan ‘verzilveren’!

Allereerst gaat de fusie tussen Lotto en Staatsloterij, waar de afgelopen jaren door heel veel partijen keihard aan is gewerkt, voor een veel stabielere financiering zorgen van de Nederlandse sport. Te beginnen in 2016.

Sportbonden zijn in nauwe samenwerking met NOC*NSF bezig met het schetsen van een nieuwe toekomstvisie op de (georganiseerde) sport in Nederland - Gerard Dielessen

Daarnaast zijn sportbonden in nauwe samenwerking met NOC*NSF bezig met het schetsen van een nieuwe toekomstvisie op de (georganiseerde) sport in Nederland. Die visie gaat in het komende jaar landen in de nieuwe sportagenda voor 2017 en verder. Onderwerpen als sociaal maatschappelijke impact, integriteit, nieuwe verdienmodellen, innovatie, samenwerking, bestuurlijke ontwikkeling en vernieuwing etc. krijgen een prominente plaats in de uitwerking van deze sporttoekomstvisie. Want ook in dit nieuwe jaar en in de toekomstige jaren blijft het NOC*NSF credo niet voor niets: we winnen veel met sport.

2016 is uiteraard ook het jaar van de Olympische en Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar staat ons veel moois te wachten. Vanaf 5 augustus als eerste de Olympische Spelen (vandaag 6 januari nog 211 dagen), en op 7 september (nog 244 dagen) de Paralympische Spelen. Het is een genot om veel atleten zich op Papendal te zien voorbereiden.

Sinds deze week kan het publiek al die verrichtingen trouwens goed volgen op de website van TeamNL. En op de speciale TeamNL app. Het aftellen kan nu echt beginnen.

Nieuw deze Spelen is de Olympic Experience op het strand van Den Haag, waar tijdens de Olympische Spelen sportfans - jong en oud -, gezinnen, sportclubs en het bedrijfsleven de Olympische Spelen en de verrichtingen van TeamNL optimaal kunnen beleven. Het Scheveningse strand verandert dan in een ‘Olympisch Rio’ met allerlei activiteiten die zijn gericht op sport doen, sport kijken en sport beleven.

Zorgen zijn er uiteraard ook. Het is goed dat minister Schippers tijdens het Nederlandse voorzitterschap (vanaf 1 januari) van de Europese Unie het onderwerp Sport en Integriteit hoog op de politieke agenda heeft gezet. Helaas worden we steeds weer geconfronteerd met voorbeelden van seksuele intimidatie, geweld op en rond de sportvelden, matchfixing, doping en bestuurlijk falen. Kijk bijvoorbeeld naar de discussies rondom de FIFA en UEFA. Het zal niet meevallen om internationaal, met al die verschillende culturen, consensus te bereiken over wat het begrip integriteit nu precies wel of niet inhoudt. Maar dat mag ons nooit ontslaan van de verplichting om continu te streven en te handelen op basis van de uitgangspunten van fairplay.

Inmiddels zijn wij druk in overleg met politieke partijen die nu al begonnen zijn met het schrijven van hun concept verkiezingsprogramma’s voor de tweede kamer verkiezingen van maart 2017 - Gerard Dielessen

Inmiddels zijn wij druk in overleg met politieke partijen die nu al begonnen zijn met het schrijven van hun concept verkiezingsprogramma’s voor de tweede kamer verkiezingen van maart 2017. Het is goed om te zien dat politieke partijen ex-topsporters weten te vinden die een prominente rol spelen bij het inhoud geven aan de sportparagrafen van die programma’s. Zo kwam het CDA op initiatief van ex-schaatsster Moniek Kleinsman een maand geleden naar Papendal om zich te laten inspireren en informeren. Afspraken met andere partijen zijn inmiddels ook gemaakt. Sport zou, wat mij betreft, in het toekomstige coalitieakkoord een prominentere plaats moeten krijgen. Werk aan de winkel dus.

Ik kan dit Nieuwjaarsblog uiteraard niet eindigen zonder een goed voornemen: ik zal de lezers het komende jaar vaker dan in het voorbije jaar op deze wijze informeren over waar we mee bezig zijn.

Voor nu wens ik allen een gezond en heel sportief 2016!

ZIE OOK:


Foto: Flickr (CC) NOC*NSF