Rule 40: de commerciële mogelijkheden van Parijs 2024

De Olympische- en Paralympische Spelen zijn het summum van de topsport. De hele wereld kijkt reikhalzend uit naar ongekende sportprestaties. Bedrijven en grote merken spelen graag in op de (media-)aandacht die de Spelen genereren. En ook privésponsors van sporters hebben een wens om rondom de Spelen over hun samenwerking te communiceren. Die mogelijkheden zijn er zeker. Om financiering van topsportprogramma’s te waarborgen moet daarbij wel rekening gehouden worden met de geldende voorwaarden van ‘Rule 40’. In dit artikel legt NOC*NSF uit wat de commerciële mogelijkheden zijn rond Parijs 2024.

Topsporters wereldwijd, en dus ook de topsporters van TeamNL, hebben optimale topsportprogramma’s en individuele voorzieningen nodig die bijdragen aan excellente prestaties. Sponsors van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en TeamNL leveren hierin een belangrijke bijdrage. In ruil voor hun steun krijgen deze sponsors tijdens en rondom de Olympische- en Paralympische Spelen exclusieve rechten. Het is voor alle partijen van belang om deze rechten te respecteren en te beschermen om toekomstige succesvolle uitzendingen van TeamNL te kunnen waarborgen. Want wanneer iedereen de olympische- en paralympische woorden, symbolen en beelden gebruikt, komt de marketingwaarde onder druk te staan en bestaat de kans dat deze sponsors in de toekomst minder investeren in topsport

Zonder sponsors geen topsport

“TeamNL en de Olympische Spelen hebben magische aantrekkingskracht.", aldus Mascha van Werven, Manager Afdeling Partnerships & Commercie bij NOC*NSF. "Dat is allereerst de verdienste van de sporters en daarnaast van alle organisaties daaromheen die structureel investeren in sport. Als tegenprestatie kunnen deze partijen zich associëren met deze mooie merken en laten zien hoe zij de sport sterker maken. Van cruciaal belang dus dat we deze rechten beschermen. Echter in de voorbereiding op de Spelen, is ook de steun van andere sponsoren van belang, zoals privé sponsoren van sporters of sponsoren van de sportbond. Om ook deze steun te waarderen, de betrokkenheid van deze partijen te behouden en het belang voor de atleet hiervan te onderstrepen, is door het IOC Rule 40 ontwikkeld waarbij continu naar een juiste balans wordt gezocht tussen alle sponsor partijen. Altijd met als doel de sporters optimaal te ondersteunen.”

Rule 40 als richtlijn voor mogelijkheden (privé)sponsors

Om het belang van privésponsors te onderstrepen heeft het IOC Rule 40 van het IOC Olympic Charter opgesteld. Daarin staat beschreven onder welke voorwaarden het voor sporters is toegestaan hun privésponsors toch te kunnen te promoten tijdens de olympische- of paralympische periode.

NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie, sportersvakbond NL Sporter en een aantal zaakwaarnemers van sporters hebben gezamenlijk de zogeheten Rule 40 voor Nederland werkbaar gemaakt. NOC*NSF heeft hierover uitvoerig overleg gevoerd met het IOC en het IPC.

Ondersteuning vanuit NOC*NSF

Om sporters, hun (privé)sponsors en sponsoren van bonden zo goed mogelijk te helpen in de voorbereiding op (activatie)campagnes en communicatie voor, tijdens en na de Spelen, heeft NOC*NSF een helpdesk ingericht. Zo kunnen sporters onder andere via een handige online tool privésponsors aanmelden. Die sponsors ontvangen dan direct informatie over de commerciële mogelijkheden. Ook staan experts van NOC*NSF dagelijks klaar om de (privé)sponsors van sporters en sponsors van sportbonden te ondersteunen met advies. Bovendien kunnen bedrijven via een online pagina hun campagnes ter goedkeuring indienen bij NOC*NSF.

Meer weten over het gebruik van olympische- en paralympische symbolen, begrippen en/of associaties bij het plannen van communicatiecampagnes deze zomer? Ga dan naar https://nocnsf.nl/rule40 en lees de richtlijnen.