Hoe #TeamTilburg met lokaal bedrijsleven het topsportklimaat kan versterken

Johan Cruyff Academy-student Eef Kerkhof deed afgelopen jaar onderzoek naar het topsportfonds van de gemeente Tilburg. Haar eigen ervaringen als topsporter kwamen daarbij goed van pas: ze voetbalde bij SC Heerenveen en maakte deze zomer de overstap naar de VS, waar ze aan de Memphis University studeert en in een collegeteam voetbalt. Voor haar eindscriptie won ze dit jaar de SPECO-Award, omdat ze volgens de jury “met haar adviezen de Tilburgse (top)sport echt een stap verder heeft gebracht”. In dit artikel deelt ze haar bevindingen.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerd en beantwoordt de volgende probleemstelling: "Met welke proposities kan de stichting #TeamTilburg i.o. stakeholders, topsporters en sporttalenten samenbrengen, met als doel Tilburgse topsporters en sporttalenten te ondersteunen en Tilburg sterker te maken door de sport."

#TeamTilburg

In 2021 hebben Tilburgse topsporters en sporttalenten gebruik mogen maken van het Topsportfonds, een subsidieregeling van de gemeente Tilburg. Het Topsportfonds is bedoeld om Tilburgse topsporters en sporttalenten te bevorderen, ondersteunen en helpen om zichzelf te ontwikkelen. Topsporters en sporttalenten die voldoen aan bepaalde criteria kunnen één keer per jaar subsidie aanvragen voor sporttechnische of ondersteunende zaken die (uiteindelijk) leiden tot het verbeteren van de sportprestaties.

Momenteel valt dit Topsportfonds onder gemeente Tilburg. De wens is om het Topsportfonds in 2023 onder het platform in oprichting #TeamTilburg te laten vallen. Vanuit een publiek-private samenwerking wordt #TeamTilburg gerealiseerd met als doel Tilburgse topsporters en sporttalenten te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit betreft ondersteuning in de brede zin: facilitair (fysiotherapie, diëtiek, mentale begeleiding, social media, etc.) en financieel.

Wensen topsporters

De gemeente Tilburg kiest als doelgroep voor #TeamTilburg sporters met een NOC*NSF status en sporters die aan kunnen tonen topsporter of talent te zijn doordat ze onderdeel zijn van een topsportteam (hoogste niveau), meedoen aan NK of hoger, behoren tot (jeugd)selectie, etc. De wensen en behoeften zijn per sporter erg divers. De voornaamste wensen en behoeften zijn sportmaterialen, sportkleding, vervoer, medische behandelingen, krachttrainingen, accountant, begeleiding bij social media en financiële bijdrage. Het doel is dat #TeamTilburg en het Topsportfonds in de toekomst aan deze wensen en behoeften ondersteuning kan geven. Dit zal gerealiseerd moeten worden door partnerships af te sluiten met lokale bedrijven.

Foto: Toin Damen

Vanuit de analyses zijn al twee proposities opgesteld voor #TeamTilburg als opties voor het benaderen van bedrijven voor een partnerschap met #TeamTilburg: Supplierpropositie en Propositie Topsportfonds. De reden voor het kiezen voor twee verschillende proposities is omdat een potentiële partner op verschillende manieren ondersteunend kan zijn voor #TeamTilburg, waar verschillende tegenprestaties tegenover staan. Een partner kan namelijk ondersteuning bieden op facilitair en financieel gebied.

Positieve reacties

De potentiële partners staan positief tegenover een mogelijk partnerschap met #TeamTilburg. Ze zouden kunnen bijdragen aan #TeamTilburg door bijvoorbeeld kortingen, voorkeursposities en/of ‘#TeamTilburg-pakketten’ aan te bieden aan de topsporters en sporttalenten. Anderzijds kan een partnerschap met #TeamTilburg er ook voor zorgen dat de bedrijven hun doelstellingen bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid, uitbreiding van het netwerk en maatschappelijke betrokkenheid. Wensen die de bedrijven hebben rondom een partnerschap zijn kwaliteit van partners, exclusiviteit en een relevant netwerkbijeenkomsten.

De topsporters en sporttalenten die in 2021 gebruik hebben gemaakt van het Topsportfonds én de potentiële partners zijn erg enthousiast over de ontwikkelingen rondom een platform zoals #TeamTilburg. Enerzijds kan het voor de topsporters en sporttalenten bijdragen aan hun sportontwikkeling en anderzijds biedt het platform kansen voor het Tilburgse bedrijfsleven. Wanneer beide partijen voordeel halen uit een partnerschap kan de voornaamste doelstelling van #TeamTilburg worden behaald: ondersteuning bieden aan de Tilburgse topsporters en sporttalenten in hun sportcarrière. Om deze doelstelling te behalen, zullen partners zich aan moeten sluiten bij #TeamTilburg. Hiervoor zullen er gesprekken gevoerd worden met potentiële partners.

Ga voor meer informatie over de SPECO-Award naar BVVS.nl