Ook NGF zet in op duurzaamheid, golf moet allergroenste sport zijn die er is

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en GOLF.NL gaan het komende jaar volop inzetten op duurzaamheid. Er zijn tien ambities opgesteld die de handleiding vormen om nog groener te worden. Middels de campagne ‘Beter wordt het niet buiten’ en de hashtag #goforgreen zetten de NGF en GOLF.nl hun boodschap kracht bij.

In de tien ambities die zijn opgesteld speelt onder meer het bevorderen van biodiversiteit een belangrijke rol. Mondiaal neemt het aantal plant- en diersoorten zorgwekkend af en deze trend moet gekeerd worden om de wereld leefbaar te houden; voor de huidige generatie en de generaties die nog volgen. Mede vanwege de pandemie wist de golfsport de afgelopen twee jaar veel jongeren te trekken, die zelf in toenemende mate belangrijke maatschappelijke thema’s als een gezonde levensstijl en duurzaamheid omarmen.

Met de campagne #goforgreen hoopt de NGF nog meer potentiële golfers te bereiken, die zorgen voor een gezonde leeftijdsopbouw, een groter aantal vrouwen in de sport en een betere balans in diversiteit. Het komende jaar wordt er vooral ingezet op duurzaamheid, natuurversterking en een gezonde leefomgeving.

Duurzame golfbaan

Om aan de ambities te voldoen zullen golfbanen nog meer onderdeel worden van de natuur (en niet andersom). De banen zullen in de toekomst anders ogen. Gevarieerder, ze kleuren meer met de seizoenen mee. "Wat de golfsport daarvoor terugkrijgt is goud waard. Constante speelkwaliteit door het jaar heen én een duurzame sport", zegt Richard Kooloos, bestuurslid van de NGF en Hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN Amro.

Een duurzame golfbaan is niet alleen goed voor de bodem, planten en dieren. Duurzaam ondernemen is ook de sleutel tot financiële gezondheid. Kooloos: "Duurzaam golfbeheer en management leiden tot financiële zelfredzaamheid, een beter imago, een betere relatie met stakeholders en kostenbesparing. Duurzaam ondernemen draagt bij aan het langetermijnsucces van de golfbaan."

Momenteel hebben 102 van de 251 banen in Nederland een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat (GEO) en op dit moment zitten meer dan twintig clubs in een traject op weg naar dat certificaat.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp in de sportwereld. Onlangs schreven we al over de (belangrijke) rol van sport op de klimaattop in Glasgow. En tijdens het Sponsorreport Jaarcongres werd duidelijk dat impact hebben met sponsoring en maatschappelijke thema's aandacht geven een grotere rol in partnerships gaan spelen.