Collectieve inkoop bespaart sportbonden geld

Ruim anderhalf jaar geleden startte NOC*NSF, mede dankzij subsidie van VWS en inzet vanuit NLsport, samen met een zestal sportbonden de pilot collectieve inkoop. Inmiddels mag die pilot als succesvol worden bestempeld. Maar wat is er dan samen bereikt en wat zijn de volgende stappen? Dat lees je in het (e-)magazine Sport & Ondernemen.

Volgens Kees Sijbesma, projectmanager collectieve inkoop, is de conclusie dat collectieve inkoop binnen de sport stap voor stap professionaliseert: “We weten inmiddels dat vooraf durven investeren leidt tot rendement op middellange en lange termijn. De sportbonden die bij de pilot betrokken zijn geven bovendien aan dat ze collectief inkopen steeds waardevoller vinden. En dat ze geld besparen. Euro’s die kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van hun core business: sport.”

Sport & Ondernemen

Met het oog op de financieel nadelige gevolgen van de coronacrisis op de sportbranche is het voor bonden juist nu van groot belang goed na te denken over hoe en waaraan ze geld uitgeven. Een mooi moment dus om het magazine Sport & Ondernemen uit te brengen. Sijbesma: “We willen de sportwereld, en zijdelings leveranciers, over collectieve inkoop in de sport informeren. Ook laten we zien dat inkopen een vak apart is en dat inkoop en verkoop ook in de sport onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En door een aantal mooie resultaten in de spotlight te zetten hopen we tot slot natuurlijk dat we meer sportbonden kunnen inspireren werk te maken van collectieve inkoop.”

Nieuwsgierig geworden? Lees het volledige e-magazine via onderstaande button.