Rabobank ondersteunt Nevobo bij professionaliseringstraject voor verenigingen

De Nevobo gaat de komende jaren samen met haar partners fors investeren in het aanstellen van professionals bij ambitieuze clubs. Verenigingen kunnen door het inzetten van een professional inspelen op de veranderende vraag vanuit haar leden en vanuit de gemeenschap. Het professionaliseringstraject wordt ondersteund door de Rabobank.

De Nevobo is al ruim een jaar bezig met de professionalisering van verenigingen. De bond wil hiermee actief reageren op de almaar veranderende sportwereld. Er wordt steeds meer verwacht van verenigingen en om te voldoen aan al deze verwachtingen is veel tijd en kennis benodigd. Daar kan een professional, ofwel een betaalde kracht, een belangrijke bijdrage leveren, zegt Guido Davio (algemeen directeur Nevobo). “Clubs worden steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingen die (te) veel vragen van het vrijwillig clubbestuur en -kader. Volleyballers verwachten een goed opgeleide trainer en daarmee een steeds kwalitatief beter wordend aanbod. Ook verwacht men ander of flexibel aanbod, aangezien tijd tegenwoordig het meest kostbare bezit is.”

“Daarnaast hebben verenigingen te maken met steeds meer regelgeving: de vereniging moet een vertrouwenscontactpersoon aanstellen, de VOG moet geregeld worden, er is een anti-rook en -alcoholbeleid nodig, de AVG moet op orde zijn etc. Dit alles vraagt veel tijd en kennis. Kortom, een professional kan daar een belangrijke rol in spelen. Voor grote, maar ook zeker voor kleine clubs.”

"De ambitie is om met elkaar € 1.000.000 in het fundament van onze sport te kunnen investeren"

Peter van Tarel (Nevobo)

Financiering

Volgens de Nevobo zijn er verschillende manieren om een professionaliseringstraject te bekostigen, zoals de eigen vereniging, waarbij een aanpassing in het businessmodel van de vereniging kan zorgen voor continuïteit. Maar er is wellicht ook financiering mogelijk vanuit bijvoorbeeld een gemeente, een partner (zoals sponsoring) of subsidies vanuit evenementen.

Zogenaamde Superclubs, verenigingen die volleybal niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal niveau gaan versterken, ontvangen zij een collectieve bijdrage vanuit volleyballend Nederland. Per Superclub wordt er € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld om volleybal in de desbetreffende regio te versterken. De Bondsraad van de Nevobo heeft hiervoor ingestemd met een contributieverhoging van € 2,50 in het seizoen 2020-2021 en nog eens € 2,50 in het seizoen 2021-2022. Peter van Tarel, manager Sportontwikkeling bij de Nevobo, over de ambities. "Vanuit deze verschillende financieringsbronnen is de ambitie om met elkaar € 1.000.000 in het fundament van onze sport te kunnen investeren, waarmee we het aanbod sterker maken en (nog) beter aansluiten op de behoefte van sporters en onze lokale partners. Het doel is om in 2024 75 lokale professionals werkzaam te hebben voor 16-20 uur per week.”

Rabobank geeft invulling aan missie

Rabobank gaat als partner van de Nevobo ook een rol spelen bij het versterken van de volleybalverenigingen. Via Rabo ClubSupport ontvangen verenigingen ondersteuning en begeleiding bij het scherper krijgen van de clubambities. Denk aan thema’s als financiering, visievorming en de vrijwilligersorganisatie. Het traject van Nevobo voor professionalisering sluit hier naadloos op aan en geeft invulling aan de implementatie van de ambities: hoe kan een professional hieraan bijdragen? Tom van Kuyk, sponsorstrateeg bij Rabobank: “Onze missie is om de wereld een stukje mooier te maken. Dat begint in het klein. Een sportclub is een middel om de lokale samenleving beter te maken en te laten floreren. Als het lokaal goed gaat, gaat het met Nederland goed en ook ietsje beter met de wereld, denken wij. Zo kunnen wij onze missie met dit traject invulling geven.”

Headerfoto: Paolo Bona / Shutterstock.com

Bekijk hieronder de uitzending terug waarin de Nevobo het professionaliseringstraject aankondigt.